Polski
中文繁體
Deutsch
English
Español
Français
Português
Română
Русский

Iniekcja pozagałkowa

Iniekcja pozagałkowa

Iniekcje pozagałkowe (RB) są powszechnie stosowane na całym świecie celem zapewnienia miejscowego znieczulenia w obszarze pozagałkowym (za okiem). Podczas trwania protokołu leczenia komórkami macierzystymi Beike Biotech, ten rodzaj iniekcji jest wykorzystywany do dostarczania komórek macierzystych jak najbliżej nerwu wzrokowego i/lub siatkówki w celu lepszego ukierunkowania na miejsce urazu.

Infuzja krok po kroku:

  1. Cała procedura jest szybka i bezpieczna (jak opisano poniżej) i zazwyczaj pozwala naszym pacjentom uzyskać z leczenia więcej korzyści. Należy pamiętać, że iniekcje pozagałkowe są dostępne tylko dla pacjentów w wieku powyżej 11 lat. Ostateczna decyzja zostanie podjęta przez lekarza prowadzącego po przyjęciu do szpitala.
  2. Pacjent proszony jest o położenie się. Środek dezynfekujący jest następnie ostrożnie nakładany na skórę od dolnego brzegu powieki do dolnej obręczy orbitalnej.
  3. Pacjent proszony jest o spojrzenie w kierunku przeciwnej strony oka leczonego i patrzenie lekko w górę. Jeżeli iniekcji dokonuje się dla prawego oka, pacjent powinien patrzeć w lewo do góry i odwrotnie w przypadku oka lewego.
  4. Następnie wprowadza się cienką igłę pionowo na głębokość około 2 minimetrów w kwadrancie między zewnętrzną 1/3 a wewnętrzn 2/3 dolnej obręczy orbitalnej.
  5. Igła przechodzi przez równik gałki ocznej, a następnie jest kierowana w stronę górnej części nosa, aż osiągnie głębokość około 3 centymetrów. Komórki macierzyste są następnie wstrzykiwane do przestrzeni pozagałkowej.
  6. Po wykonaniu iniekcji delikatnie wyjmujemy igłę, a kula oczna jest okresowo przez kilka minut ściskana dezynfekowanymi bandażami. Zwykle cała procedura kończy się w ciągu około 15 minut, a samo wstrzyknięcie wykonuje się w kilka sekund.