Polski
English
Español
Français
Română
Русский

Leczenie urazów mózgu przy udziale komórek macierzystych krwi pępowinowej

⏲️3 min czytaj

Badania wskazują, że terapia komórkowa może naprawić uszkodzenie mózgu

Przeprowadzone na myszach badanie wykazało, że komórki macierzyste krwi pępowinowej oraz komórki macierzyste pochodzące z pępowiny, mogą chronić komórki nerwowe przed uszkodzeniem spowodowanym jeszcze przed urodzeniem. Wyniki terapii dostarczają pozytywnego wzmocnienia dla terapii komórkowych jako terapeutycznej alternatywy w przypadku leczenia stanów neurologicznych spowodowanych urazem mózgu, przede wszystkim porażenia mózgowego.

Pochodzące z pępowiny mezenchymalne komórki zrębowe (UC-MSC) to komórki macierzyste znajdujące się w pępowinie, które można ekstrahować w dużych ilościach, a następnie mogą one przekształcić się w prawie każdy typ komórek w ciele. Następnie następuje proces ekspandowania komórek w laboratorium, po którym wykorzystywane są do regeneracji uszkodzonej tkanki. UC-MSC są komórkami leczącymi, ponieważ albo stają się neuronami, które mogą zastąpić uszkodzone neurony pacjenta, albo uwolnią czynniki wspierające wzrost, przeżycie i rozwój neuronów, zwane czynnikami neurotroficznymi.

Aby zbadać, w jaki sposób UC-MSC są w stanie naprawić komórki nerwowe uszkodzone w łonie matki, naukowcy stworzyli laboratoryjny model uszkodzonego noworodka lub niemowlęcych neuronów pochodzących z kory mózgowej, będącej obszarem mózgu, który w dużej mierze jest odpowiedzialny za wiele funkcji motorycznych i poznawczych. Aby stworzyć ten model, neurony myszy zostały uszkodzone poprzez niedobór tlenu i glukozy, a następnie umieszczone w hodowli z UC-MSC pobranymi od kobiet które urodziły dziecko.

UC-MSC były w stanie naprawić wiele uszkodzonych neuronów, zmniejszając liczbę obumierania neuronów, a nawet częściowo przywracając liczbę dojrzałych i rozwijających się neuronów, wzrost projekcji neuronów i ich proliferację. Działanie naprawcze UC-MSC występuje albo w wyniku różnicowania UC-MSC w neurony, które zastępują uszkodzone komórki, lub poprzez uwalnianie pewnych czynników neurotroficznych, które pomagają neuronom w ich wzroście i przeżyciu.

W wielu badaniach po przeszczepieniu UC-MSC do zwierzęcych modeli chorób neurologicznych odnotowano poprawę. Niektóre badanie wstępne przeprowadzone na ludziach sugerują, że terapia komórkowa UC-MSC poprawia funkcję neurologiczną u pacjentów z urazowym uszkodzeniem mózgu, a nawet przywraca całkowitą funkcję motoryczną u dzieci z porażeniem mózgowym. Po dalszych badaniach okazało się, że obserwowana neuroprotekcja wynika z powodu dwóch białek uwalnianych przez UC-MSC, zwanych mózgowym czynnikiem neurotroficznym (BDNF) oraz czynnikiem wzrostu hepatocytów (HGF).

Badacze doszli do wniosku, że „biorąc pod uwagę, że UC-MSC były podawane w leczeniu wielu zaburzeń neurologicznych, w tym porażenia mózgowego, urazowego uszkodzenia mózgu i dziedzicznej ataksji rdzeniowo-móżdżkowej, ogromny potencjał UC-MSC w klinice zachęca nas do ułatwienia allogenicznych terapii UC-MSC innych (poprzez transfer komórek dawcy) urazów mózgu.”

Więcej informacji o badaniu „Mezenchymalne komórki pochodzące z pępowiny przyczyniają się do neuroprotekcji w neuronach korowych noworodków uszkodzonych przez brak tlenu i glukozy” można znaleźć w czasopiśmie Frontiers in Neurology.

Źródło: https://cerebralpalsynewstoday.com/2018/07/09/cp-umbilical-cord-stem-cell-tharpy-may-help-repair-brain-injury-neonates-mouse-study-finds/