Polski
Deutsch
Español
Français
Italiano
Português
Română
Русский
繁體中文

Nasze podejście do leczenia komórkami macierzystymi

Ponieważ tylko kompleksowe leczenie daje realne szanse na poprawę

Od 2005 roku Beike koncentruje się na dostarczaniu protokołów leczenia, które obejmują nie tylko wielokrotne zastrzyki z komórek macierzystych, ale także szeroko zakrojone programy rehabilitacyjne, aby zapewnić realne szanse na poprawę pacjentom, u których zdiagnozowano różne schorzenia neurologiczne i nerwowo-mięśniowe, a także choroby autoimmunologiczne i inne.

Podczas gdy większość firm na całym świecie polega na oferowaniu krótkiego czasu trwania leczenia, bardzo ograniczonej ilości komórek macierzystych (poprzez jedną lub maksymalnie dwie iniekcje) i nie zapewnia żadnych terapii rehabilitacyjnych, my wierzymy, że wymagane jest bardzo kompleksowe podejście, aby naprawdę uwolnić potencjał regeneracyjny komórek macierzystych i poprowadzić naszych pacjentów ku lepszej przyszłości.

Nasze protokoły leczenia komórkami macierzystymi wymagają pobytu od 16 do 40 dni, w zależności od protokołu leczenia zaleconego przez naszych specjalistów dla konkretnego stanu pacjenta. Oprócz wielokrotnego podawania komórek macierzystych, kompleksowy program terapeutyczny jest realizowany codziennie przez cały okres leczenia.

Aby lepiej zrozumieć, jak rozległe są protokoły leczenia komórkami macierzystymi Beike Biotech, zachęcamy do obejrzenia filmu wideo z dziennikiem leczenia komórkami macierzystymi Hansa, który przeprowadzi Cię przez standardowy dzień w szpitalu i zapewni lepszy wgląd w całe doświadczenie leczenia.

Choroba Kennedy’ego jest dziedziczną chorobą neuronów ruchowych, która dotyka mężczyzn. Jest to jedno z zaburzeń zwanych zaburzeniami dolnego neuronu ruchowego. W tym filmie Hans, obywatel Niemiec, przedstawia nam typowy dzień leczenia z wykorzystaniem kompleksowych protokołów leczenia komórkami macierzystymi Beike.

Dlaczego połączenie komórek macierzystych i różnych terapii?

Po pierwsze, ważne jest, aby zrozumieć, że jak każda komórka w ludzkim ciele, komórki macierzyste potrzebują odpowiedniego środowiska, aby przetrwać i pełnić swoją funkcję. Szczególnie ważne jest zapewnienie komórkom macierzystym jak najlepszego środowiska do regeneracji miejsca ważnego urazu. Wszystkie komórki w ludzkim ciele potrzebują tlenu i składników odżywczych w postaci glukozy i minerałów, podobnie jak komórki macierzyste.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione fakty, opracowaliśmy protokoły leczenia, które łączą przeszczep komórek macierzystych + różne terapie mające na celu stymulacje komórek macierzystych i zapewnienie im wymaganego środowiska jak wspomniano wcześniej. Po ocenie medycznej nasi specjaliści zalecą każdemu pacjentowi połączenie różnych terapii, w tym: fizjoterapii (PT), terapii zajęciowej (OT), aquaterapii, akupunktury, akupresury, stymulacji elektrycznej nerwowo-mięśniowej (NMES), tlenoterapii hiperbarycznej (HBOT), powtarzalna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (rTMS), czynniki wzrostu nerwów (NGF), stymulacja zewnątrzoponowa, terapia jadem pszczelim, terapia bańkami, moxiterapia, odymianie roślinami, żywienie i więcej.

Różne rodzaje dorosłych komórek macierzystych dla różnych potrzeb

Beike wykorzystuje wyłącznie dorosłe komórki macie rzyste (zwane również somatycznymi komórkami macierzystymi) w swoich protokołach leczenia i nie dostarcza embrionalnych komórek macierzystych. Należy pamiętać, że choć embrionalne komórki macierzyste mogą mieć większy potencjał regeneracyjny, mogą one również powodować poważne komplikacje medyczne, takie jak powstawanie guzów/nowotworów.

W Beike Biotechnology nasze protokoły leczenia nie idą na kompromis w zakresie bezpieczeństwa, a nasze dorosłe komórki macierzyste były skutecznie stosowane u ponad 22 500 pacjentów bez zgłaszania żadnych poważnych działań niepożądanych. Dorosłe komórki macierzyste zawarte w naszych protokołach leczenia pochodzą z dwóch różnych źródeł: tkanki pępowinowej i krwi pępowinowej. Dzięki temu możemy dostarczać naszym pacjentom komórki macierzyste krwi pępowinowej i mezenchymalne komórki macierzyste pępowiny oddzielnie lub w połączeniu, w zależności od konkretnego stanu i potrzeb każdego pacjenta. Komórki macierzyste pochodzące z pępowiny nie wzbudzają obaw społeczności naukowej i okazały się skuteczne w szerokim zakresie przypadków.

Aby uzyskać więcej informacji na temat komórek macierzystych krwi pępowinowej i mezenchymalnych komórek macierzystych krwi pępowinowej kliknij tutaj .