Polski
中文繁體
Deutsch
English
Español
Français
Português
Română
Русский

Nasze Podejście do Terapii Komórkami Macierzystymi

Ponieważ tylko kompleksowe leczenie może zrobić różnicę

Od 2005 roku firma Beike koncentruje się na dostarczaniu protokołów leczenia, które obejmują nie tylko wielokrotne iniekcje komórek macierzystych, ale także szeroko zakrojone programy rehabilitacji, w celu zapewnienia rzeczywistych szans na poprawę u pacjentów z różnymi stanami neurologicznymi oraz nerwowo- mięśniowymi, a także w przypadku chorób autoimmunologicznych i nie tylko.

Podczas gdy większość firm na całym świecie polega na zapewnieniu krótkiego czasu leczenia z bardzo ograniczoną ilością komórek macierzystych (poprzez co najwyżej jedną lub dwie iniekcje) i nie zapewnia żadnych terapii rehabilitacyjnych. Firma Beike jest przekonana, że aby naprawdę odblokować potencjał regeneracji komórek macierzystych, konieczne jest bardzo kompleksowe podejście i ukierunkowanie naszych pacjentów ku lepszej przyszłości.

Nasze protokoły leczenia komórkami macierzystymi wymagają od 16 do 40 dniowego pobytu, w zależności od protokołu leczenia zaleconego przez naszych specjalistów w odniesieniu do konkretnego stanu pacjenta. Oprócz podawania wielu komórek macierzystych, dostarczany jest również kompleksowy program terapeutyczny przez cały okres trwania leczenia.

Aby lepiej zrozumieć, jak obszerne są protokoły leczenia komórkami macierzystymi Beike Biotech, proszę zapoznaj się z filmem Hansa poświęconym jego doświadczeniu z terapią komórkami macierzystymi. Film ten zabierze Cię przez standardowy dzień w szpitalu i zapewni lepszy wgląd w całe doświadczenie związane z leczeniem.

Podróż Hans’a z Komórkami Macierzystymi

Choroba Kennedy’ego jest dziedziczną chorobą neuronów ruchowych dotykającą mężczyzn. Jest to jedna z grup zaburzeń zwanych niższymi zaburzeniami neuronów ruchowych. W tym filmie obywatel Niemiec- Hans, przeprowadza nas przez typowy dzień leczenia z wykorzystaniem kompleksowych protokołów Beike dotyczących leczenia komórkami macierzystymi.

Dlaczego połączenie komórek macierzystych + różne terapie?

Po pierwsze, ważne jest, aby zrozumieć, że podobnie jak każda komórka w ludzkim ciele, komórki macierzyste potrzebują odpowiedniego środowiska do przetrwania i pełnienia swojej funkcji. Szczególnie ważne jest zapewnienie komórkom macierzystym najlepszego możliwego środowiska. Szczególnie, jeżeli chodzi o regenerację miejsca objętego poważnymi obrażeniami. Wszystkie komórki ludzkiego ciała potrzebują tlenu i składników odżywczych w postaci glukozy i minerałów. Identyczna sytuacja zachodzi w przypadku komórek macierzystych.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione fakty, opracowaliśmy protokoły leczenia, które łączą przeszczep komórek macierzystych + różne terapie mające na celu stymulacje komórek macierzystych i zapewnienie im wymaganego środowiska jak wspomniano wcześniej. Po ocenie medycznej nasi specjaliści zalecą każdemu pacjentowi połączenie różnych terapii, w tym: fizjoterapii (PT), terapii zajęciowej (OT), aquaterapii, akupunktury, akupresury, stymulacji elektrycznej nerwowo-mięśniowej (NMES), tlenoterapii hiperbarycznej (HBOT), powtarzalna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (rTMS), czynniki wzrostu nerwów (NGF), stymulacja zewnątrzoponowa, terapia jadem pszczelim, terapia bańkami, moxiterapia, odymianie roślinami, żywienie i więcej.

Różne rodzaje Dorosłych Komórek Macierzystych dla różnych potrzeb

Beike w swoich protokołach leczenia używa tylko dorosłych komórek macierzystych (nazywanych również somatycznymi komórkami macierzystymi) i nie dostarcza embrionalnych komórek macierzystych. Warto pamiętać, że podczas gdy embrionalne komórki macierzyste mogą mieć większy potencjał regeneracyjny, mogą one również powodować poważne komplikacje medyczne, takie jak powstawanie nowotworów/raka. W Beike Biotechnology nasze protokoły leczenia nie wpływają negatywnie na bezpieczeństwo, a nasze dorosłe komórki macierzyste były skutecznie stosowane na ponad 22 500 pacjentach bez żadnego zgłoszenia poważnych działań niepożądanych.

The adult stem cells provided in our treatment protocols come from two distinct sources: umbilical cord tissue and umbilical cord blood. This allow us to provide to our patients Umbilical Cord Blood Stem Cells and Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells separately or in combination depending on each patient’s specific condition and need. Umbilical cord derived stem cells do not draw any concern from the scientific community and have been proven effective for a wide range of conditions. For more information about Umbilical cord Blood Stem Cells and Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells please click here.