Polski
中文繁體
Deutsch
English
Español
Français
Português
Română
Русский

Komórki Macierzyste Beike

Różne typy komórek macierzystych dla różnych celów

Beike używa w swoich protokołach leczenia wyłącznie dorosłych komórek macierzystych (zwanych także somatycznymi komórkami macierzystymi) i nie dostarcza embrionalnych komórek macierzystych. Należy pamiętać, że podczas gdy embrionalne komórki macierzyste mogą mieć większy potencjał regeneracyjny, mogą również powodować poważne komplikacje medyczne. W Beike Biotechnology nasze protokoły leczenia nie narażają pacjenta na niebezpieczeństwo, a nasze dorosłe komórki macierzyste były skutecznie stosowane u ponad 22 500 pacjentów bez zgłoszenia poważnych działań niepożądanych. Dowiedz się więcej o dorosłych komórkach macierzystych.

Dorosłe komórki macierzyste zawarte w naszych protokołach leczenia pochodzą z dwóch różnych źródeł: tkanki pępowinowej i krwi pępowinowej. To pozwala nam dostarczyć naszym pacjentom komórki macierzyste krwi pępowinowej (UCBSC) i mezenchymalne komórki macierzyste (UCMSC) osobno lub w kombinacji w zależności od konkretnego stanu i potrzeb indywidualnego pacjenta. Komórki macierzyste pochodzące z pępowiny nie wzbudzają obaw społeczności naukowej i okazały się skuteczne w szerokim zakresie przypadków.

Komórki macierzyste UCBSC

Komórki macierzyste krwii pępowinowej (UCBSC)

W szerokim zakresie schorzeń neurologicznych, takich jak choroby neurodegeneracyjne, uszkodzenia mózgu, zaburzenia widzenia, choroby neuronów ruchowych, dystrofie mięśniowe i utrata słuchu, Beike zaleca leczenie za pomocą komórek macierzystych krwi pępowinowej (UCBSC). Nasze komórki macierzyste krwi pępowinowej składają się z kilku podzbiorów komórek macierzystych, w tym hematopoetycznych komórek macierzystych (HSC), śródbłonkowych … Czytaj więcej

Komórki macierzyste-UCMSC

Mezenchymalne komórki macierzyste z pępowiny (UCMSC)

Opierając się na publikacjach i doświadzeniach badawczych, protokoły leczenia komórkami macierzystymi Beike, wykorzystują również mezenchymalne komórki macierzyste pepowiny (UCMSC) w przypadku odpowiadających takiemu leczeniu chorób autoimmunologicznych i stanów zapalnych. Takie iniekcje zawierają wyższy proecent mezenchymalnych komórek macierzystych niż wstrzyknięcia komórek macierzystych krwi pępowinowej i bardzo przypominają tworzenie komórek macierzystych obecnych … Czytaj więcej