Polski
中文繁體
English
Español
Français
Português
Română
Русский

Metody dostarczania komórek macierzystych

Dostarczanie komórek macierzystych bezpiecznie i skutecznie

Lekarze w zrzeszonych z nami szpitalach stosują różne metody iniekcji w celu dostarczania komórek macierzystych. W zależności od konkretnego stanu pacjenta, podczas standardowej sesji terapeutycznej stosowana będzie jedna lub wiele metod podawania, aby zmaksymalizować bezpieczeństwo i skuteczność. Należy pamiętać, że protokoły Beike Biotechnology zawsze stawiają bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, a zastosowane metody iniekcji są mało inwazyjne, jednakże nadal koncentrują się na dostarczaniu komórek macierzystych jak najbliżej miejsca urazu. Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych metod iniekcji, patrz poniżej.

Iniekcja dokanałowa

Podawanie dokanałowe polega na iniekcji do kanału kręgowego w celu uzyskania dostępu do płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF), a przez to do centralnego układu nerwowego. Ten rodzaj podawania umożliwia dostarczanie komórek macierzystych do mózgu i rdzenia kręgowego w łatwiejszy i bardziej skuteczny sposób. Przed iniekcją wykonuję się nakłucie lędźwiowe (LP), aby wydobyć niewielką ilość płynu mózgowo-rdzeniowego i zastąpić go komórkami macierzystymi.

Czytaj więcej »

Iniekcja domięśniowa

Iniekcja domięśniowa (IM) to rodzaj zastrzyku podawanego domięśniowo. Domięśniowe iniekcje komórek macierzystych mogą pomóc pacjentom z dystrofią mięśniową w uzyskaniu bardziej wymiernej poprawy stanu zdrowia. Iniekcje te są dokonywane bezpośrednio w mięśniach dotkniętych obszarów. Po przyjęciu, lekarze zbadają i podejmą decyzję, ile pakietów komórek macierzystych należy wstrzyknąć miejscowo do dotkniętych urazem mięśni. Taką metodę podawania zastosowano również w leczeniu niedokrwienia kończyn dolnych i stopy cukrzycowej.

Czytaj więcej »

Iniekcja pozagałkowa

Iniekcje pozagałkowe (RB) są powszechnie stosowane na całym świecie celem zapewnienia miejscowego znieczulenia w obszarze pozagałkowym (za okiem). Podczas trwania protokołu leczenia komórkami macierzystymi Beike Biotech, ten rodzaj iniekcji jest wykorzystywany do dostarczania komórek macierzystych jak najbliżej nerwu wzrokowego i/lub siatkówki w celu lepszego ukierunkowania na miejsce urazu.

Czytaj więcej »

Zastrzyk dożylny

Poprzez dożylną iniekcję (IV) można zdefiniować wlew ciekłych substancji bezpośrednio do żyły. IV umożliwiają pracownikom medycznym podanie płynów, produktów krwiopochodnych i leków bezpośrednio do krwioobiegu pacjenta za pośrednictwej małej rurki. Pozwala to na szybkie wchłanianie i precyzyjną kontrolę nad dawkowaniem podawanej substancji, co ma zasadnicze znaczenie dla różnych procedur medycznych. Ponieważ komórki macierzyste mogą być przeniesione przez układ krwionośny do każdej części ciała, bedą one migrować do miejsca urazu lub choroby.

Czytaj więcej »
Share This