Polski
中文繁體
Deutsch
English
Español
Français
Português
Română
Русский

Zastrzyk dożylny

Zastrzyk dożylny

Poprzez dożylną iniekcję (IV) można zdefiniować wlew ciekłych substancji bezpośrednio do żyły. IV umożliwiają pracownikom medycznym podanie płynów, produktów krwiopochodnych i leków bezpośrednio do krwioobiegu pacjenta za pośrednictwej małej rurki. Pozwala to na szybkie wchłanianie i precyzyjną kontrolę nad dawkowaniem podawanej substancji, co ma zasadnicze znaczenie dla różnych procedur medycznych. Ponieważ komórki macierzyste mogą być przeniesione przez układ krwionośny do każdej części ciała, bedą one migrować do miejsca urazu lub choroby.

Infuzja krok po kroku:

  1. Rurki dożylne są prawidłowo ustawiane, a dwa worki IV (rotwór soli fizjologicznej i komórki macierzyste) są zawieszane na podwyższonym stojaku.
  2. Miejsce docelowe iniekcji ( gdzie zawartość IV zostanie wprowadzona) jest dezynfekowane.
  3. Cewnik dożylny (cewniki dożylne są montowane nad igłą używaną do nakłucia żyły) jest usuwany ze swego sterylnego opakowania, a igła jest następnie wprowadzana do żyły.
  4. Pokrywa ochronna jest usuwana z końca rurki dożylnej i jest ostrożnie umieszczana w piaście cewnika. Kawałek taśmy umieszcza się nad piastą cewnika, aby zabezpieczyć IV.
  5. Pielęgniarka kontroluje przepływ płynu do żyły podczas całej procedury trwającej od 30 do 60 minut. Jeśli pacjent odczuwa dyskomfort podczas lub po zabiegu, personel medyczny na miejscu powinien być niezwłocznie poinformowany.
  6. Po zakończeniu infuzji, pielęgniarka zamyka zacisk rolkowy, aby zatrzymać przepływ płynu. Umieszcza ona czysty kawałek gazy nad miejscem IV i wywiera delikatny nacisk po wyciągnięciu cewnika.
  7. Pacjenci proszeni są o uciskanie sterylną watą obszaru iniekcji przez co najmniej 5minut.