Polski
Deutsch
English
Español
Română

Dieta Okazała się być Wiodącym Czynnikiem w Diagnostyce ALS

Według nowych badań dotyczących stwardnienia zanikowego bocznego (ALS), dieta pacjenta jest wiodącym czynnikiem w rozwoju tej wyniszczającej choroby neuronów ruchowych.

Dowody na zakażenie grzybiczne w płynie mózgowo-rdzeniowym i tkance mózgu u pacjentów ze stwardnieniem zanikowym bocznym.

Udowodniono, że ALS jest częściowo spowodowane drożdżową infekcją jelit, która jest poprzez krew przetransferowana do mózgu i rdzenia kręgowego. Gdy cząstki drożdży dostaną się do krwi, mogą przedostać się do rdzenia kręgowego przez „przerwanie bariery pomiędzy krwią a rdzeniem kręgowym”

Metody leczenia rozwijają się na porządku dziennym, ponieważ agresywne leczenie drożdży musi odbywać się z odpowiednią dbałością o dietę, może być konieczne, aby unikać karmienia drożdży jelitowych oraz unikać składników drożdży, takich jak chityna, mannan i beta-glukan.

Nasze leczenie ALS wykorzystuję medycynę funkcjonalną, aby kompleksowo sprawdzać dietę pacjenta w celu natychmiastowego leczenia infekcji drożdżowej. Uważna dbałość o dietę jest kluczowym elementem medycyny funkcjonalnej i systemowego podejścia Better Being Hospital. Przy uregulowaniu sytuacji z zakażeniem drożdżami pacjenci powinni obserwować spadek progresji ALS.

Kolejnym krokiem w naszym leczeniu są dożylne i rdzeniowe iniekcje dorosłych komórek macierzystych Beike Biotechnology, w celu różnicowania ich w neurony ruchowe, jak również leczenia obecnie istniejących neuronów i ich ochrony przed dalszą degeneracją. Terapia komórkami macierzystymi zwiększa również działanie układu odpornościowego pacjenta, który będzie nadal prowadził walkę z trującymi grzybami które doprowadziły do ALS.

Dowody na poparcie tej tezy istnieją i wydaje się, że jest to jedyny możliwy i udowodniony sukces programu leczenia tej niszczycielskiej choroby.

Nasze kompleksowe wysokodawkowe leczenie komórkami macierzystymi ALS jest już dostępne. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące naszego pakietu leczenia, prosimy o przesłanie formularza zapytania.

Share This