Polski
中文繁體
Deutsch
English
Español
Français
Português
Română
Русский

Iniekcja domięśniowa

Iniekcja domięśniowa

Iniekcja domięśniowa (IM) to rodzaj zastrzyku podawanego domięśniowo. Domięśniowe iniekcje komórek macierzystych mogą pomóc pacjentom z dystrofią mięśniową w uzyskaniu bardziej wymiernej poprawy stanu zdrowia. Iniekcje te są dokonywane bezpośrednio w mięśniach dotkniętych obszarów. Po przyjęciu, lekarze zbadają i podejmą decyzję, ile pakietów komórek macierzystych należy wstrzyknąć miejscowo do dotkniętych urazem mięśni. Taką metodę podawania zastosowano również w leczeniu niedokrwienia kończyn dolnych i stopy cukrzycowej.

Infuzja krok po kroku:

  1. Pacjent jest proszony o przyjęcie odpowiedniej postawy, aby uzyskać łatwy dostęp do dotkniętych urazem mięśni.
  2. Miejsce iniekcji zostaje zdezynfekowane. Komórki macierzyste są zasysane za pomocą strzykawki (strzykawka składa się z 3 części: igły w celu przejścia do mięśnia, cylindra w celu przechowywania leku, tłoku, aby wprowadzić lek do strzykawki)
  3. Pielęgniarka delikatnie naciska i naciąga skórę wokół miejsca iniekcji tak, aby powierzchnia była lekko napięta. Igła jest wprowadzana do objętego urazem mięśnia, po czym powoli są wstrzykiwane komórki macierzyste.
  4. Po zakończeniu iniekcji, miejsce wkłucia jest uciskane przy użyciu suchej bawełny, przy jednoczesnym szybkim wyciągnięciu igły. Na miejscu iniekcji umieszczany jest kawałek gazy.