Polski
中文繁體
English
Español
Français
Português
Română
Русский

Metody dostarczania komórek macierzystych

Dostarczanie komórek macierzystych bezpiecznie i skutecznie

Introduction

Lekarze w zrzeszonych z nami szpitalach stosują różne metody iniekcji w celu dostarczania komórek macierzystych. W zależności od konkretnego stanu pacjenta, podczas standardowej sesji terapeutycznej stosowana będzie jedna lub wiele metod podawania, aby zmaksymalizować bezpieczeństwo i skuteczność. Należy pamiętać, że protokoły Beike Biotechnology zawsze stawiają bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, a zastosowane metody iniekcji są mało inwazyjne, jednakże nadal koncentrują się na dostarczaniu komórek macierzystych jak najbliżej miejsca urazu. Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych metod iniekcji, patrz poniżej.

Zastrzyk dożylny

Zastrzyk dożylny

Poprzez dożylną iniekcję (IV) można zdefiniować wlew ciekłych substancji bezpośrednio do żyły. IV umożliwiają pracownikom medycznym podanie płynów, produktów krwiopochodnych i leków bezpośrednio do krwioobiegu pacjenta za pośrednictwej małej rurki. Pozwala to na szybkie wchłanianie i precyzyjną kontrolę nad dawkowaniem podawanej substancji, co ma zasadnicze znaczenie dla różnych procedur medycznych. Ponieważ komórki macierzyste mogą być przeniesione przez układ krwionośny do każdej części ciała, bedą one migrować do miejsca urazu lub choroby.

Infuzja krok po kroku:

 1. Rurki dożylne są prawidłowo ustawiane, a dwa worki IV (rotwór soli fizjologicznej i komórki macierzyste) są zawieszane na podwyższonym stojaku.
 2. Miejsce docelowe iniekcji ( gdzie zawartość IV zostanie wprowadzona) jest dezynfekowane.
 3. Cewnik dożylny (cewniki dożylne są montowane nad igłą używaną do nakłucia żyły) jest usuwany ze swego sterylnego opakowania, a igła jest następnie wprowadzana do żyły.
 4. Pokrywa ochronna jest usuwana z końca rurki dożylnej i jest ostrożnie umieszczana w piaście cewnika. Kawałek taśmy umieszcza się nad piastą cewnika, aby zabezpieczyć IV.
 5. Pielęgniarka kontroluje przepływ płynu do żyły podczas całej procedury trwającej od 30 do 60 minut. Jeśli pacjent odczuwa dyskomfort podczas lub po zabiegu, personel medyczny na miejscu powinien być niezwłocznie poinformowany.
 6. Po zakończeniu infuzji, pielęgniarka zamyka zacisk rolkowy, aby zatrzymać przepływ płynu. Umieszcza ona czysty kawałek gazy nad miejscem IV i wywiera delikatny nacisk po wyciągnięciu cewnika.
 7. Pacjenci proszeni są o uciskanie sterylną watą obszaru iniekcji przez co najmniej 5minut.

Iniekcja pozagałkowa

Iniekcja pozagałkowa

Iniekcje pozagałkowe (RB) są powszechnie stosowane na całym świecie celem zapewnienia miejscowego znieczulenia w obszarze pozagałkowym (za okiem). Podczas trwania protokołu leczenia komórkami macierzystymi Beike Biotech, ten rodzaj iniekcji jest wykorzystywany do dostarczania komórek macierzystych jak najbliżej nerwu wzrokowego i/lub siatkówki w celu lepszego ukierunkowania na miejsce urazu.

Infuzja krok po kroku:

 1. Cała procedura jest szybka i bezpieczna (jak opisano poniżej) i zazwyczaj pozwala naszym pacjentom uzyskać z leczenia więcej korzyści. Należy pamiętać, że iniekcje pozagałkowe są dostępne tylko dla pacjentów w wieku powyżej 11 lat. Ostateczna decyzja zostanie podjęta przez lekarza prowadzącego po przyjęciu do szpitala.
 2. Pacjent proszony jest o położenie się. Środek dezynfekujący jest następnie ostrożnie nakładany na skórę od dolnego brzegu powieki do dolnej obręczy orbitalnej.
 3. Pacjent proszony jest o spojrzenie w kierunku przeciwnej strony oka leczonego i patrzenie lekko w górę. Jeżeli iniekcji dokonuje się dla prawego oka, pacjent powinien patrzeć w lewo do góry i odwrotnie w przypadku oka lewego.
 4. Następnie wprowadza się cienką igłę pionowo na głębokość około 2 minimetrów w kwadrancie między zewnętrzną 1/3 a wewnętrzn 2/3 dolnej obręczy orbitalnej.
 5. Igła przechodzi przez równik gałki ocznej, a następnie jest kierowana w stronę górnej części nosa, aż osiągnie głębokość około 3 centymetrów. Komórki macierzyste są następnie wstrzykiwane do przestrzeni pozagałkowej.
 6. Po wykonaniu iniekcji delikatnie wyjmujemy igłę, a kula oczna jest okresowo przez kilka minut ściskana dezynfekowanymi bandażami. Zwykle cała procedura kończy się w ciągu około 15 minut, a samo wstrzyknięcie wykonuje się w kilka sekund.

 

Iniekcja dokanałowa

Nakłucie Lędźwiowe

Podawanie dokanałowe polega na iniekcji do kanału kręgowego w celu uzyskania dostępu do płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF), a przez to do centralnego układu nerwowego. Ten rodzaj podawania umożliwia dostarczanie komórek macierzystych do mózgu i rdzenia kręgowego w łatwiejszy i bardziej skuteczny sposób.

Przed iniekcją wykonuję się nakłucie lędźwiowe (LP), aby wydobyć niewielką ilość płynu mózgowo-rdzeniowego i zastąpić go komórkami macierzystymi.

Infuzja krok po kroku:

 1. Pacjent zostaje poproszony o nie spożywanie posiłków po 22:00 dzień przed odbyciem się zabiegu.
 2. Pacjenci zostaną przeniesieni do chirurgicznego zestawu operacyjnego, w którym lekarz w asyście dwóch pielęgniarek dokona iniekcji.
 3. Pacjenci zostaną umieszczeni na boku plecami przy krawędzi stołu lub łóżka. Pielęgniarka będzie wówczas pomagać pacjentom w zginaniu kolan w kierunku ich brzucha i przygniataniu głowy do klatki piersiowej w pozycji płodowej. Ta pozycja pomaga odzielić kręgi, dzięki czemu można łatwieć włożyć igłę.
 4. Na początku lekarz zbada dolną część pleców pacjenta i zaznaczy właściwe miejsce wkłucia (pomiędzy dwoma kręgami lędźwiowymi od L2 do L5).
 5. Obszar ten zostanie następnie oczyszyczony za pomocą środka antyseptycznego, a następnie wstrzyknięty zostanie pod skórę miejscowy środek znieczulający, w celu znieczulenia obszaru w którym igła zostanie wprowadzona do kanału kręgowego.
 6. Gdy igła znajdzie się w prawidłowej pozycji, sonda z igły kręgowej jest wycofywana i zostaje pobrane około 2ml płynu mózgowo-rdzeniowego.
 7. Komórki macierzyste (około 1ml) wraz z roztworem soli fizjologicznej (około 1ml) są następnie podawane odpowiednio przez igłę do płynu mózgowo-rdzeniowego.
 8. Procedura kończy się wycofaniem igły z ponownie założoną sondą przy jednoczesnym nakładaniem nacisku na miejsce wkłucia. Umieszczenie igły wraz z infuzją zazwyczaj kończy się w ciągu 20 minut do godziny.
 9. Wszyscy pacjenci proszeni są aby leżeć płasko przez 4 do 6 godzin po zabiegu, aby uniknąć czasowych skutków uboczynych, takich jak bóle głowy, nudności, gorączka, wymioty i/lub bóle nóg. Istnieje przekonanie, że objawy te wynikaja ze zmiany objętości płynu w kanale kręgowym. Nawet leżąc płasko, niektórzy pacjenci mogą odczuwać dyskomfort. Takowe mogą trwać do 48 godzin. Pacjenci powinni zaalarmować lekarzy, jeżeli odczuwają bardzo silny ból głowy, sztywność szyi, utratę czucia poniżej miejsca nakłucia lub jakikolwiek wyciek z obszaru iniekcji.

Iniekcja domięśniowa

Iniekcja domięśniowa

Iniekcja domięśniowa (IM) to rodzaj zastrzyku podawanego domięśniowo. Domięśniowe iniekcje komórek macierzystych mogą pomóc pacjentom z dystrofią mięśniową w uzyskaniu bardziej wymiernej poprawy stanu zdrowia. Iniekcje te są dokonywane bezpośrednio w mięśniach dotkniętych obszarów. Po przyjęciu, lekarze zbadają i podejmą decyzję, ile pakietów komórek macierzystych należy wstrzyknąć miejscowo do dotkniętych urazem mięśni. Taką metodę podawania zastosowano również w leczeniu niedokrwienia kończyn dolnych i stopy cukrzycowej.

Infuzja krok po kroku:

 1. Pacjent jest proszony o przyjęcie odpowiedniej postawy, aby uzyskać łatwy dostęp do dotkniętych urazem mięśni.
 2. Miejsce iniekcji zostaje zdezynfekowane. Komórki macierzyste są zasysane za pomocą strzykawki (strzykawka składa się z 3 części: igły w celu przejścia do mięśnia, cylindra w celu przechowywania leku, tłoku, aby wprowadzić lek do strzykawki)
 3. Pielęgniarka delikatnie naciska i naciąga skórę wokół miejsca iniekcji tak, aby powierzchnia była lekko napięta. Igła jest wprowadzana do objętego urazem mięśnia, po czym powoli są wstrzykiwane komórki macierzyste.
 4. Po zakończeniu iniekcji, miejsce wkłucia jest uciskane przy użyciu suchej bawełny, przy jednoczesnym szybkim wyciągnięciu igły. Na miejscu iniekcji umieszczany jest kawałek gazy.

Pin It on Pinterest

Share This