Polski
中文繁體
Deutsch
English
Español
Français
Português
Română
Русский

Referencje

Poniżej znajduje się seria historii i filmów naszych pacjentów dotyczących ich doświadczenia zarówno w leczeniu komórkami macierzystymi, jak i te związane z personelem szpitala oraz placówkami. Historie obejmują posty w stylu blogów, w których wyszczególniono początkowe obawy i oczekiwania, opinie o personelu i leczeniu, a także usprawnienia których pacjenci doświadczyli lub byli świadkami po powrocie do domu. Filmy mają formę wywiadu na miejscu z pacjentami i rodzinami. Pokazują w praktyce niektóre z terapii wspomagających, a także niektóre z usprawnień uzyskanych z obecnych lub poprzednich sesji leczenia.

Historie pacjentów

Juliana – Po zabiegu z użyciem komórek macierzystych w leczeniu dystrofii mięśniowej

Diagnoza Juliana z Brazylii została zdiagnozowana z dystrofią mięśni kończyn dolnych 2B, gdy właśnie skończyła 25 lat. Pierwszymi objawami były … Czytaj więcej

Ana pacjentka po udarze niedokrwiennym mózgu.

Poprawa stanu zdrowia pacjenta po udarze niedokrwiennym mózgu, dzięki zastosowaniu komórek macierzystych.

Układ niedokrwienny jest najczęstszą formą udaru, spowodowaną zwężeniem lub zablokowaniem przepływu krwi w mózgu. W wyniku tego braku przepływu krwi … Czytaj więcej

Pacjent wolny od napadów epileptycznych po leczeniu komórkami macierzystymi

Lorenzo urodził się w Brazylii w połowie listopada 2014 roku, po zaledwie 28 tygodniach ciąży. Z powodu skrajnego wcześniactwa chłopiec … Czytaj więcej

Testimoniale Video

video-thumbnail-placeholder

Wyniki terapii komórkami macierzystymi w leczeniu porażenia mózgowego (CP) | Świadectwo leczenia komórkami macierzystymi

Po dwóch udanych zabiegach komórkami macierzystymi w Tajlandii w 2019 roku mama i terapeuta Aleksandra spotkali się z nami – 6 miesięcy po drugim leczeniu – w rodzinnym mieście w Polsce, aby podzielić się ogromną zauważoną poprawą dzięki połączeniu komórek macierzystych + programowi intensywnej rehabilitacji.
Rodzina uprzejmie udostępniła osobiste filmy nagrane w domu i podczas jego leczenia w Tajlandii. Są zdumieni radykalną poprawą jaką osiągną ich mały Aleksander

video-thumbnail-placeholder

Polskie rodziny mówią o leczeniu mózgowego porażenia dziecięcego (CP) komórkami macierzystymi

To historia 6 polskich rodzin z różnych środowisk, które stały się jedną rodziną w celu leczenia swoich dzieci z porażeniem mózgowym. Ich pierwsze doświadczenie z naszymi zabiegami zbliżyło ich do siebie i dało im wiele nadziei na poprawę, których byli świadkami. Każde dziecko otrzymało 8 paczek komórek macierzystych w połączeniu z intensywnym programem rehabilitacji neuroregeneracyjnej. To potwierdziło im znaczenie kontynuowania terapii. Sprawdź, co ta wyjątkowa grupa rodzin powiedziała po raz drugi o całym swoim doświadczeniu.

video-thumbnail-placeholder

Anastazja, Rozszczep Kręgosłupa | Historia Leczenia Komórkami Macierzystymi

Anastazja urodziła się z rozszczepem kręgosłupa. Choroba ta powoduje wiele objawów u tej pięcioletniej dziewczynki. Najbardziej uciążliwe z nich to dysfunkcja pęcherza, brak czucia oraz brak siły, co uniemożliwia jej czołganie lub poruszanie się bez pomocy. Mając nadzieję na poprawę objawów choroby Anastazji oraz umożliwienie jej większej niezależności, jej rodzina przyleciała do Tajlandii w celu otrzymania terapii komórkami macierzystymi. Przed powrotem do USA, matka i siostra Anastazji usiadły by porozmawiać o rozszczepie kręgosłupa Anazstazji, leczeniu komórkami macierzystymi oraz o usprawnieniach jakich doświadczyli.