Polski
Deutsch
Español
Français
Italiano
Português
Română
繁體中文

Czym jest medycyna funkcjonalna?

⏲️5 min czytaj

Medycyna funkcjonalna to przyszłość medycyny konwencjonalnej – jest już dostępna.

Ale czym tak naprawdę jest i dlaczego lekarze na całym świecie stosują ten rodzaj filozofii w leczeniu chorób przewlekłych?

Medycyna funkcjonalna dąży do zidentyfikowania i wyeliminowania pierwotnych przyczyn choroby i postrzega ciało jako jeden zintegrowany system, a nie podzielony według specjalizacji medycznych zbiór narządów. Leczy ona cały system, a nie tylko objawy choroby. Tak jak ogrodnik będzie starał się zajmować korzeniami drzewa, aby naprawić wszelkie problemy z pniem i z liśćmi. Jest to podejście holistyczne.

Medycyna konwencjonalna chce poznać symptomy problemu w organizmie i poradzić sobie z nimi jedynie na poziomie objawów.

Dla przykładu dr Torsak Tip-pairote ze szpitala Better Being Hospital (BBH) codziennie widzi wielu pacjentów. Ich stan zdrowia może wahać się od łagodnego przeziębienia do wyniszczającej i zwyrodnieniowej choroby, takiej jak stwardnienie zanikowe boczne (ALS). Pomimo ogromnych różnic między tymi dwoma stanami, zadaje obojgu pacjentom to samo pytanie: „Jak wygląda Twoja dieta?”. Lekarze medycyny funkcjonalnej nie przejmują się Twoim stanem, ponieważ jest to jedynie objaw niektórych innych zaburzeń i nierównowag w Twoimi orgazmie i ważniejsze jest, aby zespół medyczny znajdował i korygował te zaburzenia, które powodują duże cierpienie pacjenta.

Jest to ewolucja medycyny, która lepiej zaspokaja potrzeby zdrowotne XXI wieku. Zastosowanie podejścia systemowego, które angażuje zarówno pacjenta, jak i lekarza w partnerstwo terapeutyczne. Przestawiając tradycyjną skoncentrowaną na chorobie praktykę medyczną na podejście bardziej skoncentrowane na pacjencie, medycyna funkcjonalna odnosi się do całej osoby, a nie tylko do izolowanego zestawu objawów. Lekarze tacy jak Torsak i członkowie jego zespołu w BBH spędzają czas ze swoimi pacjentami, słuchają ich historii i przyglądają się interakcjom między czynnikami genetycznymi, środowiskowymi i stylem życia, które mogłyby wpływać na choroby przewlekłe jak również na długoterminowe zdrowie. W ten sposób medycyna funkcjonalna wspiera ekspresje zdrowia i witalności dla każdej osoby. Jest to również proces edukacyjny, który ma na celu nie tylko naprawienie problemów, które pacjenci mają dzisiaj, ale także działania mające na celu zapobieganie ich ponownemu pojawieniu się w przyszłości.

Dlaczego potrzebujemy medycyny funkcjonalnej?

  • W naszym społeczeństwie obserwuje się gwałtowny wzrost liczby osób cierpiących na złożone, przewlekłe choroby, takie jak cukrzyca, choroby serca, rak, choroby psychiczne i autoimmunologiczne, takie jak reumatoidalne zapalenie stawów.
  • System medycyny praktykowany przez większość lekarzy jest ukierunkowany na ostrą opiekę medyczną, diagnozowanie i leczenie urazów lub chorób, które trwają krótko i wymagają pilnej opieki, takie jak zapalenie wyrostka robaczkowego lub złamanie nogi. Lekarze stosują określone, przepisane zabiegi, takie jak podawanie leków lub zabiegi chirurgiczne, które mają na celu leczenie bezpośredniego problemu lub objawu.
  • Niestety w podejściu do medycyny wymagającym ostrej opieki brakuje odpowiedniej metodologii i narzędzi do zapobiegania i leczenia złożonych, przewlekłych chorób. W większości przypadków nie bierze się pod uwagę unikalnego składu genetycznego każdego osobnika ani czynników, takich jak narażenie jego środowiska na działanie toksyn oraz aspekty powiązane z dzisiejszym stylem życia, które mają bezpośredni wpływ na wzrost chorób przewlekłych we współczesnym społeczeństwie zachodnim.
  • Istnieje ogromna różnica między badaniami a sposobami, w jaki praktykują lekarze. Różnica między nowymi badaniami nauk podstawowych a ich integracją z praktyką medyczną jest ogromna – nawet 50 lat – szczególnie w dziedzinie o dużym stopniu złożoności oraz chorób przewlekłych.
  • Większość lekarzy nie jest odpowiednio przeszkolona do oceny przyczyn złożonych chorób przewlekłych oraz do stosowania strategii takich jak odżywianie, dieta i ćwiczenia fizyczne w celu leczenia i zapobiegania tym chorobom u swoich pacjentów.
Functional medicine tree diagramm
Schemat drzewa medycyny funkcjonalnej

Co odróżnia medycynę funkcjonalną?

Medycyna funkcjonalna polega na zrozumieniu pochodzenia, zapobieganiu i leczeniu złożonej, przewlekłej choroby. Cechy medycyny funkcjonalnej obejmują:

  • Opiekę skoncentrowaną na pacjencie. Medycyna funkcjonalna koncentruje się na opiece skoncentrowanej na pacjencie, promując zdrowie jak pozytywną witalność, a nie tylko sam brak choroby. Słuchając pacjenta i poznając jego historię, lekarz wprowadza go w proces odkrywania stanu jego zdrowia i dostosowuje metody leczenia do indywidualnych potrzeb danej osoby.
  • Zintegrowane, naukowe podejście do opieki zdrowotnej. Praktycy medycyny funkcjonalnej patrzą „pod prąd”, aby móc rozważyć złożoną sieć interakcji w historii pacjenta, fizjologii i stylu życia, które mogą prowadzić do powstania choroby. Uwzględniany jest unikalny skład genetyczny każdego pacjenta, a także czynniki wewnętrzne (umysł, ciało i duch) oraz zewnętrzne (środowisko fizyczne i społeczne), które wpływają na funkcjonowanie organizmu jako całość.
  • Integracja najlepszych praktyk medyczynych Medycyna funkcjonalna integruje tradycyjne zachodnie praktyki medyczne z medycyną „alternatywną” lub „integracyjną”, kładąc nacisk na zapobieganie poprzez odżywianie, dietę i ćwiczenia; stosowanie najnowszych badań laboratoryjnych i innych technik diagnostycznych; oraz zalecanej kombinacji leków / i lub lekarstw botanicznych, suplementów, diet terapeutycznych, programów detoksykacyjnych lub technik radzenia sobie ze stresem.

To podejście medycyny funkcjonalnej naprawdę wyróżnia Better Being Hospital i było głównym czynnikiem współpracy Beike Biotechnology i BBH. Medycyna funkcjonalna zapewnia, że kondycja fizyczna pacjentów stanowi o najlepszej atmosferze dla dorosłych komórek macierzystych Beike, aby mogły one celować w odpowiednie obszary infekcji lub choroby i odpowiednio się różnicować. Jak to ujął jeden z praktyków medycyny funkcjonalnej: „Medycyna funkcjonalna rozpoczyna proces leczenia. Dorosłe komórki macierzyste go przyspieszają.”

Film doktora Mark’a Hyman’a

Aby otrzymać kompleksowy pakiet terapii komórkami macierzystymi z wykorzystaniem medycyny funkcjonalnej

Zapytaj tutaj

Linki źródłowe: