Polski
中文繁體
Deutsch
English
Español
Français
Português
Română
Русский

Wyniki terapii komórkami macierzystymi w leczeniu porażenia mózgowego (CP) | Świadectwo leczenia komórkami macierzystymi

Po dwóch udanych zabiegach komórkami macierzystymi w Tajlandii w 2019 roku mama i terapeuta Aleksandra spotkali się z nami - 6 miesięcy po drugim leczeniu - w rodzinnym mieście w Polsce, aby podzielić się ogromną zauważoną poprawą dzięki połączeniu komórek macierzystych + programowi intensywnej rehabilitacji. Rodzina uprzejmie udostępniła osobiste filmy nagrane w domu i podczas jego leczenia w Tajlandii. Są zdumieni radykalną poprawą jaką osiągną ich mały Aleksander

Więcej filmów dla Porażenie Mózgowe