Polski
中文繁體
Deutsch
English
Español
Français
Português
Română
Русский

Metody dostarczania komórek macierzystych

Dostarczanie komórek macierzystych bezpiecznie i skutecznie

Lekarze w zrzeszonych z nami szpitalach stosują różne metody iniekcji w celu dostarczania komórek macierzystych. W zależności od konkretnego stanu pacjenta, podczas standardowej sesji terapeutycznej stosowana będzie jedna lub wiele metod podawania, aby zmaksymalizować bezpieczeństwo i skuteczność. Należy pamiętać, że protokoły Beike Biotechnology zawsze stawiają bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, a zastosowane metody iniekcji są mało inwazyjne, jednakże nadal koncentrują się na dostarczaniu komórek macierzystych jak najbliżej miejsca urazu. Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych metod iniekcji, patrz poniżej.

lumbar-puncture

Iniekcja dokanałowa

Podawanie dokanałowe polega na iniekcji do kanału kręgowego w celu uzyskania dostępu do płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF), a przez to do centralnego układu nerwowego. Ten rodzaj podawania umożliwia dostarczanie komórek macierzystych do mózgu i rdzenia kręgowego w łatwiejszy i bardziej skuteczny sposób. Przed iniekcją wykonuję się nakłucie lędźwiowe (LP), aby wydobyć … Czytaj więcej

Iniekcja domięśniowa

Iniekcja domięśniowa (IM) to rodzaj zastrzyku podawanego domięśniowo. Domięśniowe iniekcje komórek macierzystych mogą pomóc pacjentom z dystrofią mięśniową w uzyskaniu bardziej wymiernej poprawy stanu zdrowia. Iniekcje te są dokonywane bezpośrednio w mięśniach dotkniętych obszarów. Po przyjęciu, lekarze zbadają i podejmą decyzję, ile pakietów komórek macierzystych należy wstrzyknąć miejscowo do dotkniętych … Czytaj więcej

Iniekcja pozagałkowa

Iniekcje pozagałkowe (RB) są powszechnie stosowane na całym świecie celem zapewnienia miejscowego znieczulenia w obszarze pozagałkowym (za okiem). Podczas trwania protokołu leczenia komórkami macierzystymi Beike Biotech, ten rodzaj iniekcji jest wykorzystywany do dostarczania komórek macierzystych jak najbliżej nerwu wzrokowego i/lub siatkówki w celu lepszego ukierunkowania na miejsce urazu.

Zastrzyk dożylny

Poprzez dożylną iniekcję (IV) można zdefiniować wlew ciekłych substancji bezpośrednio do żyły. IV umożliwiają pracownikom medycznym podanie płynów, produktów krwiopochodnych i leków bezpośrednio do krwioobiegu pacjenta za pośrednictwej małej rurki. Pozwala to na szybkie wchłanianie i precyzyjną kontrolę nad dawkowaniem podawanej substancji, co ma zasadnicze znaczenie dla różnych procedur medycznych. … Czytaj więcej