Polski
Deutsch
English
Español
Français
Português
Română
Русский
繁體中文

Wyniki terapii komórkami macierzystymi w leczeniu porażenia mózgowego (CP) | Świadectwo leczenia komórkami macierzystymi

Po dwóch udanych zabiegach komórkami macierzystymi w Tajlandii w 2019 roku mama i terapeuta Aleksandra spotkali się z nami - 6 miesięcy po drugim leczeniu - w rodzinnym mieście w Polsce, aby podzielić się ogromną zauważoną poprawą dzięki połączeniu komórek macierzystych + programowi intensywnej rehabilitacji.

Rodzina uprzejmie udostępniła osobiste filmy nagrane w domu i podczas jego leczenia w Tajlandii. Są zdumieni radykalną poprawą jaką osiągną ich mały Aleksander

Więcej filmów dla Porażenie Mózgowe

Referencje

  1. Intravenous grafts recapitulate the neurorestoration afforded by intracerebrally delivered multipotent adult progenitor cells in neonatal hypoxic-ischemic rats
  2. Umbilical cord blood cells and brain stroke injury: bringing in fresh blood to address an old problem
  3. Marrow stromal cells migrate throughout forebrain and cerebellum, and they differentiate into astrocytes after injection into neonatal mouse brains
  4. Human cord blood transplantation in a neonatal rat model of hypoxic-ischemic brain damage: functional outcome related to neuroprotection in the striatum
  5. Li Huang, Che Zhang et al (2018). A Randomized, Placebo-Controlled Trial of Human Umbilical Cord Blood Mesenchymal Stem Cell Infusion for Children With Cerebral Palsy. Cell Transplantation (2018) Vol. 27(2) 325-334
  6. F. Ramirez, ET AL. Umbilical Cord Stem Cell Therapy for Cerebral Palsy. Med Hypotheses RES 2006.3: 679-686.
  7. James E Carroll & Robert W Mays. Update on stem cell therapy for cerebral palsy. Expert Opin. Biol. Ther. (2011) 11.
  8. David T. Harris. Cord Blood Stem Cells: A Review of Potential Neurological Applications. Stem Cell Rev (2008) 4:269–274.