Polski
English
Español
Français
Română
Русский

Video – Relacje Pacjentów

Relacje z pierwszej ręki pochodzące od naszych pacjentów na temat leczenia komórkami macierzystymi i ich doświadczenia podczas trwania programu.

Aby odnaleźć skonkretyzowany film lub zawęzić wyszukiwanie, wpisz frazę w polu poniżej lub wyszukaj bezpośrednio poprzez klasyfikację schorzenia:

Share This