Polski
Deutsch
Español
Français
Italiano
Português
Română

Zwolennicy dorosłych komórek macierzystych naciskają na leczenie

⏲️6 min czytaj

Oczywista potrzeba badań nad komórkami macierzystymi i zwiększające się wsparcie publiczne było regularnie podkreślane w ciągu kilku ostatnich lat, a rzeczywistość pokazuje, że to „leczenie z przyszłości” jest już dostępne. Ostatnimi czasy zwolennicy terapii komórkami macierzystymi wzywają ustawodawców w USA do przyjęcia legislacji, która kontynuowałaby finansowanie programów przeszczepu komórek macierzystych, wykorzystujących dorosłe mezenchymalne komórki macierzyste ze szpiku i krwi pępowinowej do badań i leczenia chorób przewlekłych w Stanach Zjednoczonych.

„Programy te są przykładem tego, jak Kongres może zainspirować innowacyjność skierowaną na leczenie pacjentów w całej Ameryce” – powiedział jeden ze świadków kampanii, dr Jeffrey W. Chell, CEO w National Marrow Donor Program (Narodowy Program Dawców Szpiku) Chell i dr Joanne Kurtzberg, profesor z Duke University i dyrektor Carolina Cord Blood Bank, znajdowali się pośród tych, którzy poświadczali na przesłuchaniu zatytułowanym „Badanie prawodawstwa w zakresie zdrowia publicznego”, powołanego 25 czerwca przez podkomitet komisji ds. zdrowia.

Podkomitet uwzględnił ustawę o ponownej autoryzacji terapii komórkowej i badaniami nad komórkami macierzystymi w 2015 roku. Akt prawny został napisany przez amerykańskiego przedstawiciela Izby Reprezentantów Chrisa Smitha z New Jersey. On i inna przedstawicielka Izby Reprezentantów Doris Matsui z Kalifornii przy wsparciu dwustronnym przedstawili projekt ustawy tydzień wcześniej.

Potrzebna jest większa ilość funduszy

„Dorosłe komórki macierzyste krwi pępowinowej i szpiku kostnego mają sprawdzone i nieocenione zastosowanie i potencjał – dają obietnicę ratowania życia i tworzenia leków na wiele chorób. Program musi zostać przedłużony i nie mogę się doczekać, aby ten projekt mógł posunąć się szybko w procesie legislacyjnym i zostać wpisany w prawo”, powiedział Smith w oświadczeniu. Smith był w 2005 twórcą programu National Cord Blood Inventory ( Krajowego spisu krwi pępowinowej). Kontynuował również program Young Cell Transplantation Program (Program transplantacji młodych komórek) autorstwa Billa C.W, który zapewnia wsparcie dla pacjentów potrzebujących potencjalnie ratującego życie przeszczepu szpiku kostnego lub przeszczepu krwi pępowinowej.

Program przeszczepu komórek został nazwany na cześć nieżyjącego kongresmena C.W. Billa Younga. W 1986 roku poparł on starania o wsparcie programu „Be the Match” Krajowego Rejestru Dawców Szpiku. Doprowadziło to do powstania programu na cześć Younga, która sam zmarł w 2013 roku w wieku 82 lat.

Projekt Ustawy z 2015 roku pozwoliłby na ponowną autoryzację finansowania od roku budżetowego 2016 do 2020, przy 23 milionach USD rocznie przeznaczonych na National Cord Blood Inventory i 30 milionach rocznie przeznaczonych na program C.W Bill Younga.

„Oba programy znacząco zmieniły życie tysięcy pacjentów” – oświadczył Kurtzberg Działania Smitha z 2005 roku pomogły w gromadzeniu jednostek krwi pępowinowej z której pozyskuje się komórki macierzyste do badań i leczenia ze szpitali, które w przeciwnym razie po prostu by ją wyrzuciły. Kurtzberg zwrócił uwagę na sukces programu Nation Cord Blood Inventory, w tym w jaki sposób dostarczał on niepowiązanych dawców krwi pępowinowej, w celu leczenia chorób takich jak anemia sierpowata. „Niepowiązany” oznacza, że krew pępowinowa pochodzi od jednej osoby, ale jest używana w leczeniu innego pacjenta.

Dorosłe komórki macierzyste z Beike Biotechnology zostały wykorzystane u ponad 20 500 pacjentów

Nawet Kościół Katolicki wspiera badania i terapie z wykorzystaniem dorosłych komórek macierzystych, które mogą przekształcić się w wiele wyspecjalizowanych komórek, łagodząc choroby zwyrodnieniowe poprzez naprawę uszkodzonych tkanek. W zeszłym roku papież Franciszek wysłał rodzinie w Wenezueli list z błogosławieństwem w którym życzył im wszystkiego najlepszego podczas leczenia zaburzeń wzroku komórkami macierzystymi. Dorosłe komórki macierzyste są pobierane od żywych ludzi bez jakiejkolwiek szkody wyrządzanej im samym, innym ich źródłem jest też krew pępowinowa lub szpik kostny. Kościół sprzeciwia się wszelkim badaniom, które szkodziłyby ludzkiemu zarodkowi.

Dorosłe komórki macierzyste z Beike Biotechnology, międzynarodowej firmy zajmującej się terapią komórkową oraz dostawcy dorosłych komórek macierzystych z Shenzhen w Chinach, zostały użyte u ponad 20 500 pacjentów. Statystyki pochodzące z innych źródeł podają, że na świecie ponad 60 000 pacjentów otrzymuje przeszczepy komórek macierzystych.

Mówi się również o potencjalnym zastosowaniu terapii komórkami macierzystymi z krwi pępowinowej w leczeniu urazów mózgu.
„W ciągu ostatnich sześciu lat rozpoczęliśmy próby z autologiczną (własną pacjenta) krwią pępowinową u dzieci cierpiących w wyniku asfikcji porodowej… porażenia mózgowego, utraty słuchu i autyzmu”.

„Dzisiaj jesteśmy w stanie leczyć pacjentów z nowotworami i stanami przedrakowymi, takimi jak białaczka, mielodysplazja i chłoniaki; zaburzenia niewydolności szpiku kostnego, takie jak niedokrwistość aplastyczna i zespół niedoboru odporności; oraz choroby genetyczne, takie jak anemia sierpowata” stwierdza

Zapotrzebowanie na przeszczepy rośnie

„Dorosłe komórki macierzyste znalezione w szpiku kostnym i krwi pępowinowej dają nadzieję nie tylko na wyleczenie obecnie znanych schorzeń i stanów chorobowych, ale także przygotowują grunt pod jeszcze więcej wyleczeń w przyszłości”, powiedział Smith, członek Congressional Prolife Caucus od 32 lat. Podczas 18 kadencji w Izbie Reprezentantów pomagał współtworzyć grupy na rzecz osób chorych na Alzheimera, boreliozę i autyzm.

Oczywistym jest, że takie programy są potrzebne teraz, a może nawet w przyszłości, jeżeli w Stanach Zjednoczonych nie nastąpi zmiana. „Zapotrzebowanie na przeszczepy rośnie, szczególnie wśród starszych Amerykanów. Obliczone zapotrzebowanie na niepowiązany przeszczep wzrosło w 2005 roku o 25%” według zeznań Chella

Bez wielu dostępnych obecnie opcji w Stanach Zjednoczonych i innych krajach zachodnich pacjenci zwracają się do zagranicznych klinik, takich jak szpital Better Being w Tajlandii, który wykorzystuje komórki i protokoły Beike Biotechnology do leczenia wyniszczających i zmieniających życie chorób. Badania i próby kliniczne, dodatkowe wsparcie terapeutyczne i wskaźnik powodzenia tych przeszczepów są czynnikami decydującymi o tej decyzji.

Wsparcie leczenia i badań nad dorosłymi komórkami macierzystymi jest dowodem, że nauka jest na właściwej drodze do rozwiązania niektórych głównych problemów zdrowotnych, przed którymi stoi społeczeństwo. Jeżeli szukasz leczenia dorosłymi komórkami macierzystymi

Proszę złóż zapytanie tutaj