Polski
中文繁體
Deutsch
English
Español
Português
Română
Русский

Pacjent z Autyzmem Wypowiada Pierwsze Słowa po Leczeniu Komórkami Macierzystymi

Jeevan Chabra przeszedł dwie pierwsze terapie w Qindgdao, w Chinach. Użyte zostały protokoły leczenia, w połączeniu z komórkami macierzystymi Beike Biotechnology. Według matki Jeevana ich syn „był niewerbalny przed pierwszym leczeniem komórkami macierzystymi. Zaczął wypowiadać swoje pierwsze słowa następnego dnia po terapii komórkami macierzystymi” Ostatnio Jeevan wrócił po 3 rundę leczenia. Poniżej znajdują się odpowiedzi matki pacjenta odnoszące się do historii medycznej Jeevana i przygody z leczeniem komórkami macierzystymi.

Proszę opisz stan fizyczny pacjenta przed leczeniem komórkami macierzystymi. Jakie są objawy choroby której doświadczał pacjent?

Najważniejszym symptomem, który przywiódł nas ku leczeniu, był jego (syna) bardzo niski poziom rozumienia, a mianowicie czytanie ze zrozumieniem i jego upośledzenie w funkcjonalnej i istotnej rozmowie oraz problem z dokładnym wyrażaniem jego myśli, pomysłów i uczuć. Posiada również problemy z nawiązywaniem znajomości, umiejętnościami społecznymi, rozpiętościa uwagi i koncentracją.

Jak dowiedziałaś się o terapii komórkami macierzystymi? Co myślisz o tej technologii? Czy przed przyjazdem były jakieś obawy lub nadzieje?

To już nasza trzecia wizyta w celu uzyskania terapii komórkami macierzystymi firmy Beike. Komórki macierzyste znacznie pomogły jego językowi i mówieniu. Posiadał także wysoką wrażliwość na dźwięki, obecnie bardzo się poprawiła.

„Zaczął wypowiadać swoje pierwsze słowa następnego dnia po leczeniu komórkami macierzystymi”

Jak znalazłaś Beike? Co skłoniło Cię do wyboru Beike jako opcji leczenia?

Po raz pierwszy zetkneliśmy się z firmą Beike w naszych wyszukiwaniach internetowych kiedy poszukiwaliśmy możliwości leczenia autyzmu. Ufamy, że Beike jest uczciwą, zapewniającą terminową i bezpieczną terapię komórkami macierzystymi firmą i wiemy, że zadziałało to w przypadku mowy naszego syna.

Jakie były twoje oczekiwania dotyczące leczenia przed pójściem do naszego szpitala partnerskiego? Co konkretnie miałas nadzieję osiągnąć?

Mamy nadzieję, że jego czytanie ze zrozumieniem i komunikacja się poprawi. Codziennie nad tym pracujemy .

Co sądzisz o personelu szpitala? Pracownikach firmy Beike?

Personel jest doskonały, kompetenty i pomocny. Wszyscy byli łatwo dostępni, niezwykle pomocni i niezbędni dla usług tłumaczeniowych. Pracownicy są życzliwi i współczujący dla pacjentów z niepełnosprawnością neurologiczną.

„Dziękuje, za to, że jesteście światowym liderem w terapiach z użyciem komórek macierzystych”

Proszę opowiedz nam o pierwszym leczeniu komórkami macierzystymi. Chcielibysmy również zapytać, co sądzisz o kompleksowym podejściu, wliczając w to dodatkowe terapie?

Nasz syn był niewerbalny przed pierwszym leczeniem komórkami macierzystymi. Zaczął wypowiadać pierwsze słowa następnego dnia po leczeniu komórkami macierzystymi. Nowe dodatkowe terapie – takie jak TMS (przezczaszkowa stymulacja magnetyczna) i zimna laseroterapia- są bardzo użyteczne w przypadku autyzmu i syn wykonuje te same terapie w Stanach Zjednoczonych.

Jeżeli pojawiły się jakieś rezultaty to jakie? Jak długo na nie oczekiwaliście? Co dzieje się teraz?

Stan naszego syna poprawia się w stałym tempie z roku na rok. Jest w piątej klasie. Bardzo dobrze radzi sobie z matematyką i fortepianem, ale jego czytanie ze zrozumieniem znajduje się na początku trzeciego poziomu. Każdego dnia kiedy wrócimy do USA będziemy kontynuować pracę nad jego czytaniem ze zrozumieniem i kontynuować codzienną terapię zajęciową, fizykoterapię i TMS (przezczaszkową stymulację magnetyczną), aby mu pomóc.

Proszę napisz cokolwiek czym chciałabyś się jeszcze podzielić.

Dziękuje, za to, że jesteście światowym liderem w terapiach z użyciem komórek macierzystych. Rekomendujemy firmę Beikę innym rodzinom w Ameryce.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszego leczenia autyzmu komórkami macierzystymi, prosimy o zapytanie poniżej:

Share This