Polski
Deutsch
Español
Italiano
Română

Allogeniczne Dorosłe Komórki Macierzyste Przywracają Funkcję Śródbłonka w Niewydolności Serca

⏲️2 min czytaj

Choroby sercowo-naczyniowe są główną przyczyna zgonów na świecie. Ostatnie badania wskazują, że allogeniczne mezenchymalne komórki macierzyste są w stanie przywrócić funkcje śródbłonka w niewydolności serca. Allogeniczne mezenchymalne komórki macierzyste są w stanie przywrócić funkcje śródbłonka w niewydolności serca poprzez stymulację komórek progenitorowych. Wyżej wymienione badania oznaczają duży istotny punkt zwrotny w sposobie leczenia niewydolności serca.

Niewydolność serca jest powodowana przez zmniejszenie funkcji komórek progenitorowych śródbłonka, krążących komórek, które powodują powstawanie nowych naczyń krwionośnych i rozszerzanie naczyń krwionośnych oraz rozluźnienie mięśni w ścianach komórkowych, aby umożliwić poszerzenie naczyń krwionośnych. Samoodnawiające właściwości mezenchymalnych komórek macierzystych oznaczają, że umożliwiają one namnażanie komórek progenitorowych śródbłonka. Poprawia to reaktywność naczyń, a tym samym normalizuje funkcje śródbłonka u pacjentów z niewydolnością serca.

Istnieją dwa typy komórek macierzystych, które można wykorzystać. Autologiczne komórki macierzyste pochodza od samych pacjentów, podczas gdy allogeniczne komórki macierzyste pochodzą od zewnętrznego dawcy. Stwierdzono, że allogeniczne, a nie autologiczne komórki macierzyste mogą być stosowane w leczeniu niewydolności serca. Autologiczne komórki macierzyste pochodzą bowiem z własnego układu pacjenta, co za tym idzie mogą być negatywnie zmienione, co powoduje, że komórki nie są tak skuteczne, jak komórki allogeniczne.

Komórki macierzyste wskazują obietnicę przyszłości metod leczenia niewydolności serca. W wielu przypadkach z powodzeniem przeprowadzono leczenie komórkami macierzystymi pacjentów, którym powiedziano, że nie ma dla nich nadziei. Obecnie komórki macierzyste wydają się być jedynym sposobem leczenia wielu schorzeń i stanów chorobowych. W Beike Biotechnology oferujemy obecnie leczenie chorób niedokrwiennych serca, w tym zawału mięśnia sercowego, niewydolności serca i miopatii sercowej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wpływu allogenicznych mezenchymalnych komórek macierzystych w leczeniu niewydolności serca zapytaj teraz

Zdobądź więcej informacji