Polski
Español
Français
Italiano
Português
Română

Zastosowanie przezczaszkowej stymulacji magnetycznej w autyzmie i innych stanach przewlekłych. [Video]

⏲️3 min czytaj

Pacjenci przybywający do Tajlandii na terapię komórkami macierzystymi otrzymuja teraz również nieinwazyjną procedurę, która aktywuje określone obszary mózgu i rdzenia kręgowego. Badania wykazały, że może ona efektywnie leczyć objawy depresji, lęku, bólu neurologicznego, udaru, uszkodzeń rdzenia kręgowego, autyzmu i innych.

Jak to działa?

Procedura ta znana jest jako powtarzalna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) i jest, jak wspomniano powyżej bardzo prosta i nieinwazyjna. Podczas procedury, generator pola magnetycznego lub „cewka” jest umieszczany w pobliżu głowy osoby otrzymujacej leczenie. Cewka wytwarza małe prądy elektryczne w obszarze mózgu tuż pod cewką poprzez indukcję elektromagnetyczną. To pole elektryczne powoduje zmianę w prądzie transbłonowym neuronu, co prowadzi do depolaryzacji lub hiperpolaryzacji neuronu i wyzwalania potencjału czynnościowego.

Jak wygląda procedura?

Zazwyczaj przezczaszkowa stymulacja magnetyczna trwa około 45 minut, a zaakceptowani pacjenci będą ją otrzymywać regularnie podczas leczenia. Pacjent siada w wygodnej pozycji, a cewka zostaje przymocowana nad docelowa lokalizacja w głowie. Nasz zespół medyczny w Better Being Hospital, już zaledwie po kilku sesjach, zaobserwował bardzo pozytywne wyniki, szczególnie w kontroli bólu pacjentów.

Ta procedura jest zalecana u pacjentów z chorobami neurologicznymi, ale nie wszyscy pacjenci mogą się kwalifikować. Ze względów bezpieczeństwa każdy pacjent z nieusuwalnym metalem w głowie ( z wyjątkie aparatów ortodontycznych lub wypełnień stomatologicznych) lub w odległości 12 cali (około 30cm) od cewki zostanie wyłączony z leczenia. Obejmuje to przedmioty takie jak wszczepione stymulatory, elektrody do monitorowania aktywności mózgu, rozruszniki serca lub wszczepialne defibrylatory kardiowersyjne (ICD), lub jakiegokolwiek innego typu urządzenia lub przedmioty wszczepione w głowie lub jej pobliżu.

Badania nad TMS

Chociaż ta procedura może wydawać się dla niektórych nowa, badania i jej wsparcie już nie są. W jednym z artykułów stwierdzono, że istnieje wystarczająco dużo istotnych dowodów, które można zaakceptować na poziomie A (określona skuteczność), działanie przeciwbólowe wysokoczęstotliwościowego TMS było skuteczne w neurologicznej redukcji bólu i działaniach przeciwdepresyjnych, a poziom B (prawdopodobna skuteczność) w przypadku zastosowania TMS o niskiej częstotliwości między innymi w przewlekłym udarze ruchowym.

Innym ważnym obszarem badań jest wpływ TMS u pacjentów z autyzmem. Wyniki badania dużej publikacji naukowej wskazują, że TMS poprawia funkcjonowanie wykonawcze w zaburzeniach spektrum autyzmu, jak pokazuje normalizacja potencjalnych reakcji związanych z wydarzeniami i reakcji behawioralnych podczas testu wykonawczego, a także poprawa w ocenach klinicznych. Jest to szczególnie obiecujące, ponieważ nie ma obecnie żadnej znanej przyczyny zaburzeń spektrum autyzmu ani ostatecznej formy jej leczenia.

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna jest cennym dodatkiem do naszych protokołów leczenia autyzmu, udaru, uszkodzeń rdzenia kręgowego, urazowego uszkodzenia mózgu i wszelkich innych stanów neurologicznych. W połączeniu z naszymi wiodącymi dorosłymi komórkami macierzystymi z Beike Biotechnology oraz podejściem medycyny funkcjonalnej, pacjenci mają największą szansę na opanowanie swoich objawów, poprawę jakości życia i zobaczenie wyników leczenia.

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymanie terapii komórkami macierzystymi, skontaktuj się z nami poprzez link poniżej, aby uzyskać szczegółowe informacje i konsultacje.

Komórki Macierzyste Plus+™

Źródła badań:

Evidence-based guidelines on the therapeutic use of repetitive transcranial magnetic stimulation (TMS).
TMS neuromodulation improves electrocortical functional measures of information processing and behavioral responses in autism.