Polski
中文繁體
English
Español
Français
Português
Română
Русский

Historie pacjentów

Dawni pacjenci rozmawiają o swoich doświadczeniach w leczeniu komórek macierzystych

PLS Patient Receives 3rd Stem Cell Therapy

Pacjent Cierpiący na Pierwotne Stwardnienie Boczne Otrzymuje 3 Rundę Leczenia Komórkami Macierzystymi

Leczenie Pierwotnego Stwardnienia Bocznego Komórkami Macierzystymi Od momentu zdiagnozowania pierwotnego stwardnienia bocznego (PLS) w lutym 2016 roku Sylvie odbyła 3 wizyty do Tajlandii, w celu otrzymania leczenia komórkami macierzystymi, kończąc ostatnie leczenie w październiku 2018 roku. Przed otrzymaniem leczenia komórkami macierzystymi jej objawy obejmowały spastyczność w jej ramionach i nogach, a ona ... Czytaj więcej

Cerebral Palsy Patient Sees Improvements

Pacjent cierpiący na porażenie mózgowe zauważa poprawę, decyduje się wrócić na drugą rundę

Pacjent Cierpiący na Porażenie Mózgowe Zauważa Poprawę po Terapii Komórkami Macierzystymi Samuel wraz z rodziną wrócili po drugą rundę leczenia komórkami macierzystymi firmy Beike. Kiedy Samuel urodził się w Portugalii w 2013 roku, zostało u niego zdiagnozowane porażenie mózgowe powstałe w wyniku powikłania zwanego hipooglikemią noworodków, które polega na niedoborze ... Czytaj więcej

Leczenie Dystrofii Mięśniowej Komórkami Macierzystymi Spowalnia Postęp Choroby

Niedawno Rafael przeszedł kompleksową terapię komórkami macierzystymi ze względu z powodu dystrofii mięśniowej. Choroba ta znacznie pogorszyła jakość jego życia. Odkąd skończył 12 lat i złamał nogę podczas rodzinnego spotkania. Poniżej znajduje się wideo historia jego i jego rodziny z jego trzeciego i najnowszego leczenia komórkami macierzystymi. Istnieje możliwość włączenia angielskich ... Czytaj więcej

Leczenie komórkami macierzystymi ataksji pozwala pacjentowi na samodzielne chodzenie (Wideo)

Zaledwie trzy miesiące temu, zanim chorą na ataksję Lorenę poddano leczeniu dorosłymi komórkami macierzystymi, nie była ona w stanie swobodnie poruszać się bez wsparcia. Dodatkowo doświadczyła utraty kontroli tułowia, zaburzeń mowy, podwójnego widzenia i upośledzenia kontroli wzroku lub oczoplasu. Obecnie, jak można zaobserwować na jej filmie w domu, Lorena jest ... Czytaj więcej

Leczenie Rozszczepu Kręgosłupa Komórkami Macierzystymi Przynosi „Niezliczone” Usprawnienia dla Matheusa (Wideo)

Matheus urodził się z otwartym kręgosłupem z powodu rozszczepu kręgosłupa (torbiel oponowo-rdzeniowy), a podczas późniejszej procedury korygowania doznał dodatkowo wodogłowia oraz Zespołu Arnolda-Chiariego. Jednakże po przeprowadzeniu leczenia rozszczepu kręgosłupa komórkami macierzystymi nastąpiły „niezliczone” usprawnienia, są to słowa matki. W ciągu tygodnia zauważyli zwiększoną siłę w nogach Matheusa i znacznie poprawioną ... Czytaj więcej

Leczenie Komórkami Macierzystymi Dystrofii Mięśniowej Spowalnia Rozwój Choroby

Dystrofia mięśniowa jest chorobą progresywną, charakteryzującą się osłabieniem i zanikaniem mięśni. Rafael został zdiagnozowany jako dziecko, ale doświadczył znaczącej poprawy, w tym spowolnionego postępu choroby od czasu gdy został poddany leczeniu dorosłymi komórkami macierzystymi w zakresie dystrofii mięśniowej. Po raz kolejny udał się do centrum partnerskiego firmy Beike Biotechnology’s znajdującego się ... Czytaj więcej

Pacjent z Autyzmem Wypowiada Pierwsze Słowa po Leczeniu Komórkami Macierzystymi

Jeevan Chabra przeszedł dwie pierwsze terapie w Qindgdao, w Chinach. Użyte zostały protokoły leczenia w połączeniu z komórkami macierzystymi Beike Biotechnology. Według matki Jeevana ich syn „był niewerbalny przed pierwszym leczeniem komórkami macierzystymi. Zaczął wypowiadać swoje pierwsze słowa następnego dnia po terapii komórkami macierzystymi” Ostatnio Jeevan wrócił po 3 rundę ... Czytaj więcej

Stem-Cell-Treatment-for-Pigmentary-Retinopathy

Leczenie Retinopatii Pigmentowej Komórkami Macierzystymi – Doświadczenie Pacjenta

Ovidiu Simion pacjent z Rumunii został zdiagnozowany z retinopatią barwnikową, chorobą która przyspiesza degeneracje pola widzenia. Pacjenci z tym schorzeniem doświadczają utraty wzroku i mogą czuć się tak, jakby patrzyli przez teleskop z powodu ograniczonego zakresu widzenia. Poniżej znajduje się krótki wywiad opisujący podróż pacjenta od znalezienia leczenia komórkami macierzystymi ... Czytaj więcej

Turkish-Patient's-First-Stem-Cell-Treatment-for-Cerebral-Palsy-Brings-Improvements

Pacjent z Turcji Pierwszy Raz Poddany Leczeniu Komórkami Macierzystymi w Przypadku Porażenia Mózgowego Uzyskuje Poprawę (Wideo)

Yusuf Tas urodził się z porażeniem mózgowym zaledwie półtora roku temu, dotyka ono od 1,5 do 4 na 1000 urodzeń na całym świecie i jest najczęstszym rodzajem niepełnosprawności ruchowej u dzieci. Głównymi objawami Yusufa były niezdolność do wyrażania się poza płaczem, spastyczność lub sztywność w jego rękach i ciele oraz ... Czytaj więcej

Alexandru-PT-CP

Alexandru Powraca na Siódmą Rundę Leczenia Porażenia Mózgowego Komórkami Macierzystymi

Dwa lata temu w listopadzie 2014 udokumentowaliśmy leczenie komórkami macierzystymi chorego na porażenie móżgowe Alexandru (patrz poniżej), a zaledwie sześć miesięcy później otrzymaliśmy domowe wideo od rodziców pokazujące znów chodzącego chłopca. Teraz Alex powrócił po 7 zabieg. Poniżej znajduje się krótka kompilacja jego ostatnich fizykoterapii oraz terapii zajęciowych w naszym ośrodku leczenia, ... Czytaj więcej

Pin It on Pinterest

Share This