Polski
Deutsch
Français
Italiano
Română
Русский
繁體中文

Jak komórki macierzyste mogą zmienić moje życie?

⏲️3 min czytaj

Komórki macierzyste mają potencjał, aby zmienić Twoje życie poprzez wprowadzenie nowych metod leczenia wcześniej nieuleczalnych lub trudnych do leczenia chorób i schorzeń. Komórki macierzyste mogą różnicować się w różne typy komórek w organizmie i mogą zastępować lub naprawiać uszkodzone lub chore komórki i tkanki.

Beike wykorzystuje mezenchymalne komórki macierzyste (MSCs) pochodzące z tkanki pępowinowej, które wykazały się obiecującym działaniem w medycynie regeneracyjnej i od 2005 roku zostały wykorzystane w leczeniu ponad 33 500 pacjentów z różnymi schorzeniami.

MSCs występują obficie w tkance pępowinowej i mogą różnicować się w różne typy komórek, w tym komórki kostne, chrzęstne i tłuszczowe. Komórki te mają również właściwości immunomodulacyjne, co czyni je atrakcyjnymi do wykorzystania w leczeniu stanów zapalnych i zaburzeń odporności.

Oto kilka przykładów tego, jak komórki macierzyste mogą poprawić Twoje życie:

  • Leczenie chorób i stanów chorobowych: Komórki macierzyste wykazały wielką obietnicę w leczeniu szerokiego zakresu chorób i warunków, w tym chorób serca, cukrzycy, zaburzeń neurodegeneracyjnych i zaburzeń mięśniowo-szkieletowych.
  • Komórki macierzyste mogą być wykorzystywane do regeneracji uszkodzonych lub chorych tkanek, jak w przypadku urazów rdzenia kręgowego, gdzie komórki macierzyste mogą być wykorzystywane do naprawy uszkodzonych nerwów i przywrócenia funkcji.
  • Life Extension: Komórki macierzyste mają potencjał do poprawy ogólnego stanu zdrowia i przedłużenia życia poprzez opracowanie nowych metod leczenia chorób i schorzeń.
  • Mezenchymalne komórki macierzyste mają zdolność do różnicowania się w różne typy komórek oraz posiadają właściwości przeciwzapalne i immunomodulujące. MSCs mają potencjał do poprawy naprawy i regeneracji tkanek, potencjalnie spowalniając proces starzenia i zapobiegając chorobom związanym z wiekiem.

Komórki macierzyste są wyjątkowe, ponieważ mają potencjał, aby rozwinąć się w wiele różnych typów komórek w organizmie. Służąc jako swego rodzaju system naprawczy dla organizmu, mogą teoretycznie dzielić się bez ograniczeń, aby uzupełniać inne komórki, dopóki dana osoba lub zwierzę wciąż żyje. Kiedy komórka macierzysta dzieli się, każda nowa komórka może pozostać komórką macierzystą lub stać się innym typem komórki o bardziej wyspecjalizowanej funkcji, np. komórką mięśniową, czerwoną krwią lub komórką mózgową.

National Institutes of Health (NIH)

Potencjał komórek macierzystych do zmiany życia i zapewnienia nowych metod leczenia chorób i schorzeń jest bardzo ekscytujący i daje nadzieję wielu osobom cierpiącym na choroby przewlekłe lub zagrażające życiu.

Aby dowiedzieć się więcej o naszej terapii komórkami macierzystymi, prosimy o kontakt z jednym z naszych przedstawicieli tutaj.