Polski
中文繁體
Deutsch
English
Español
Français
Português
Română
Русский

Leczenie Ataksji Komórkami Macierzystymi

Kombinacja komórek macierzystych i rozległych terapii dających pacjentowi realne szanse na poprawę

Odwracanie objawów ataksji za pomocą komórek macierzystych

Ataksja jest stanem chorobowym spowodowanym utratą funkcji móżdżku i/lub dysfunkcją jego dróg (pień mózgu, rdzeń kręgowy). W większości przypadków choroba jest spowodowana mutacja genetyczną (dziedziczna ataksja) z ataksją rdzeniowo-móżdżkową (SCA) i ataksją Friedreicha (FRDA) będącymi najpowszechniejszymi odmianami.
Móżdzek działa jako centrum koordynacyjne w mózgu dlatego pacjenci zdiagnozowani z ataksja stopniowo rozwijają objawy, takie jak: niestabilność chodu, dyzartia (niewyraźna mowa) osoby dotknięte tą chorobą mogą zacząć upadać bez ostrzeżenia. Postępowanie choroby prowadzi do zmęczenia, dysfagii, drżenia, zmniejszonej koordynacji, obniżonej czujności i niesprawnych funkcji motorycznych.

Dla pacjentów ze zdiagnozowaną ataksją pozostaje niewiele dostępnych konwencjonalnych opcji leczenia i koncentrują się one głównie na łagodzeniu objawów. Żadne z nich nie leczy utraty funkcji neurologicznej spowodowanej degeneracją komórek w móżdżku, pniu mózgu i/lub rdzeniu kręgowym. Komórki macierzyste mają zdolność regeneracji uszkodzonych komórek w organizmie, pomagając w zmniejszeniu/ odwróceniu objawów i poprawieniu stanu pacjentów z ataksją.

Dlaczego nasze leczenie komórkami macierzystymi jest skuteczne

Od 2007 roku opracowujemy kompleksowe protokoły leczenia komórkami macierzystymi dla ataksji w celu przezwycięzenia ograniczeń konwencjonalnych terapii. W naszych protokołach komórki macierzyste są łączone z wyspecjalizowanymi metodami leczenia ataksji, które nie tylko skupiają się na pomaganiu pacjentowi w radzeniu sobie z objawami, ale także w leczeniu bezpośredniej przyczyny objawów poprzez promowanie leczenia mózgu/ rdzenia kręgowego. Uważamy, że nasze kompleksowe podejście do leczenia ataksji daje naszym pacjentom najwieksze szanse na poprawę, pozwalając im na lepszą jakość życia. Nasz program leczenia komórkami macierzystymi można zasosować do różnych typów ataksji, w tym SCA1, SCA2, SCA3, SCA6, AOA1, ataksji Friedreicha, ataksji spowodowanych uszkodzeniem mózgu i innych.

Riaan’s Stem Cell Journey – Video Trailer

Alexandra, Ataksja Rdzeniowo-Móżdżkowa | Historia Leczenia Komórkami Macierzystymi

Podobnie jak w przypadku wielu innych pacjentów z ataksją, postepująca utrata podstawowych funkcji motorycznych, mowy i równowagi była szokiem. Proste zadania, które uznawane były za oczywiste, były teraz codziennymi przeszkodami.

KLIKNIJ TUTAJ ABY ZOBACZYĆ WSZYSTKIE NASZE FILMY >

Green Check tick symbol

Jaka poprawa zachodzi w wyniku naszego leczenia?

Celem naszego leczenia komórkami macierzystymi jest przywrócenie funkcji neurologicznej w obszarze uszkodzenia mózgu/rdzenia kręgowego, w związku z czym możliwe są różne rodzaje poprawy w wyniku naszego leczenia, a nasi pacjenci doswiadczyli*:

 • lepszej równowaga i koordynacji
 • zredukowanego zmęczenia
 • poprawionej mowy
 • zmniejszenia drżenia
 • poprawienia funkcji motorycznych
 • lepszego przełykania
 • zmniejszonego bólu neuropatycznego
 • poprawionej czujności umysłu

Ważnym do zapamiętania jest fakt, że poprawa doświadczana przez pacjentów ze zdiagnozowanymi dziedzicznymi ataksjami mogą nie być trwała, ponieważ leczenie komórkami macierzystymi nie ma obecnie żadnego wpływu na genetyczne pochodzenie tych specyficznych typów ataksji. W takich przypadkach mogą być wymagane okresowe zabiegi w celu utrzymania stabilnego stanu. Wreszcie, jak w przypadku każdego leczenia medycznego, poprawy nie można zagwarantować.

Historie pacjentów

Blogs

Dowiedz się więcej o pacjentach wcześniej leczonych protokałami komórek macierzystych firmy Beike. Rodziny biorące udział w tych blogach opowiadają o swoich historiach i przedstawiają własne spojrzenie na leczenie, w tym ich myśli dotyczące codziennych terapii, samych iniekcji z komórkami macierzystymi oraz poprawy zauważonej podczas i po zakończeniu leczenia.

Więcej Historii Pacjentów

Nasz program leczenia w szczegółach

Beike nie jest podobna do żadnego innego dostawcy leczenia komórkami macierzystymi na świecie, powód? Od 2005 roku opracowujemy i optymalizujemy nasze protokoły leczenia komórkami macierzystymi według koncepcji, iż tylko bardzo kompleksowe rozwiązania mogą pozwolić naszym pacjentom naprawdę czerpać korzyść z komórek macierzystych. Jesteśmy przekonani, że stymulacja poprzez różne terapie jest niezbędna do zwiększenia regeneracji komórek macierzystych, dlatego nasze protokoły obejmują codzienne terapie wspomagające komórki macierzyste. Zapewniamy również szeroki wachlarz i dużą ilość tychże komórek, aby dostosować się do każdego konkretnego stanu pacjenta i dostarczyć zmaksymalizowany potencjał regeneracyjny. Dowiedz się więcej o wszystkich szczegółach, które sprawiają, że nasze leczenie jest naprawdę kompleksowe i unikalne.

 • Pobyt od 16 do 25 dni
 • IV & Iniekcje dożylne
 • komórki typu USBSC/UCMSC
 • Program Codziennej Terapii
 • 120-400 milionów komórek
 • Program Żywieniowy

Terapia komórkami macierzystymi

Terapia Komórkami Macierzystymi

Nasz program transplantacji komórek macierzystych dla osób dotkniętych ataksją obejmuje od 6 do 8 prostych i minimalnie inwazyjnych iniekcji komórek macierzystych pochodzących z pępowiny. Komórki macierzyste są przeszczepiane przy użyciu dwóch odzielnych metod: dożylnie przy użyciu standardowego systemu kroplowego IV, oraz poprzez iniekcje dooponowe dokonane po nakłuciu lędźwiowym. Te dwie metody dostarczania pozwalają na zwiększenie skuteczności przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i minimalnych niedogodności pacjentowi. Poczytaj więcej o każdej z poniższych procedur:

Zastrzyk dożylny (IV) >    Iniekcja dokanałowa (LP) >

Hiperbaryczna Terapia Tlenowa

Hiperbaryczna terapia tlenowa (HBOT) to metoda medycznego zastosowania tlenu na poziomie wyższym niż ciśnienie atmosferyczne. Wymagane wyposażenia składa się z komory cisnieniowej, która może mieć sztywną lub elastyczną konstrukcję, oraz środka dostarczającego 100% tlenu do układu oddechowego. Opublikowane badania wskazuja, że HBOT zwiększa żywotność komórek macierzystych po wstrzyknięciu i zapewnia … Czytaj więcej

Czytaj więcej

Przezczaszkowa Stymulacja Magnetyczna

Badania wykazały, że Pozaczaszkowa Stymulacja Magnetyczna (TMS) może skutecznie leczyć objawy depresji, lęku, bólu neurologicznego, udaru, uszkodzeń rdzenia kręgowego, autyzmu i innych. Ta procedura jest bardzo prosta i nieinwazyjna. Podczas procedury, generator pola magnetycznego lub ”cewka” jest umieszczany w pobliżu głowy osoby poddanej leczeniu. Cewka wytwarza małe prądy elektryczne w … Czytaj więcej

Czytaj więcej

Fizjoterapia

Fizjoterapia (często określana skrótem PT) to specjalizacja w dziedzinie medycyny fizycznej i rehabilitacji, która dzięki mechanicznej sile i wykonywaniu ruchów naprawia upośledzenia i sprzyja mobilności, funkcyjności i jakości życia. Działa poprzez badanie, diagnozowanie, prognozowanie i interwencję fizyczną. W Beike łączymy naszą fizjoterapię z terapią komórkami macierzystymi dla maksymalnej poprawy fizycznej … Czytaj więcej

Czytaj więcej

Terapia Zajęciowa

Terapia zajęciowa koncentruje się na adaptacji środowiska, modyfikowania zadania i uczenia umiejętności, w celu zwiększenia udziału i wykonywania codziennych czynności. Szczególnie tych, które są znaczące dla pacjenta z zaburzeniami fizycznymi, umysłowymi lub poznawczymi. Nasi terapeuci zajęciowi koncentrują się również na pracy nad identyfikowaniem i eliminowaniem barier środowiskowych celem niezależnego uczestnictwa … Czytaj więcej

Czytaj więcej

Aquaterapia

Fizjoterapia wodna to element praktyki fizykoterapii w specjalnie zaprojektowanym basenie wodnym pod opieką terapeuty. Unikalne właściwości środowiska wodnego usprawniaja interwencje u pacjentów z chorobami neurologicznymi lub mięsniowo-szkieletowymi. Terapia wodna obejmuje szeroki zakres technik pozwalających pacjentom poprawić równowagę, siłę mięśni i mechanikę ciała. Terapia wodna działa na rzecz usprawnienia procesu rehabilitacji … Czytaj więcej

Czytaj więcej

Akupunktura

Akupunktura jest techniką, w której praktycy stymulują określone punkty na ciele- najczęściej poprzez wstawianie w nie przez skórę cienkich igieł. Jest to jedna z najskuteczniejszych praktyk stosowanych w tradycyjnej medycynie chińskiej. Akupunktura stymuluje włókna nerwowe do przekazywania sygnałów do rdzenia kręgowego i mózgu, aktywując tym samym centralny układ nerwowy organizmu. … Czytaj więcej

Czytaj więcej

Terapia Żywieniowa

Medyczna Terapia Żywieniowa (MNT) to terapeutyczne podejście do leczenia stanów chorobowych i związanych z nimi objawów za pomocą specjalnie dostosowanej diety opracowanej i monitororwanej przez specjalistę. Terapia ma na celu utrwalenie niedoborów żywieniowych i zaburzeń równowagi fizjologicznej w celu zapewnienia możliwie najlepszego środowiska dla prawidłowego rozwoju komórek macierzystych, a także … Czytaj więcej

Czytaj więcej
Terapia Żywieniowa

Czynnik Wzrostu Nerwów (NGF)

Czynnik Wzrostu Nerwów (NGF) jest częścią rodziny czynników neurotroficznych (neurotrofina, NTFS), które mogą zapobiegać śmierci komórek nerwowychi i posiadają wiele cech typowych cząsteczek neuroprzekaźników. NGF odgrywa ważną rolę w rozwoju i wzroście komórek nerwowych. NGF jest syntezowany i wydzielany przez tkanki (komórki nabłonka rogówki, śródbłonka i rogówki) i może być … Czytaj więcej

Czytaj więcej
Czynnik Wzrostu Nerwów (NGF)

Jakość i ilość komórek macierzystych jest zagwarantowana

Packaging for Beike Biotechnology Stem Cell products

Różne rodzaje komórek macierzystych dla różnych potrzeb

Beike dostarcza komórki macierzyste z dwóch odzielnych źródeł: krwii pępowinowej i tkanki pępowiny. Próbki z pępowinami są przekazywane przez zdrowe matki po normalnie przebytych porodach i wysyłane do laboratoriów Beike Biotech w celu przetworzenia.
Po zapoznaniu się z pełną informacją medyczną pacjenta, nasi lekarze zalecają, którego źródła komórek macierzystych należy użyć do leczenia. Nasze protokoły leczenia mogą obejmować jeden lub wiele typów komórek macierzystych w zależności od indywidualnego stanu pacjenta.

więcej

Najwyższe międzynarodowe standardy przetwarzania komórek macierzystych

Beike Biotechnology przetwarza własne dorosłe komórki macierzyste w swoich laboratoriach akredytowanych na całym świecie. Firma ma pełną kontrolę nad przetwarzaniem i kontrolą jakości wszystkich produktów z komórek macierzystych, zapewniając doskonałe bezpieczeństwo i najwyższą jakość. Metody przetwarzania i placówka są akredytowane przez Amerykańskie Stowarzyszenie Banków Krwii (AABB), najwyższy międzynarodowy wyznacznik standardu w branży.

więcej

American Association of Blood Banks AABB accreditation logo

Filmy Pacjentów

Poniżej znajduja się wywiady wideo zarejestrowane podczas leczenia komórkami macierzystymi firmy Beike. Rodziny przedstawione w tych filmach opowiadają o swoich osobistych historiach i doświadczeniach związanych z leczeniem oraz z usprawnieniem w stosunku do stanu przed terapią. Ulepszenia wymienione w tych filmach są typowe, jednakże nie gwarantuje to, że wszyscy pacjenci mogą mieć takie same efekty leczenia.

Subskrybuj nasze kanały wideo 

 

Dlaczego warto wybrać Beike?

Doświadczenie: Dzięki ponad dziesięcioletniej praktyce gwarantujemy Ci fachową poradę i leczenie prowadzone przez kompetentnych specjalistów.

Bezpieczeństwo: Akredytacja przez Amerykańskie Stowarzyszenie Banków Krwii (AABB) i podążanie za najwyższymi międzynarodowymi standardami, nasze metody przetwarzania komórek macierzystych i laboratoria zapewnieją najlepsza dostępną jakość komórek macierzystych.

Różnorodność: Istnieje dostęp do wielu typów komórek macierzystych o różnych możliwościach działania, zdolnych do adaptowania się do konkretnego stanu pacjenta. Nie używamy tego samego typu komórek macierzystych dla wszystkich pacjentów.

Ekstensywność: Codziennie jest dostarczany kompletny program terapii wspomagających w celu stymulacji świeżo przeszczepionych komórek macierzystych pacjenta. Najlepszą poprawę uzyskuje się jedynie poprzez wspieranie komórek macierzystych.

Wsparcie: Pełny program kontrolny jest zapewniony po zakończeniu leczenia, a pacjent zostanie poproszony o wzięcie udziału w nim w 1,3,6 i 12 miesięcy po leczeniu. Dostep do naszego zespołu po ukończeniu leczenia jest bardzo ważny, gdyż pacjent może otrzymać dalsze porady w celu zmaksymalizowania poprawy.

Beike-Biotechnology head office building located in Shenzhen China

Dowiec się więcej o nas

Firma Shenzhen Beike Biotechnology Co. Ltd. ( zwana dalej Beike Biotechnology) została założona w lipcu 2005 roku i jest krajowym przedsiebiorstwem high-tech specjalizującym się w transformacji klinicznej i serwisie technicznym technologii biologicznego przetwarzania strategicznych wschodzących gałęzi przemysłu.

Zdobądź Więcej Informacji teraz


Więcej o ataksji

Czym jest ataksja?
Ataksja jest definiowana jako niezdolność do utrzymania normalnej postawy i stabilności ruchów. Jest ona znakiem rozpoznawczym i objawem anomalii ośrodkowego układu nerwowego. Podstawowa nieprawidłowość neurologiczna, która powoduje ataksję, może mieć podłoże dziedziczne lub być nabyta. Dziedziczne ataksje należą do heterogennej grupy zaburzeń neurodegeneracyjnych, charakteryzujacych się zwyrodnieniową atrofią móżdżku, pnia mózgu, i/lub rdzenia kręgowego. Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa (SCA) i ataksja Friedreicha (FRDA) to najbardziej rozpowszechnione formy dziedzicznej ataksji.

Co powoduje ataksję?
Najczęściej ataksja powodowana jest utratą funkcji w móżdżku, który jest częścią mózgu służącą jako centrum koordynacji. Móżdżek znajduje się w dolnej części mózgu. Prawa strona móżdżku kontroluje koordynację po prawej stronie ciała, podczas gdy lewa strona kontroluje koordynacje w lewej części ciała. Centralna część móżdżku kontroluje bardzo złożone ruchy poruszania się, stabilność głowy i tułowia oraz ruchy gałek ocznych. Inne części móżdżku pomagają koordynować ruchy oczu, mowę i przełykanie.

Ataksja może być również spowodowana dysfunkcją ścieżek prowadzących do móżdżku jak i tych które z niego wychodzą. Informacje docierają do móżdżku z rdzenia kręgowego, a inne części mózgu i sygnały z móżdżku wychodzą do rdzenia kręgowego i do mózgu. Chociaż móżdżek nie kontroluje bezpośrednio siły, (funkcji motorycznej) lub czucia (funkcji czuciowej), motoryczne ścieżki sensoryczne muszą działać prawidłowo, aby zapewnić prawidłowe połączenie do móżdżku. Tak więc osoba z osłabioną siła lub czuciem może zauważyć niezdarność lub słabą koordynację co prowadzi do zdiagnozowania ataksji.

Istnieje wiele przyczyn, które mogą wpływać na funkcję móżdżku. Przyczyny te można podzielić na 10 kategorii: rozwojowe (np. hipoplazja móżdżku); dziedziczne (np. ataksja Friedreicha); naczyniowe (np.: krwotok móżdżkowy); związane z toksyną (np.: alkohol); związane z lekami (np.: środki przeciwdrgawkowe); nowotworowe (np.:guz móżdżkowy); infekcyjne (np.: zakażenie bakteryjne mózgu); związane z układem odpornościowym (np.: stwardnienie rozsiane); metaboliczne i odżywcze (np.:niedobór witaminy E).

Jak ataksja wpływa na pacjenta?
Choroba ta charakteryzuje się stopniowo pogarszającymi się objawami klinicznymi. Pacjenci wykazują objawy niestabilności chodu lub dyzartii i mogą upadać bez ostrzeżenia. Stopniowo prezentują oni progresywne ograniczenia w swoich czynnościach, tracą zdolność chodzenia, stając się przykutymi do łóżka i całkowicie zależnymi od osób trzecich. Inne objawy kliniczne obejmują również astazję, upośledzone zdolności motoryczne i drżenie intencyjne (drżenie móżdżkowe). Zespół móżdżkowy jest często związany z innymi objawami neurologicznymi, takimi jak objawy piramidowe lub pozapiramidowe, oftalmoplegia i zaburzenia poznawcze.

Jak zdiagnozować ataksję?
Większość osób nie wie, czym jest ataksja i może przeoczyć jej wczesne objawy. Każda osoba z postępującym zaburzeniem chodu lub zaburzeniami równowagi powinna zostać zbadana przez neurologa. We wszystkich takich przypadkach zalecane jest wykonanie rezonansu magnetycznego. Jeżeli podczas skanu przyczyna nie zostanie odnaleziona, należy wykonać test genetyczny. W około 60 procentach przypadków test genetyczny określi rodzaj ataksji.

Jaka jest skuteczność konwencjonalnych metod leczenia?
Do tej pory, zwykle stosuje się konwencjonalne metody leczenia w celu złagodzenia objawów, a nie zwalczeniu choroby jako takiej. Zaburzeniami ruchowymi można zarządzać za pomocą terapii farmakologicznych, fizjoterapii i terapii zajęciowej celem zminimalizowania uszkodzenia i promowania mobilności tak długo jak to będzie możliwe, ale ogólne bieżące leczenie pozostaje opóźnione.

Czym różnią się ataksje autosomalne dominujące i autosomalne recesywne?
Zarówno ataksje autosomalne dominujące jak i autosomalne recesywne należą do dziedzicznych, natomiast ataksja rdzeniowo-móżdżkowa (SCA) i ataksja Friedriecha (FRDA) są najczęstszymi formami dziedzicznej ataksji. Autosomalne dominujące geny wyrażają się gdy są obecne. Autosomalne geny recesywne będą wyrażały się tylko wtedy, gdy są w stanie homozygotycznym, tj. oba geny w parze genów są recesywna formą genu. Tak więc geny recesywne mogą być „przenoszone” przez tych, których fenotyp nie wykazuje właściwości genu, podczas gdy dominujace geny nie mogą być „przenoszone”. Dlatego, ogólnie rzecz biorąc, autosomalne dominujace ataksje są łatwiejsze do zaistnienia i mają wyższą chorobowość niż ataksje autosomalne recesywne.

Jaka jest rola komórek Purkinjego, gdzie możemy znaleźć te komórki?
Komórki Purkinjego to rodzaj neuronów wystepujących w korze móżdżku, u podstawy mózgu. Są one jednymi z największych neuronów i odpowiadają za większość elektrochemicznej sygnalizacji w móżdżku. Komórki Purkinjego i móżdżek są niezbędne dla funkjonowania motorycznego organizmu. Zaburzenia z udziałem komórek Purkinjego zwykle maja negatywny wpływ na ruchy pacjenta.