Polski
中文繁體
Deutsch
English
Español
Français
Português
Română
Русский

Leczenie Porażenia Mózgowego (CP) Komórkami Macierzystymi

Połączenie komórek macierzystych i rozległych terapii dających pacjentowi realne szanse na poprawę

Przywracanie funkcji neurologicznej
używając komórek macierzystych

Porażenie mózgowe jest stanem, który wynika z nieprogresywnego obrażenia które wpłynęło na rozwijający się u dziecka mózg. Uraz mózgu może pojawić się z różnych przyczyn podczas rozwoju płodu, w chwili urodzenia lub krótko po urodzeniu. Do przyczyn porażenia mózgowego należą infekcje wewnątrzmaciczne, takie jak toskoplazmoza i różyczka, ograniczone zaopatrzenie w tlen podczas porodu (niedotleniona encefalopatia niedokrwienna), żółtaczka noworódków i inne.

Porażenie mózgowe może wpływać na różne części mózgu i pacjenci mogą nie posiadać tych samych objawów. Czynniki takie jak ciężkość pierwotnego uszkodzenia mózgu, jak również specyficzne uszkodzone miejsca w mózgu będą determinować objawy pacjenta. Pacjenci ze zdiagnozowanym porażeniem mózgowym mogą odczuwać takie objawy jak: sztywne mięśnie (hipertonia) lub osłabione funkcje mięśni (hipotonia), słaba koordynacja, drżenie, upośledzenie funkcji poznawczych, komunikacji i percepcji sensorycznej, a także ogólne zaburzenia zachowania.

Istniej niewiele konwencjonalnych opcji leczenia dla pacjentów ze zdiagnozowanym porażeniem mózgowym. Opcje te koncentrują się głównie na pomocy pacjentom w radzeniu sobie z ich niepełnosprawnością. Jednakże żadna z nich nie leczy utraty funkcji neurologicznej spowodowanej pierwotnym uszkodzeniem mózgu. Komórki macierzyste maja zdolność regeneracji uszkodzonych komórek w ciele, co pomaga w odwróceniu objawów i poprawie stanu pacjentów z porażeniem mózgowym.

Dlaczego nasze leczenie komórkami macierzystymi jest skuteczne

Od 2005 roku opracowujemy kompleksowe protokoły leczenia komórkami macierzystymi w przypadku porażenia mózgowego, aby przezwyciężyć ograniczenia konwencjonalnych terapii. W naszych protokołach komórki macierzyste są łączone z wyspecjalizowanymi metodami leczenia porażenia mózgowego, które nie tylko koncentrują się na pomaganiu pacjentom w radzeniu sobie z objawami, ale także w leczeniu bezpośredniej przyczyny objawów poprzez sprzyjanie leczenia udzkodzenia mózgu. Jesteśmy zdania, iż nasze kompleksowe podejście do leczenia porażenia mózgowego daje naszym pacjentom największe sznase na poprawę, umożliwiając lepszą jakość życia.

Polskie rodziny mówią o leczeniu mózgowego porażenia dziecięcego (CP) komórkami macierzystymi

To historia 6 polskich rodzin z różnych środowisk, które stały się jedną rodziną w celu leczenia swoich dzieci z porażeniem mózgowym. Ich pierwsze doświadczenie z naszymi zabiegami zbliżyło ich do siebie i dało im wiele nadziei na poprawę, których byli świadkami. Każde dziecko otrzymało 8 paczek komórek macierzystych w połączeniu z intensywnym programem rehabilitacji neuroregeneracyjnej. To potwierdziło im znaczenie kontynuowania terapii. Sprawdź, co ta wyjątkowa grupa rodzin powiedziała po raz drugi o całym swoim doświadczeniu.

Click here for more videos

Green Check tick symbol

Jaka poprawa zachodzi w wyniku naszego leczenia?

What improvements can be obtained from our treatment?

Celem naszego leczenia komórkami macierzystymi jest przywrócenie funkcji neurologicznej w obszarze uszkodzenia mózgu/rdzenia kręgowego, w związku z czym możliwe są różne rodzaje poprawy w wyniku naszego leczenia, a nasi pacjenci doswiadczyli*:

 • lepszej równowaga i koordynacji
 • zredukowanego zmęczenia
 • poprawionej mowy
 • zmniejszenia drżenia
 • poprawienia funkcji motorycznych
 • lepszego przełykania
 • zmniejszonego bólu neuropatycznego
 • poprawionej czujności umysłu

It is important to remember that, as for any medical treatment, improvements cannot be guaranteed. Please contact us for more information about the chances of improvement for a particular case.

Historie pacjentów

Blogs

Dowiedz się więcej o pacjentach wcześniej leczonych protokałami komórek macierzystych firmy Beike. Rodziny biorące udział w tych blogach opowiadają o swoich historiach i przedstawiają własne spojrzenie na leczenie, w tym ich myśli dotyczące codziennych terapii, samych iniekcji z komórkami macierzystymi oraz poprawy zauważonej podczas i po zakończeniu leczenia.

Więcej Historii Pacjentów

Nasz program leczenia w szczegółach

Beike nie jest podobna do żadnego innego dostawcy leczenia komórkami macierzystymi na świecie, powód? Od 2005 roku opracowujemy i optymalizujemy nasze protokoły leczenia komórkami macierzystymi według koncepcji, iż tylko bardzo kompleksowe rozwiązania mogą pozwolić naszym pacjentom naprawdę czerpać korzyść z komórek macierzystych. Jesteśmy przekonani, że stymulacja poprzez różne terapie jest niezbędna do zwiększenia regeneracji komórek macierzystych, dlatego nasze protokoły obejmują codzienne terapie wspomagające komórki macierzyste. Zapewniamy również szeroki wachlarz i dużą ilość tychże komórek, aby dostosować się do każdego konkretnego stanu pacjenta i dostarczyć zmaksymalizowany potencjał regeneracyjny. Dowiedz się więcej o wszystkich szczegółach, które sprawiają, że nasze leczenie jest naprawdę kompleksowe i unikalne.

 • Pobyt od 16 do 25 dni
 • IV & Iniekcje dożylne
 • komórki typu USBSC/UCMSC
 • Program Codziennej Terapii
 • 120-400 milionów komórek
 • Program Żywieniowy

Terapia komórkami macierzystymi

Terapia Komórkami Macierzystymi

Nasz program transplantacji komórek macierzystych dla osób dotkniętych ataksją obejmuje od 6 do 8 prostych i minimalnie inwazyjnych iniekcji komórek macierzystych pochodzących z pępowiny. Komórki macierzyste są przeszczepiane przy użyciu dwóch odzielnych metod: dożylnie przy użyciu standardowego systemu kroplowego IV, oraz poprzez iniekcje dooponowe dokonane po nakłuciu lędźwiowym. Te dwie metody dostarczania pozwalają na zwiększenie skuteczności przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i minimalnych niedogodności pacjentowi. Poczytaj więcej o każdej z poniższych procedur:

Zastrzyk dożylny (IV) >    Iniekcja dokanałowa (LP) >

Akupunktura

Akupunktura jest techniką, w której praktycy stymulują określone punkty na ciele- najczęściej poprzez wstawianie w nie przez skórę cienkich igieł. Jest to jedna z najskuteczniejszych praktyk stosowanych w tradycyjnej medycynie chińskiej. Akupunktura stymuluje włókna nerwowe do przekazywania sygnałów do rdzenia kręgowego i mózgu, aktywując tym samym centralny układ nerwowy organizmu. … Czytaj więcej

Czytaj więcej

Aquaterapia

Fizjoterapia wodna to element praktyki fizykoterapii w specjalnie zaprojektowanym basenie wodnym pod opieką terapeuty. Unikalne właściwości środowiska wodnego usprawniaja interwencje u pacjentów z chorobami neurologicznymi lub mięsniowo-szkieletowymi. Terapia wodna obejmuje szeroki zakres technik pozwalających pacjentom poprawić równowagę, siłę mięśni i mechanikę ciała. Terapia wodna działa na rzecz usprawnienia procesu rehabilitacji … Czytaj więcej

Czytaj więcej

Hiperbaryczna Terapia Tlenowa

Hiperbaryczna terapia tlenowa (HBOT) to metoda medycznego zastosowania tlenu na poziomie wyższym niż ciśnienie atmosferyczne. Wymagane wyposażenia składa się z komory cisnieniowej, która może mieć sztywną lub elastyczną konstrukcję, oraz środka dostarczającego 100% tlenu do układu oddechowego. Opublikowane badania wskazuja, że HBOT zwiększa żywotność komórek macierzystych po wstrzyknięciu i zapewnia … Czytaj więcej

Czytaj więcej

Terapia Żywieniowa

Medyczna Terapia Żywieniowa (MNT) to terapeutyczne podejście do leczenia stanów chorobowych i związanych z nimi objawów za pomocą specjalnie dostosowanej diety opracowanej i monitororwanej przez specjalistę. Terapia ma na celu utrwalenie niedoborów żywieniowych i zaburzeń równowagi fizjologicznej w celu zapewnienia możliwie najlepszego środowiska dla prawidłowego rozwoju komórek macierzystych, a także … Czytaj więcej

Czytaj więcej
Terapia Żywieniowa

Przezczaszkowa Stymulacja Magnetyczna

Badania wykazały, że Pozaczaszkowa Stymulacja Magnetyczna (TMS) może skutecznie leczyć objawy depresji, lęku, bólu neurologicznego, udaru, uszkodzeń rdzenia kręgowego, autyzmu i innych. Ta procedura jest bardzo prosta i nieinwazyjna. Podczas procedury, generator pola magnetycznego lub ”cewka” jest umieszczany w pobliżu głowy osoby poddanej leczeniu. Cewka wytwarza małe prądy elektryczne w … Czytaj więcej

Czytaj więcej

Terapia Zajęciowa

Terapia zajęciowa koncentruje się na adaptacji środowiska, modyfikowania zadania i uczenia umiejętności, w celu zwiększenia udziału i wykonywania codziennych czynności. Szczególnie tych, które są znaczące dla pacjenta z zaburzeniami fizycznymi, umysłowymi lub poznawczymi. Nasi terapeuci zajęciowi koncentrują się również na pracy nad identyfikowaniem i eliminowaniem barier środowiskowych celem niezależnego uczestnictwa … Czytaj więcej

Czytaj więcej

Fizjoterapia

Fizjoterapia (często określana skrótem PT) to specjalizacja w dziedzinie medycyny fizycznej i rehabilitacji, która dzięki mechanicznej sile i wykonywaniu ruchów naprawia upośledzenia i sprzyja mobilności, funkcyjności i jakości życia. Działa poprzez badanie, diagnozowanie, prognozowanie i interwencję fizyczną. W Beike łączymy naszą fizjoterapię z terapią komórkami macierzystymi dla maksymalnej poprawy fizycznej … Czytaj więcej

Czytaj więcej

Czynnik Wzrostu Nerwów (NGF)

Czynnik Wzrostu Nerwów (NGF) jest częścią rodziny czynników neurotroficznych (neurotrofina, NTFS), które mogą zapobiegać śmierci komórek nerwowychi i posiadają wiele cech typowych cząsteczek neuroprzekaźników. NGF odgrywa ważną rolę w rozwoju i wzroście komórek nerwowych. NGF jest syntezowany i wydzielany przez tkanki (komórki nabłonka rogówki, śródbłonka i rogówki) i może być … Czytaj więcej

Czytaj więcej
Czynnik Wzrostu Nerwów (NGF)

Jakość i ilość komórek macierzystych jest zagwarantowana

Packaging for Beike Biotechnology Stem Cell products

Różne rodzaje komórek macierzystych dla różnych potrzeb

Beike dostarcza komórki macierzyste z dwóch odzielnych źródeł: krwii pępowinowej i tkanki pępowiny. Próbki z pępowinami są przekazywane przez zdrowe matki po normalnie przebytych porodach i wysyłane do laboratoriów Beike Biotech w celu przetworzenia.
Po zapoznaniu się z pełną informacją medyczną pacjenta, nasi lekarze zalecają, którego źródła komórek macierzystych należy użyć do leczenia. Nasze protokoły leczenia mogą obejmować jeden lub wiele typów komórek macierzystych w zależności od indywidualnego stanu pacjenta.

więcej

Najwyższe międzynarodowe standardy przetwarzania komórek macierzystych

Beike Biotechnology przetwarza własne dorosłe komórki macierzyste w swoich laboratoriach akredytowanych na całym świecie. Firma ma pełną kontrolę nad przetwarzaniem i kontrolą jakości wszystkich produktów z komórek macierzystych, zapewniając doskonałe bezpieczeństwo i najwyższą jakość. Metody przetwarzania i placówka są akredytowane przez Amerykańskie Stowarzyszenie Banków Krwii (AABB), najwyższy międzynarodowy wyznacznik standardu w branży.

więcej

American Association of Blood Banks AABB accreditation logo

Filmy Pacjentów

Poniżej znajduja się wywiady wideo zarejestrowane podczas leczenia komórkami macierzystymi firmy Beike. Rodziny przedstawione w tych filmach opowiadają o swoich osobistych historiach i doświadczeniach związanych z leczeniem oraz z usprawnieniem w stosunku do stanu przed terapią. Ulepszenia wymienione w tych filmach są typowe, jednakże nie gwarantuje to, że wszyscy pacjenci mogą mieć takie same efekty leczenia.

Subskrybuj nasze kanały wideo 

 

Dlaczego warto wybrać Beike?

Doświadczenie: Dzięki ponad dziesięcioletniej praktyce gwarantujemy Ci fachową poradę i leczenie prowadzone przez kompetentnych specjalistów.

Bezpieczeństwo: Akredytacja przez Amerykańskie Stowarzyszenie Banków Krwii (AABB) i podążanie za najwyższymi międzynarodowymi standardami, nasze metody przetwarzania komórek macierzystych i laboratoria zapewnieją najlepsza dostępną jakość komórek macierzystych.

Różnorodność: Istnieje dostęp do wielu typów komórek macierzystych o różnych możliwościach działania, zdolnych do adaptowania się do konkretnego stanu pacjenta. Nie używamy tego samego typu komórek macierzystych dla wszystkich pacjentów.

Ekstensywność: Codziennie jest dostarczany kompletny program terapii wspomagających w celu stymulacji świeżo przeszczepionych komórek macierzystych pacjenta. Najlepszą poprawę uzyskuje się jedynie poprzez wspieranie komórek macierzystych.

Wsparcie: Pełny program kontrolny jest zapewniony po zakończeniu leczenia, a pacjent zostanie poproszony o wzięcie udziału w nim w 1,3,6 i 12 miesięcy po leczeniu. Dostep do naszego zespołu po ukończeniu leczenia jest bardzo ważny, gdyż pacjent może otrzymać dalsze porady w celu zmaksymalizowania poprawy.

Beike-Biotechnology head office building located in Shenzhen China

Dowiec się więcej o nas

Firma Shenzhen Beike Biotechnology Co. Ltd. ( zwana dalej Beike Biotechnology) została założona w lipcu 2005 roku i jest krajowym przedsiebiorstwem high-tech specjalizującym się w transformacji klinicznej i serwisie technicznym technologii biologicznego przetwarzania strategicznych wschodzących gałęzi przemysłu.

Zdobądź Więcej Informacji teraz


Więcej o Porażeniu Mózgowym

Czym jest porażenie mózgowe?
Porażenie mózgowe – znane także jako CP (Cerebral Palsy) – to grupa schorzeń określanych jako upośledzenie funkcji motorycznych, które występuja we wczesnych stadiach dzieciństwa, CP wpływa w przybliżeniu na 2 z 1000 porodów1. Objawy dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym często obejmują:

 • sztywne mięśnie znane również jako hipertonia
 • słaba koordynacja
 • drżenia
 • słaba funkcja mięśniowa znana również jako hipotonia

Problemy z zaburzeniami funkcji poznawczych, komunikacji i percepcji sensorycznej, a także nieprawidłowości w zachowaniu.

Co powoduje porażenie mózgowe?
Porażenie mózgowe wynika z nieprogresywnego urazu rozwijającego się mózgu u dziecka. CP jest kliniczną prezentacją szerokiej gamy mózgowych lub podkorowych urazów mózgu występujących wewnątrz macicy lub w pierwszym roku zycia. Chociaż przyczyna CP u około połowy wszystkich pacjentów często pozostaje nieznana, wiadomym jest, iż CP jest wynikiem infekcji wewnątrzmacicznych, takich jak toksoplazmoza i różyczka, a także ograniczonego zaopatrzenia w tlen podczas porodu, znanego jako niedotleniona encefalopatia niedokrwienna (HIE). Uważa się również, że niewielka część przypadków CP wynika z dziedziczenia różnych wadliwych genów, takich jak dekarboksylaza-1 glutaminianu, geny takie powiązane są z prawidłowym rozwojem mózgu. Oprócz czynników genetycznych wykazano, że CP powoduje również żółtaczka noworodków, ze względu na nagromadzenie się bilirubiny w mózgu, co w konsekwencji powoduje stan znany jako kernicterus.

W jaki sposób diagnozuje się porażenie mózgowe?
Diagnozę o PM podejmuje się często, kiedy lekarze zauważają opóźnienia w osiągnięciu kamieni milowych osiągniętych przez pacjentów. Niemowlęta z CP nie mogą się uśmiechać lub tarzać po ziemi we wczesnej fazie rozwoju jak inne dzieci, mogą również mieć trudności z chodzeniem. Diagnozę przeprowadza się głównie w badaniu fizykalnym pacjenta, jednakże niektórzy specjaliści mogą wykonywać dodatkowe badaniam takie jak tomografia komputerowa i rezons magnetyczny. Po postawieniu diagnozy o CP stan można dalej klasyfikować z objawami, które wystepują u pacjenta. Te klasyfikacje obejmują:

 • Ataksyjne CP: występuje w 5-10% wszystkich przypadków porażenia mózgowego i wynika z udzkodzenia móżdżku, określonego obszaru mózgu związanego z koordynacją. W rezultacie pacjenci wykazują trudności w koordynowaniu ruchów, w szczególności ruchów ramion, nóg i klatki piersiowej. Ponadto osoby z CP często rozwijają drżenie zamiarowe
 • Spastyczne CP: jest najczęstszym rodzajem porażenia mózgowego i jest związane z wcześniactwem. Obszar w mózgu znany jako okołokomoryczna macierz zarodkowa, które stanowi obszar aktywnej proliferacji neuronów, jest szczególnie podatny na krwawienie i niedotlenienie niedokrwienne. Dlatego obszar ten jest uszkodzony w przypadku spastycznego porażenia mózgowego. Pacjenci ze spastycznym CP rozwijają sztywne mięśnie zwane również hipertonią.
 • Dyskinetyczne CP: wynika z uszkodzenia struktur znajdujących się w podstawie mózgu, często wynika z urazu niedotlenienia lub żółtaczki jader podkorowych. Pacjenci z dyskinetycznym CP rozwijają zarówno hipertonię jak i hipotonię i mogą u nich rozwijać się skurcze mięsni w całym ciele.

Jakie są obecne konwencjonalne metody leczenia porażenia mózgowego?
Obecne metody leczenia CP są ograniczone i koncentrują się przede wszystkim na leczeniu objawowym, a leki są rutynowo przepisywane w celu zmniejszenia bolesnych skurczy mięśni. Do tej pory nie ma żadnych terapii odwracających objawy które były by licencjonowane do użytku przez FDA.

Oprócz leczenia farmakologicznego, główny zakres leczenia koncentruje się na programach fizjoterapii, które mają na celu pomoc w budowaniu sylwetki i siły u pacjentów, a także próbie ograniczenia skurczy u pacjentów z spastycznym CP. Oprócz fizjoterapii ważną rolę odgrywa również terapia zajęciowa

Oczywiste jest zatem, że nowe metody leczenia CP są bardzo potrzebne. Terapia komórkami macierzystymi zpewnia, że podawanie komórek macierzystych pobranych od pacjentów, może pomóc w leczeniu porażenia mózgowego. Beike oferuje rewolucyjne leczenie porażenia mózgowego, które, jak wykazano, poprawia kontrolowanie objawów choroby u pacjentów.

Jakie istnieją obecnie metody leczenia porażenia mózgowego oparte na komórkach macierzystych?
Komórki macierzyste są komórkami multipotentnymi, które wykazuja zdolność regeneracji w różnych stanach, jak również stymulacje wzrostu i modulację układu odpornościowego. Uważa się, że poprzez wstrzyknięcie komórek macierzystych do kręgosłupa komórki te wnikną do mózgu i wygenerują nowy wzrost neuronów, a tym samym pomoga w zmniejszeniu objawów wykazywanych przez pacjentów z porazeniem mózgowym.

Do chwili obecnej kilka badań klinicznych zbadało wykorzystanie komórek macierzystych w leczeniu porażenia mózgowego. Obejmowały one:

 • W badaniu przeprowadzonym przez Chahine w 2016 roku podano komórki macierzyste pochodzace ze szpiku kostnego, znane jako jednojądrzaste komórki szpiku kostnego siedemnastu pacjentom z porażeniem mózgowym za pomocą iniekcji dooponowej. U wszystkich pacjentów przebieg pozostał bez powikłania wynikającego z iniekcji, przy czym 73% ocenianych pacjentów było leczonych z dobrą reakcją na terapię przy użyciu ogólnego systemu klasyfikacji ruchów motorycznych (GMFCS-Gross Motor Function Classification System). Średnia poprawa wyniosła 1.3 poziomu w przypadku GMFCS, przy czym pacjenci wykazywali również poprawę funkcji poznawczych. Te wyniki sugerują, że dooponowe wstrzyknięcie komórek macierzystych mogą spowodować poprawę u pacjentów z porażeniem mózgowym.
 • Stosunkowo niedawno przeprowadzone w 2017 roku przez Nguyena badanie podczas którego wstrzyknięto jednojądrzaste komórki szpiku kostnego pacjentom z porażeniem mózgowym w dwóch odzielnych terapiach po trzech i sześciu miesiącach. Badanie wykazało, że nastąpiła znaczna poprawa ogólne funkcji motorycznej po 3 lub 6 miesiacach po transplantacji komórek macierzystych w stosunku do stanu z początku badania.

These studies therefore clearly show that stem cells offer an effective and safe treatment for CP.