Polski
Deutsch
Español
Italiano
Română

Pacjent z Urazem Rdzenia Kręgowego z USA Dokumentuje Swoją Terapię Komórkami Macierzystymi Połączoną ze Stymulacją Zewnątrzoponową

⏲️3 min czytaj

Dotknięty porażeniem czterokończynowym Jack Pearce ma przejść nową procedurą medyczną, która jak żywi nadzieję, zmieni jego życie. Jack i jego żona Ellie przybyli do Bangkoku w Tajlandii 5 lipca 2015 roku w celu przeprowadzenia procedury roku w celu przeprowadzenia procedury w której wszczepiony został stymulator zewnątrzoponowy, umożliwiający pacjentom z urazami rdzenia kręgowego (SCI) poruszanie kończynami zgodnie z własną wolą. Procedura ta obejmuje także leczenie dorosłymi mezenchymalnymi komórkami macierzystymi, które przyniosło bardzo dobre wyniki u dwóch poprzednich pacjentów, a wyniki które pojawiają się raczej w tygodniach niż w miesiącach. Zostało to opisane przez Dr. Torsaka Tip-Pairote.

Stymulator zewnątrzoponowy jest najnowszym urządzeniem produkowanym przez firmę Medtronic, podczas gdy dorosłe komórki macierzyste zostały wyprodukowane przez firmę Beike Biotechnology i będą podane poprzez dożylną iniekcję oraz nakłucie lędźwiowe za pomocą protokołu leczenia SCI (Spinal Cord Injury-Uraz Rdzenia Kręgowego). Zgodnie z tym protokołem, Jack otrzyma również zarekomendowaną fizykoterapię i terapię zajęciową, konsultacje żywieniowe, tlenową terapię hiperbaryczną, akupunkturę, przezczaszkową stymulację magnetyczną i terapię wodną w ramach programu medycyny funkcjonalnej, zapewnionego w ramach jego terapii komórkami macierzystymi.

patient-BBH-nurse

Podczas gdy Jack jest pewny tej procedury, stanął również w obliczu wyzwań, z którymi boryka się wielu innych ludzi ze społeczności SCI, gdy szuka opcji medycznych. Jack zauważył: „W trakcie moich badań nad komórkami macierzystymi i stymulatorami zewnątrzoponowymi byłem sfrustrowany niemal całkowitym brakiem dobrze udokumentowanych studiów przypadków i/lub raportów z postępów. Rozumiem, że pacjenci są na początku podekscytowani, a następnie tracą skupienie na aktualizacji swojej sytuacji. Jednym z moich celów w zakresie wykonywania tych nowoczesnych procedur jest nie tylko poprawa mojego stanu, ale także potwierdzenie lub rozwianie teorii o ich skuteczności dla całej społeczności SCI. Na podstawie własnych badań, jestem bardzo optymistycznie nastawiony do wyników i nie waham się realizować tych opcji leczenia.”

patient-BBH-nurse

Jack pozostanie w szpitalu Better Being w Bangkoku przez łącznie 60 dni i po przybyciu do domu zamierza kontynuować ocenę leczenia. Wiadomo, że komórki macierzyste nadal różnicują się przez okres około 6 miesięcy, więc niektóre wyniki mogą nadal rozwijać się po opuszczeniu przez Jacka Tajlandii. Jack stwierdził: „Badam również rozwój oceny bazowej, zdefiniowanego programu rehabilitacji i okresowych ocen z Brooks Rehabilitation w Jacksonville na Florydzie. Jestem gotów podzielić się i zlecić na sobie ocenę American Spinal Injury Association (Amerykańskie Stowarzyszenie ds. Urazów Kręgosłupa), badania ruchu, obrazy rezonansu magnetycznego oraz comiesięczne lub kwartalne nagrywanie moich zdolności fizycznych.”

Beike Biotechnology również prowadzi film dokumentalny podczas pobytu Jacka w Bangkoku i nadal będzie współpracować z nim i szanowanymi stowarzyszeniami, aby kontynuować program oceny pacjentów Beike. Jack zdaje sobie sprawę, że „każdy pacjent jest innym a wyniki dla pozornie podobnych urazów mogą być różne. Wiemy, że cała społeczność SCI desperacko poszukuje informacji na temat tych nadzwyczajnych procedur.”

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej terapii dorosłymi komórkami macierzystymi oraz stymulacji zewnątrzoponowej.

Zapytaj tutaj

Referencje

  1. Eva Sykova, Alesˇ Homola, Radim Mazanec et al. Autologous Bone Marrow Transplantation in Patients With Subacute and Chronic Spinal Cord Injury. Cell Transplantation, Vol. 15, pp. 675–687, 2006.
  2. Karina T. Wright, Wagih El Masri, Aheed Osman et al. Bone Marrow for the Treatment of Spinal Cord Injury: Mechanisms and Clinical Application. 10.1002/stem.stem.570.
  3. Sheng-Li Hu; Hai-Shui Luo; Jiang-Tao Li. Functional recovery in acute traumatic spinal cord injury after transplantation of human umbilical cord mesenchymal stem cells. Crit Care Med 2010 Vol. 38, No. 11.
  4. Fukuki Saito, MD, Toshio Nakatani, MD, Masaaki Iwase et al. Spinal Cord Injury Treatment With Intrathecal Autologous Bone Marrow Stromal Cell Transplantation: The First Clinical Trial Case Report J Trauma. 2008;64:53–59.
  5. Karen Minassian, Ursula Hofstoetter, Keith Tansey, Winfried Mayra. Neuromodulation of lower limb motor control in restorative neurology.