Polski
中文繁體
Deutsch
English
Español
Français
Português
Română
Русский

Iniekcja dokanałowa

Podawanie dokanałowe polega na iniekcji do kanału kręgowego w celu uzyskania dostępu do płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF), a przez to do centralnego układu nerwowego. Ten rodzaj podawania umożliwia dostarczanie komórek macierzystych do mózgu i rdzenia kręgowego w łatwiejszy i bardziej skuteczny sposób. Przed iniekcją wykonuję się nakłucie lędźwiowe (LP), aby wydobyć niewielką ilość płynu mózgowo-rdzeniowego i zastąpić go komórkami macierzystymi.

Infuzja krok po kroku:

  1. Pacjent zostaje poproszony o nie spożywanie posiłków po 22:00 dzień przed odbyciem się zabiegu.
  2. Pacjenci zostaną przeniesieni do chirurgicznego zestawu operacyjnego, w którym lekarz w asyście dwóch pielęgniarek dokona iniekcji.
  3. Pacjenci zostaną umieszczeni na boku plecami przy krawędzi stołu lub łóżka. Pielęgniarka będzie wówczas pomagać pacjentom w zginaniu kolan w kierunku ich brzucha i przygniataniu głowy do klatki piersiowej w pozycji płodowej. Ta pozycja pomaga odzielić kręgi, dzięki czemu można łatwieć włożyć igłę.
  4. Na początku lekarz zbada dolną część pleców pacjenta i zaznaczy właściwe miejsce wkłucia (pomiędzy dwoma kręgami lędźwiowymi od L2 do L5).
  5. Obszar ten zostanie następnie oczyszyczony za pomocą środka antyseptycznego, a następnie wstrzyknięty zostanie pod skórę miejscowy środek znieczulający, w celu znieczulenia obszaru w którym igła zostanie wprowadzona do kanału kręgowego.
  6. Gdy igła znajdzie się w prawidłowej pozycji, sonda z igły kręgowej jest wycofywana i zostaje pobrane około 2ml płynu mózgowo-rdzeniowego.
  7. Komórki macierzyste (około 1ml) wraz z roztworem soli fizjologicznej (około 1ml) są następnie podawane odpowiednio przez igłę do płynu mózgowo-rdzeniowego.
  8. Procedura kończy się wycofaniem igły z ponownie założoną sondą przy jednoczesnym nakładaniem nacisku na miejsce wkłucia. Umieszczenie igły wraz z infuzją zazwyczaj kończy się w ciągu 20 minut do godziny.
  9. Wszyscy pacjenci proszeni są aby leżeć płasko przez 4 do 6 godzin po zabiegu, aby uniknąć czasowych skutków uboczynych, takich jak bóle głowy, nudności, gorączka, wymioty i/lub bóle nóg. Istnieje przekonanie, że objawy te wynikaja ze zmiany objętości płynu w kanale kręgowym. Nawet leżąc płasko, niektórzy pacjenci mogą odczuwać dyskomfort. Takowe mogą trwać do 48 godzin. Pacjenci powinni zaalarmować lekarzy, jeżeli odczuwają bardzo silny ból głowy, sztywność szyi, utratę czucia poniżej miejsca nakłucia lub jakikolwiek wyciek z obszaru iniekcji.