Polski
English

U.S Cord Blood Bank Może Pomóc Scharakteryzować Pacjentów z Porażeniem Mózgowym – Programy Badań

Badanie dla pacjentów z porażeniem mózgowym

W Longitudinal Umbilical Stem Cell Monitoring and Treatment Research (LUSTRE), prywatnym amerykańskim banku krwi pępowinowej, naukowcy stwierdzają, że dane z rejestru mogą dostarczyć ważnych informacji na temat pacjentów z porażeniem mózgowym.

W badaniu porównano dzieci z porażeniem mózgowym włączonym do programu LUSTRE do dzieci o tej samej diagnozie w rejestrze Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network (ADDM).

Sieć ADDM, jest finansowana przez U.S. Centers for Disease Control and Prevention i jest często wykorzystywana celem wglądu w wiele różnych zaburzeń rozwojowych, takich jak porażenie mózgowe, biorąc przy tym pod uwagę między innymi ich pochodzenie i cechy ogólne. Został zaprojektowany, aby oszacować liczbę dzieci ze spektrum autyzmu lub innymi zaburzeniami i chorobami w Stanach Zjednoczonych i pomóc społeczności medycznej i naukowej w zrozumieniu tych chorób neuropsychiatrycznych.

Rejestr LUSTRE został powołany, aby pomóc naukowcom w badaniu cech klinicznych, wyjaśnieniu leczenia i porównaniu danych długoterminowych u dzieci z zaburzeniami neurologicznymi. Rejestr identyfikuje i śledzi rodziny, które zarówno przechowują krew pępowinową swoich dzieci, jak i posiadające dzieci chore, które są obecnie leczone lub badane pod kątem potencjalnego leczenia krwią pępowinową. Te dzieci reprezentują pierwszą fazę badania.

Druga faza badania składa się z dzieci pochodzących z rodzin, które odpowiedziały na kwestionariusz nadzoru od listopada 2016. Kwestionariusz ten wypełniło 121 411 rodzin, a 429 rodzin (0,35%) stwierdziło możliwą diagnozę porażenia mózgowego u dziecka przy jednoczesnym posiadaniu dostępu do jego lub jej przechowywanej krwi pępowinowej. 221 rodzin z tej grupy zapisało się do fazy drugiej, z czego 114 miało dziecko z potwierdzoną diagnozą porażenia mózgowego. Faza druga obejmuje również ciągłe coroczne gromadzenie danych na temat dzieci z fazy pierwszej.

Krew pępowinowa jest od dawna uznawana za źródło różnych typów komórek, w tym komórek macierzystych. Komórki macierzyste są zdolne do promowania i zwiększania naprawy uszkodzonych tkanek i mogą być obiecującym sposobem leczenia wielu stanów chorobowych różnego pochodzenia, w tym porażenia mózgowego.

Biorący udział w przedsięwzięciu naukowcy i badacze pochodzili z Mazonson & Santas the Cord Blood Registry (CBR) oraz Olson Huff Center at Mission Children’s Hospital in Asheville w Nowej Karolinie. Wszystkim 114 pacjentom LUSTRE i 451 pacjentów z ADDM Network cierpiących na porażenie mózgowe porównano dane demograficzne, warunki współistnienia i funkcje motoryczne, zgodnie z opisem klasyfikacji GMFCS oraz zdolnością chodzenia. Jednak pacjenci w wieku poniżej 4 lat (28,9%) zostali wykluczeni z grupy LUSTRE w celu porównania charakterystyki klinicznej i współistniejących warunków, ponieważ pozwoliło to na odzwierciedlenie danych na temat dzieci o bardziej stabilnej diagnozie i funkcjach motorycznych.

Pomiędzy rejestrami LUSTRE i ADDM Network wyniki nie wykazały różnic w częstości współistniejących warunków, szczególnie autyzmu i padaczki, oraz funkcji motorycznych uczestników. Potwierdza to potencjał LUSTRE jaki jest do wykorzystania w przyszłości jako bogate źródło danych o porażeniu mózgowym, które może w większym stopniu edukować środowisko medyczne.

Według naukowców, „Wyniki tej analizy sugerują, że chociaż dzieci z rozpoznanym porażeniem mózgowym i dostępem do przechowywanej krwi pępowinowej różnią się od szerszej próby populacyjnej pod względem demografii, mają podobne profile ciężkości klinicznej i współzachorowalności… Jako taki, LUSTRE może służyć jako cenne źródło danych do charakteryzacji osób z porażeniem mózgowym, w tym osób, które mają lub będą otrzymywać wlewy krwi pępowinowej.”

Więcej informacji o badaniu :“Comparison of children diagnosed with cerebral palsy in a private cod blood bank to an epidemiological sample,” można znaleść w czasopiśmie Research in Developmental Disabilities.

Źródło:

https://cerebralpalsynewstoday.com/2018/08/08/lustre-registry-may-help-characterize-cerebral-palsy-study/

Badanie:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/So891422218301501

 

 

 

Share This