Polski
Deutsch
Español
Français
Italiano
Português
Română
Русский
繁體中文

Komórki Macierzyste Beike

Różne typy komórek macierzystych dla różnych celów

Beike używa w swoich protokołach leczenia wyłącznie dorosłych komórek macierzystych (zwanych także somatycznymi komórkami macierzystymi) i nie dostarcza embrionalnych komórek macierzystych. Należy pamiętać, że podczas gdy embrionalne komórki macierzyste mogą mieć większy potencjał regeneracyjny, mogą również powodować poważne komplikacje medyczne. W Beike Biotechnology nasze protokoły leczenia nie idą na kompromis w zakresie bezpieczeństwa, a nasze dorosłe komórki macierzyste były skutecznie stosowane u ponad 31 500 pacjentów bez zgłaszania żadnych poważnych działań niepożądanych. Dowiedz się więcej o dorosłych komórkach macierzystych.

Dorosłe komórki macierzyste zawarte w naszych protokołach leczenia pochodzą z dwóch różnych źródeł: tkanki pępowinowej i krwi pępowinowej. To pozwala nam dostarczyć naszym pacjentom komórki macierzyste krwi pępowinowej (UCBSC) i mezenchymalne komórki macierzyste (UCMSC) osobno lub w kombinacji w zależności od konkretnego stanu i potrzeb indywidualnego pacjenta. Komórki macierzyste pochodzące z pępowiny nie wzbudzają obaw społeczności naukowej i okazały się skuteczne w szerokim zakresie przypadków.