Polski
中文繁體
Deutsch
English
Español
Français
Português
Română

Najczęściej zadawane pytania / FAQ

Oto lista najczęściej zadawanych nam pytań i przyporządkowanych im odpowiedzi, dotyczących leczenia komórkami macierzystymi oraz samych komórek macierzystych. Jeżeli masz jakieś konkretne pytania, których nie zostały tutaj wymienione, prosimy o kontakt tutaj – odpowiadamy szybko.

Gdzie mogę uzyskać leczenie komórkami macierzystymi? Gdzie istnieją odpowiednie lokalizacje?

Terapia komórkami macierzystymi nie jest szeroko dostępnym leczeniem, zwłaszcza biorąc pod uwagę ciężkie stany chorobowe. Jednak przeprowadzone próby kliniczne, wykazujące zarówno bezpieczeństwo komórek macierzystych, jak i ich skuteczność w poprawie pewnych schorzeń. Leczenie komórkami macierzystymi wciąż nie jest dostępne w Stanach Zjednoczonych w przypadku większości chorób, to samo dotyczy większości krajów europejskich, istnieją natomiast miejsca w Azji, Panamie oraz niektóre w Wielkiej Brytanii. Uważamy jednak, że ważne jest aby podkreślić, że jakość i bezpieczeństwo każdego centrum leczenia jest bardzo zróżnicowana i powinno zostać intensywnie zbadane przed rozpoczęciem leczenia.

Czym są komórki macierzyste?

Najprościej rzecz ujmując, komórki macierzyste to komórki, które tworzą wszystkie inne komórki. Oznacza to, że tworzą one wszystkie inne lecznicze komórki w ciele, ale są one ograniczone względem liczby, jak i rodzajów i ilości innych komórek, które mogą stworzyć. Leczenie komórkami macierzystymi poprzez wstrzyknięcie dodatkowych komórek macierzystych do organizmu zapewnia wzmocnienie układu odpornościowego, które jest potrzebne do rozwiązania obrażeń spowodowanych przewlekłymi chorobami i stanami chorobowymi. Istnieje również wiele innych czynników, ale te komórki macierzyste mogą czasami przypominać organizmowi, że istnieje uraz, który wymaga leczenia i zapewniają jednocześnie komórki niezbędne do leczenia ciała. We wszystkich tych przewlekłych i wyniszczających chorobach, zwłaszcza tych o charakterze immunologicznym, lub degeneracyjnym, leczenie komórkami macierzystymi nie zapewni wyleczenia. Jednakże terapia może przynieść ulgę w przypadku obciążających symptomów, a nawet odwrócić pewne z nich, co stanowi większą pomoc niż obecnie dostępne leczenie konwencjonalne.

Czym są dorosłe komórki macierzyste?

Dorosłe komórki macierzyste definiują wszystkie komórki macierzyste, które istnieją w organizmie człowieka. Być może najlepszym sposobem na odpowiedź byłoby udzielenie odpowiedzi na pytanie: „czym są embrionalne komórki macierzyste?” Embrionalne komórki macierzyste to takie, które istnieją w zarodku, zanim ludzkie dziecko zostanie w pełni stworzone. Gdy rodzi się dziecko, istnieją tylko dorosłe komórki macierzyste. Te komórki są również ograniczone w swojej zdolności do różnicowania się w nowe komórki. Często są wyłącznie zdolne do różnicowania się w kilka specyficznych typów komórek, tworząc: mięśnie, narząd, lub skórę.

Jaka jest różnica pomiędzy embrionalnymi a dorosłymi komórkami macierzystymi?

Embrionalne komórki macierzyste mają duży potencjał w zakresie leczenia, ponieważ posiadają nieograniczoną zdolność do wzrostu i różnicowania ( są totipotentne i pluripotencjalne). Dorosłe komórki macierzyste mają ograniczoną zdolność do różnicowania. Istnieją jednak dwa główne problemy z embrionalnymi komórkami macierzystymi: 1) ich pochodzenie jest kontrowersyjne, do ich pobrania używa się zarodka składającego się z 70-100 komórek, uniemożliwiając wykształcenie się potencjalnego dziecka, i 2) embrionalne komórki macierzyste dążą do stania się płodem, a naukowcy nadal nie wiedzą, jak kontrolować ich potencjał wzrostu. Ich iniekcja może powodować tworzenie się u osoby guzów.

Jak działają komórki macierzyste?

Komórki macierzyste są częścią nowego postępu w świecie medycznym zwanym „medycyną regeneracyjną”. Zadaniem komórek macierzystych jest wytwarzanie większej ilości komórek, a tym samym regeneracja wszystkich komórek w naszym ciele przez cały okres naszego życia. Jednak czasami w wyniku urazu lub choroby autoimmunologicznej nasz organizm nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie komórki powinien stworzyć. Wstrzyknięte do organizmu nowe komórki macierzyste mogą rozpoznać miejsce uszkodzenia lub potencjalnie pomóc komórkom potrzebnym do rozpoczęcia leczenia uszkodzonego miejsca.

Jak działają iniekcje komórek macierzystych?

Sposób podawania komórek macierzystych zależy od leczonej choroby i stanu zdrowia pacjenta. W celu uzyskania szczegółowych informacji, proszę udać się na Metody dostarczania komórek macierzystych

 

Czy moje ubezpieczenie pokryje koszty leczenia?

Niestety, twoje ubezpieczenie prawdopodobnie nie pokryje kosztów leczenia komórkami macierzystymi. Nasz zespół jest jednak wrażliwy na potrzeby finansowe naszych pacjentów. Nie tylko oferujemy niezwykle konkurencyjne ceny, ale istnieje również wiele sposobów, dzięki którym możemy pomóc Ci zebrać pieniądze na leczenie. Po skontaktowaniu się z nami pomożemy Ci rozważyć te opcje i dowiedzieć się, w jaki sposób uczynić leczenie komórkami macierzystymi bardziej realną opcją dla Ciebie.

Skutki uboczne leczenia komórkami macierzystymi?

Pacjenci często doświadczają niewielkich skutków ubocznych związanych z leczeniem komórkami macierzystymi, a niektóre z tych niepożądanych działań są w rzeczywistości oznaką działania komórek macierzystych. Pacjent może odczuwać drobne objawy w postaci bólu głowy lub nudności w trakcie kilku godzin po zabiegu. W ciągu pierwszych 48 godzin pacjenci mogą również doświadczać objawów pogorszenia się ich stanu, obecne dotychczas objawy mogą się zaostrzyć i wydawać się gorszymi niż dotychczas. To oznaka tego, że komórki macierzyste znalazły swój cel. Objawy zwykle ustępują po jednym lub dwóch dniach od ich pojawienia.

Jak długo trzeba czekać na rezultaty?

Terapia komórkami macierzystymi nie należy do szybkich form leczenia. Większość pacjentów nie odczuje żadnych rezultatów podczas trwania ich leczenia. Zwykle oczekujemy, że komórki macierzyste osiągną swój pełen potencjał w 3 do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia. Mimo to, często zdarza się, że pacjenci dostrzegają rezultaty nawet do pełnego roku po zakończeniu terapii.

Czy palenie bądź picie alkoholu wpływa na terapię?

Badania sugerują, że picie i/lub palenie może poważnie zmniejszyć efekty leczenia komórkami macierzystymi. Mówiąc najprościej, picie alkoholu i palenie przeszkadza komórkom macierzystym wykonywanie swojej funkcji. Sugeruje się aby zmniejszyć spożycie alkoholu przed, podczas i po zakończeniu leczenia, a jeżeli chodzi o palenie sugeruje się jak najdalej idące ograniczenie.

Jaki jest protokół leczenia mojej choroby/zaburzenia?

Różne choroby wymagają różnego podejścia do leczenia i terapii. W celu głębszego przyjrzenia się naszemu protokołowi leczenia dla Twojej choroby, możesz sprawdzić Twój przypadek w zakładce „przypadki podlegające leczeniu” która znajduje się powyżej. Jeżeli nie możesz odnaleźć swojego schorzenia, możesz skontaktować się z nami. Umożliwimy Ci kontakt ze specjalistą, który odpowie na pytania związane z Twoim przypadkiem (oczywiście, całkowicie nieodpłatnie)

Jak długo trwa leczenie?

W zależności od rodzaju leczenia jakie otrzymasz, nasze protokoły leczenia mogą trwać od 8 do nawet 25 dni.

Czy komórki macierzyste są bezpieczne?

Przeprowadzono badania, które dowodzą bezpieczeństwa mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) i komórek macierzystych krwi pępowinowej (UCBSC). Jako przykład można podać to badanie. Te komórki macierzyste, w przeciwieństwie do embrionalnych komórek macierzystych, NIE powodują wzrostu guzów ani raka. Ponadto komórki macierzyste Beike mają najwyższe dostępne standardy i przepisy dotyczące bezpieczeństwa komórek macierzystych. Firma Beike otrzymała certyfikaty od wielu renomowanych organizacji, w szczególności od Amerykańskiego Stowarzyszenia Banków Krwi (AABB). Beike Biotech jest pierwszą firmą w Chinach, która z powodzeniem uzyskała wyżej wymieniony certyfikat i jest jedną z mniej niż 20 na całym świecie które go posiadają. Zdecydowanie zalecamy, aby podczas badania klinik komórek macierzystych bezpieczeństwo było kwestią numer jeden. Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące naszych standardów bezpieczeństwa, zapytaj nas tutaj.

Jak przetwarzane są komórki macierzyste w laboratorium?

Szczegółowe wyjaśnienie procedury przetwarzania komórek w naszych laboratoriach można znaleźć tutaj.

Jak pobierane są komórki macierzyste?

Komórki macierzyste Beike pochodzą z pępowin oddanych przez matki po urodzeniu zdrowego dziecka. W Chinach powszechną praktyką wśród matek jest dobrowolne oddawanie krwi pępowinowej z narodzin zdrowych, w pełni ukształtowanych dzieci. Każda kobieta, która wchodzi do szpitala w Chinach, aby rodzić, jest automatycznie testowana na wszystkie poważne choroby, w tym zapalenie wątroby i HIV. Przed ofiarowaniem pępowiny, od każdej matki zbierane są również szczegółowe historie rodzinne. Jest to pierwszy etap procesu przesiewowego oddanej krwi pępowinowej. Tylko kobiety, które zostały w pełni przebadane i uznane za całkowicie zdrowe, mogą oddać UCB (krew pępowinową).

Czy istnieją problemy etyczne dotyczące komórek macierzystych?

Są, ale nie w przypadku naszych. Zarodkowe komórki macierzyste nadały wszystkim komórkom macierzystym nieco złą nazwę, ponieważ niosą ze sobą wiele obaw etycznych i pytań. Embrionalne komórki macierzyste pochodzą z embrionu, co oznacza, że ​​do pobrania naukowcy muszą usunąć blastocystę, która mogłaby stać się dzieckiem. Ponadto zarodkowe komórki macierzyste stanowią ryzyko dla pacjentów, powodując więcej szkód niż pożytku. W tej chwili nauka nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, jak kontrolować embrionalne komórki macierzyste, ponieważ embrionalne komórki macierzyste, które zazwyczaj są zajęte tworzeniem dziecka, mogą zostać „zdezorientowane” po wstrzyknięciu pacjentowi. Niestety, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że będą różnicować się bez końca, powodując guzy. Jeśli chodzi o etykę, unika się tego problemu całkowicie poprzez stosowanie dorosłych komórek macierzystych, które są w każdej istocie ludzkiej po urodzeniu i można je łatwo pobierać bez szkody. Co więcej, te dorosłe komórki macierzyste nie mają takiego samego mechanizmu „zamieszania” jak embrionalne komórki macierzyste i nie próbują różnicować się w nieskończoność. Dorosłe komórki macierzyste są całkowicie bezpieczne, co widać w tym badaniu.

Skąd pochodzą komórki macierzyste?

Komórki macierzyste występują naturalnie w ciele i są odpowiedzialne za tworzenie wszystkich nowych komórek, które są uszkodzone lub zniszczone. Mówiąc dokładnie powstają one w szpiku kostnym.

Czym są mezenchymalne komórki macierzyste?

Mezenchymalne komórki macierzyste są dorosłymi komórkami macierzystymi, które są zdolne do różnicowania się w szeroką gamę typów komórek. Te typy komórek obejmują kości, mięśnie, tłuszcz, chrząstkę i inne. Oprócz różnicowania w wiele typów komórek, są one również zdolne do wydzielania ważnych cytokin i czynników wzrostu. Pomagają regulować układ odpornościowy i zmniejszają stan zapalny, bliznowacenie i śmierć komórek, zapewniając możliwość poprawy chorób zwyrodnieniowych.

Jaki jest cel terapii wspomagających?

Terapie wspomagające są ważną częścią naszego programu leczenia komórek macierzystych. Cenimy holistyczne podejście do medycyny i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że biorąc pod uwagę wszystkie aspekty zdrowia leczenie komórkami macierzystymi działa na najwyższym poziomie. W szczególności jeżeli chodzi o uczestnictwo w terapiach sugerowanych dla twojego stanu, może ono pomóc w pobudzeniu wstrzykniętych komórek macierzystych, aby te dotarły do uszkodzonych miejsc, abyś mógł jak najlepiej wykorzystać leczenie komórek macierzystych.

Czy używacie embrionalnych komórek macierzystych czy dorosłych komórek macierzystych?

Używamy tylko dorosłych komórek macierzystych. Naszą główną troską i celem jest bezpieczeństwo naszych pacjentów, a ponieważ embrionalne komórki macierzyste stwarzają szczególne zagrożenia dla zdrowia, nie używamy ich.

Nie widzisz swojego pytania? Skontaktuj się z nami:

Kontakt z nami !