Polski
中文繁體
English
Español
Français
Português
Română
Русский

Komórki Macierzyste Beike

Różne typy komórek macierzystych dla różnych celów

Beike używa w swoich protokołach leczenia wyłącznie dorosłych komórek macierzystych (zwanych także somatycznymi komórkami macierzystymi) i nie dostarcza embrionalnych komórek macierzystych. Należy pamiętać, że podczas gdy embrionalne komórki macierzyste mogą mieć większy potencjał regeneracyjny, mogą również powodować poważne komplikacje medyczne. W Beike Biotechnology nasze protokoły leczenia nie narażają pacjenta na niebezpieczeństwo, a nasze dorosłe komórki macierzyste były skutecznie stosowane u ponad 22 500 pacjentów bez zgłoszenia poważnych działań niepożądanych. Dowiedz się więcej o dorosłych komórkach macierzystych

Dorosłe komórki macierzyste zawarte w naszych protokołach leczenia pochodzą z dwóch różnych źródeł: tkanki pępowinowej i krwi pępowinowej. To pozwala nam dostarczyć naszym pacjentom komórki macierzyste krwi pępowinowej (UCBSC) i mezenchymalne komórki macierzyste (UCMSC) osobno lub w kombinacji w zależności od konkretnego stanu i potrzeb indywidualnego pacjenta. Komórki macierzyste pochodzące z pępowiny nie wzbudzają obaw społeczności naukowej i okazały się skuteczne w szerokim zakresie przypadków.

Komórki macierzyste-UCMSC

Mezenchymalne komórki macierzyste z pępowiny (UCMSC)

Opierając się na publikacjach i doświadzeniach badawczych, protokoły leczenia komórkami macierzystymi Beike, wykorzystują również mezenchymalne komórki macierzyste pepowiny (UCMSC) w przypadku odpowiadających takiemu leczeniu chorób autoimmunologicznych i stanów zapalnych. Takie iniekcje zawierają wyższy proecent mezenchymalnych komórek macierzystych niż wstrzyknięcia komórek macierzystych krwi pępowinowej i bardzo przypominają tworzenie komórek macierzystych obecnych w szpiku kostnym pacjenta. Komórki te nie tylko wydzielają ważne cytokiny i czynniki wzrostu, takie jak czynnik neurotropowy pochodzenia mózgowego (BDNF), czynniki neurotroficzne pochodzenia glejowego (GDNF), transformujacy czynnik wzrostu beta 1(TGFβ1), rzęskowy czynnik neurotropowy (CNTF), neurotrofina 3 (NT-3), które mogą

Czytaj więcej »
Komórki macierzyste UCBSC

Komórki macierzyste krwii pępowinowej (UCBSC)

W szerokim zakresie schorzeń neurologicznych, takich jak choroby neurodegeneracyjne, uszkodzenia mózgu, zaburzenia widzenia, choroby neuronów ruchowych, dystrofie mięśniowe i utrata słuchu, Beike zaleca leczenie za pomocą komórek macierzystych krwi pępowinowej (UCBSC). Nasze komórki macierzyste krwi pępowinowej składają się z kilku podzbiorów komórek macierzystych, w tym hematopoetycznych komórek macierzystych (HSC), śródbłonkowych komórek progenitorowych (EPC), mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) i innych, które pozwalają na różnicowanie wszystkich linii komórkowych krwii, w tych komórek odpornościowych z wrodzonego i adaptacyjnego układu odpornościowego, jak również komórki nerwowe, włókna mięśniowe, komórki zwojowe siatkówki, komórki wątrobowe, chondrocyty (chrząstki)

Czytaj więcej »
Share This