Polski
Italiano

Badanie wykazało, że komórki macierzyste pochodzące z pępowiny są skuteczne u pacjentów cierpiących na porażenie mózgowe.

⏲️4 min czytaj

Czy istnieje lekarstwo na porażenie mózgowe?

Przeprowadzono badanie co do skuteczności infuzji mezenchymalnych komórek macierzystych krwi pępowinowej u dzieci z porażeniem mózgowym. Obecnie wobec porażenia mózgowego stosowane są dwie skuteczne metody leczenia, terapię komórkami macierzystymi oraz rehabilitację. Zazwyczaj w przypadku podjęcia terapii komórkami macierzystymi wygodniej jest stosować ludzkie komórki macierzyste krwi pępowinowej (huCB) -MSC), ponieważ ich zastosowanie napotyka mniej dylematów etycznych, komórki mają stosunkowo niską immunogenność, a także zdolność immunosupresyjną (co oznacza, że rzadziej wytwarzają odpowiedź immunologiczną) i mają wyższe tempo proliferacji. Ze względu na te porównywalne korzyści oraz potencjał, zostały przeprowadzone badania kliniczne w celu zbadania bezpieczeństwa i skuteczności infuzji hUCB-MSC u dzieci z porażeniem mózgowym, a wyniki w niektórych przypadkach okazały się obiecujące. Ponadto, ponieważ zarówno terapia komórkami macierzystymi, jak i rehabilitacja wykazały pozytywne wyniki, połączenie tych dwóch metod leczenia w oczywisty sposób stało się preferowaną opcją, ze względu na fakt poprawy funkcji motorycznych. Metoda połączenia dwóch terapii została wybrana do zastosowania w tym badaniu. Leczenie porażenia mózgowego komórkami macierzystymi

Próby kliniczne

Badanie zostało zaprojektowane z użyciem metody kontrolowanego placebo oraz metody pojedynczej ślepej próby. W fazie rekrutacji rozpoczętej we wrześniu 2010 roku, zostało zapisanych 56 dzieci, które uczestniczyły w procesie do ostatniej wizyty kontrolnej we wrześniu 2015 roku. Tylko 2 z 56 odpadło przed drugą rundą. Wszyscy pacjenci zostali równomiernie i losowo przydzieleni w dwóch grupach. W grupie pierwszej wykonano iniekcje komórek macierzystych hUCB-MSC połączone z rehabilitacją. W drugiej grupie podano iniekcje z soli fizjologicznej (0,9% NS) również z rehabilitacją. Wszyscy pacjenci i rodzina byli ślepi na przydział grupowy, ale badacze i pielęgniarki zostały poinformowane o informacjach o leczeniu, aby w razie potrzeby byli przygotowani do radzenia sobie z wszelkimi nagłymi wypadkami.

Allogeniczne komórki hUCB-MSC użyte w badaniu zostały pozyskane z banku UCB Beike Biotechnology Company (Shenzhen, Chiny). Wszystkie procesy produkcyjne i laboratoria spełniały standardy dobrych praktyk produkcyjnych oraz dobrych praktyk tkankowych. Zasoby pochodziły z krwi pępowinowej oraz tkanek pępowiny zdrowych kobiet będących w okresie połogowym. Kobiety zostały zbadane i potwierdzone negatywnie pod kątem kiły, HIV, wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV), toksoplazmy, nubellawirusa, wirusa cytomegalii, wirusa opryszczki pospolitej i innych wirusów.

Badanie komórek macierzystych pod kątem stworzenia lekarstwa na porażenie mózgowe

Wstępna ocena przed leczeniem pomiędzy obiema grupami wykazała bardzo małą różnicę zarówno w wynikach pomiaru funkcji motorycznych (Gross Motor Function Measure GMFM-88), jak i wyników kompleksowej oceny funkcjonalnej (CFA) Jednak w miarę postępowania próby klinicznej i leczenia, skuteczność stała się o wiele bardziej znacząca dla grupy otrzymującej infuzję komórek macierzystych w stosunku do grupy otrzymującej placebo, co zostało zaobserwowane w 3, 6, 12 i 24 miesiącu w trakcie obserwacji przeprowadzonej po zakończeniu badania. Wynik GFMF-88, który ocenia 5 obszarów funkcyjnych („leżenie i toczenie się”, „siedzenie”, „czołganie się i klęczenie”, „stanie” i „chodzenie, bieganie i skakanie”), wykazał znaczą skuteczność w grupie poddanej infuzji oraz żadnej znaczącej poprawy w grupie kontrolnej placebo. Skala CFA, oceniająca zdolności poznawcze, kompetencje językowe, samo-opiekę, funkcje ruchowe i zdolność przystosowania się do społeczeństwa, wykazała swój status skuteczności 6 miesięcy wcześniej przed skalą GMFM-88. To pokazuje, że pacjenci mogli doświadczać bardziej kompleksowej poprawy, zanim wykazana została poprawa ogólnej funkcji motorycznej.

Diagram ze zmianami w wynikach GMFM-88 można zobaczyć na wykresie nr 2 poniżej:

Wykres zmiany ogólnych funkcji motorycznych 88 (GMFM-88)
Ryc. 2. Zmiana w pomiarze ogólnych funkcji motorycznych (GMFM-88) w każdym obszarze funkcji po 3, 6, 12 i 24 miesiącach po leczeniu.

Dalsze dane pokazujące poprawę wyników w skali CFA można zobaczyć na wykresie 4:

Wykres zmian kompleksowej oceny funkcjonalnej (CFA)
Ryc. 4. Zmiana w pomiarze funkcji poznawczych (CFA) w każdym obszarze funkcji po 3, 6, 12 i 24 miesiącach po leczeniu.

Kliknij poniższy link, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat badania.

Randomizowana próba kliniczna w grupie placebo otrzymującej infuzję mezenchymalnych komórek macierzystych krwi pępowinowej przeznaczonej dla dzieci z porażeniem mózgowym.

Referencje

  1. Intravenous grafts recapitulate the neurorestoration afforded by intracerebrally delivered multipotent adult progenitor cells in neonatal hypoxic-ischemic rats
  2. Umbilical cord blood cells and brain stroke injury: bringing in fresh blood to address an old problem
  3. Marrow stromal cells migrate throughout forebrain and cerebellum, and they differentiate into astrocytes after injection into neonatal mouse brains
  4. Human cord blood transplantation in a neonatal rat model of hypoxic-ischemic brain damage: functional outcome related to neuroprotection in the striatum
  5. Li Huang, Che Zhang et al (2018). A Randomized, Placebo-Controlled Trial of Human Umbilical Cord Blood Mesenchymal Stem Cell Infusion for Children With Cerebral Palsy. Cell Transplantation (2018) Vol. 27(2) 325-334
  6. F. Ramirez, ET AL. Umbilical Cord Stem Cell Therapy for Cerebral Palsy. Med Hypotheses RES 2006.3: 679-686.
  7. James E Carroll & Robert W Mays. Update on stem cell therapy for cerebral palsy. Expert Opin. Biol. Ther. (2011) 11.
  8. David T. Harris. Cord Blood Stem Cells: A Review of Potential Neurological Applications. Stem Cell Rev (2008) 4:269–274.