Polski
中文繁體
English
Română

Przełomowe Leczenie Urazu Rdzenia u Małp

Ludzkie komórki macierzyste przywracają możliwość wykonywania ruchów u małpy po urazie rdzenia kręgowego Po czterech nieudanych próbach naukowcy w końcu odkryli, jak umieścić przeszczep ludzkich komórek macierzystych w rdzeniu małpy w celu stworzenia nowych komórek oraz promowania procesu gojenia. W trakcie powstało wiele wyzwań, które spowolniły sukces – operacja wymagała dużej ilości pomocnych białek, aby działać jako rodzaj „kleju” dla przeszczepu komórek macierzystych, stół chirurgiczny musiał być przechylony na tyle daleko, aby płyn mózgowo-rdzeniowy nie mógł usunąć przeszczepu. Małpa wymagała dużej ilości immunosupresji, aby jej organizm nie odrzucał od razu ludzkich komórek. Sama operacja nie stanowiła największego wyzwania. Po urazie kręgosłupa organizm szybko organizuje sieć strukturalnych cząsteczek wokół uszkodzonego miejsca, minimalizując możliwość rozszerzania przez komórki macierzyste nowych gałęzi aksonów i ograniczenia ilości korzystnych cząsteczek i innych czynników wzrostu dla komórek macierzystych. Aby pokonać tę barieręm neuronaukowcy testowali specjalne koktajle cząsteczek, które mogłyby zwiększyć przeżycie komórek macierzystych po wszczepieniu. Po bezskutecznych testach na szczurach naukowcy przenieśli się do testów na małpach nie posiadając jednak wielkich nadziei. Jednakże, leczona małpa zdołała zaskoczyć wszystkich. Już w dwa miesiące po zabiegu małpa miała ogromną ilość nowych gałęzi neuronalnych wyrastających z uszkodzonego miejsca. Komórki macierzyste rozwinęły się w dojrzałe neurony, a niektóre gałęzie przemieściły się aż do długości dwóch fragmentów rdzenia kręgowego u człowieka. Ponadto nowe gałęzie łączyły się z nieuszkodzonymi komórkami małpy. Powiązania między ludzkim przeszczepem nerwowym a własnymi aksonami małpy są obiecującym dowodem na to, że przeszczepione komórki macierzyste mogą tworzyć połączenia niezbędne do umożliwienia odnowienia ruchów dobrowolnych ramion u ludzi. Dziewięć miesięcy później małpa może uchwycić podstawowe obiekty. Jest to ważny przełom w medycynie regeneracyjnej, a przejście z gryzoni na naczelne jest ekscytującym wydarzeniem z obiecującą przyszłością. Źródło: https://singularityhub.com/2018/03/14/in-landmark-study-human-stem-cells-restore-monkeys-movement-after-spinal-cord-injury/
Share This