Polski
中文繁體
Deutsch
English
Español
Français
Português
Română

Czym jest Medycyna Funkcjonalna?

„ Medycyna funkcjonalna jest przyszłością medycyny konwencjonalnej- jest już dostępna”

Ale czym jest naprawdę, i dlaczego lekarze na całym świecie stosują tę filozofię w leczeniu chorób przewlekłych?

Medycyna funkcjonalna dąży do identyfikacji i zaadresowaniu podstawowych przyczyn choroby, postrzega ciało jako zintegrowany system, a nie zbiór niezależnych narządów podzielonych na specjalności medyczne. Leczy system jako całość, a nie tylko objawowo, tak jak ogrodnik będzie starał się leczyć korzenie drzewa, aby poprawić jego problemy z pniem lub liśćmi. To po prostu holistyczne podejście.

Medycyna konwencjonalna chce ustalić punkty końcowe (lub objawy) problemu i poradzić sobie z nimi tylko na poziomie symptomu.

Na przykład Dr. Torsak Tip-pairote Better Being Hospital (BBH) codziennie widuje wielu różnych pacjentów. Ich stan może się wahać od łagodnego przeziębienia do osłabiającej i zwyrodnieniowej choroby, takie jak stwardnienie zanikowe boczne (ALS). Pomimo ogromnych różnic pomiędzy tymi dwoma chorobami, zada im to samo pytanie; „Jak wygląda Twoja dieta?” Praktycy medycyny funkcjonalnej nie są zainteresowani Twoją chorobą, ponieważ jest ona jedynie objawem innych stanów nierównowagi w Twoim organizmie, a dla zespołu medycznego ważniejsze jest znalezienie i skorygowanie tych stanów, które powoduja u pacjenta tak duże nieszczęście.

Jest to ewolucja medycyny, która lepiej odpowiada potrzebom opieki zdrowotnej XXI wieku. Korzystanie z podejścia zorientowanego na organizm jako system, angażuje pacjenta i praktyka w partnerstwo terapeutyczne. Poprzez przeniesienie tradycyjnie skupionej na chorobie medycynie na to bardziej skoncentrowane na pacjencie, medycyna funkcjonalna adresuje tę osobę jako całość, a nie tylko wyizolowany zespół objawów. Lekarze tacy jak Torsak i jego zespół w BBH spędzaja czas ze swoimi pacjentami, słuchając ich historii i przyglądając się interakcjom pomiędzy czynnikami genetycznymi, środowiskowymi i stylem życia, czynniki te mogą wpływać na długoterminowe zdrowie, jak również na złożoną, przewlekłą chorobe. W ten sposób medycyna funkcjonalna wspiera wyjątkową ekspresję zdrowia i witalności dla każdej osoby. Jest to również proces edukacyjny, którego celem jest nie tylko poprawienie problemów dnia dzisiejszego, ale także zapobieganie ich ponownemu pojawianiu się w przyszłości.

Dlaczego potrzebujemy medycyny funkcjonalnej?

  • Nasze społeczeństwo doświadcza gwałtownego wzrostu liczby osób cierpiących na złożone, chroniczne choroby, takie jak cukrzyca, choroby serca, nowotwory, choroby psychiczne i autoimmunologiczne, takie jak reumatoidalne zapalenie stawów.
  • System medycyny stosowany przez większość lekarzy jest ukierunkowany na opiekę, diagnozowanie i leczenie traumy lub choroby, która trwa krótko i wymaga pilnej opieki, tak jak w przypadku zapalenia wyrostka robaczkowego lub złamanej nogi. Lekarze stosuja określone, zapisane leczenie, takie jak leki lub zabiegi chirurgiczne, których celem jest leczenie bezpośredniego problemu lub objawu.
  • Niestety, „ostre” podejście do medycyny nie ma właściwej metodologii i narzędzi do zapobiegania i leczenia złożonych, przewlekłych chorób. W większości przypadków nie uwzględnia unikalnego składu genetycznego każdej osoby, ani czynników takich jak środowiskowe narażenie na toksyny i aspekty dzisiejszego stylu życia, które mają bezpośredni wpływ na wzrost chorób przewlekłych we współczesnym zachodnim społeczeństwie.
  • Istnieje ogromna luka pomiędzy badaniami a sposobem, w jaki lekarze praktykują. Różnica między pojawiającymi się badaniami w zakresie nauk podstawowych a integracją w praktyce medycznej jest ogromna- aż 50 lat- szczególnie w obszarze złożonych chronicznych chorób.
  • Większość lekarzy nie jest odpowiednio przeszkolonych do oceny podstawowych przyczyn złożonej, przewlekłej choroby i do stosowania strategii, takich jak odżywianie, dieta i ćwiczenia, w celu leczenia i zapobiegania chorób u swoich pacjentów.

Czym wyróżnia się medycyna funkcjonalna?

Medycyna funkcjonalna obejmuje zrozumienie genezy, zapobieganie i leczenie złożonej, przewlekłej choroby. Cechy charakterystyczne dla medycyny funkcjonalnej obejmują:

  • Opieka skoncentrowana na pacjencie. Medycyna funkcjonalna koncentruje się na opiece skupionej na pacjencie, promującej zdrowie jako pozytywną witalność, coś więcej niż sam brak choroby. Słuchając pacjenta i ucząc się jego historii, praktykujący wprowadza pacjenta w proces odkrywania i dostosowuje leczenie, które uwzględnia indywidualne potrzeby danej osoby.
  • Integracyjne, oparte na nauce podejście do opieki zdrowotnej. Praktycy medycyny funkcjonalnej patrzą „w górę rzeki”, aby rozważyć złożoną sieć interakcji w historii pacjenta, jego fizjologii i stylu życia, który mogły doprowadzić do powstania choroby. Uwzględniany jest unikalny skład genów każdego pacjenta, a także czynniki wewnętrzne (umysł, ciało i duch) oraz czynniki zewnętrzne (fizyczne i społeczne) wpływające na ogólne funkcjonowanie.
  • Integracja najlepszych praktyk medycznych. Medycyna funkcjonalna integruje tradycyjne zachodnie praktyki medyczne z czymś, co jest czasem uważane za medycynę „alternatywną” lub „integrującą”, która koncentruje się na zapobieganiu poprzez odpowiednie odżywianie, dietę i ćwiczenia; korzystanie z najnowszych badań laboratoryjnych i innych technik diagnostycznych; oraz przepisanych kombinacji leków i/lub leków roślinnych, suplementów, diet terapeutycznych, programów detoksykacji lub technik zarządzania stresem.

Podejście medycyny funkcjonalnej jest tym co naprawdę wyróżnia się w Better Being Hospital i stanowiło główny czynnik w partnerstwie Beike Biotechnology z BBH. Medycyna funkcjonalna zapewnia, że stan fizyczny pacjentów posiada najlepiej sprzyjającą atmosferę dla dorosłych komórek macierzystych Beike, aby celowały w odpowiednie obszary infekcji lub choroby i odpowiednio się różnicowały. Jak ujął to jeden z praktyków medycyny funkcjonalnej: „Medycyna funkcjonalna rozpoczyna proces leczenia. Dorosłe komórki macierzyste go przyspieszają.”

TAby otrzymać nasz kompleksowy pakiet terapii komórkami macierzystymi z wykorzystaniem medycyny funkcjonalnej

Linki źródłowe:

Dr. Mark Hyman
Better Being Hospital

 

Share This