Polski
Deutsch
English
Română

Zwolennicy Dorosłych Komórek Macierzystych Naciskają na Leczenie i Rozwój

Oczywiste zapotrzebowanie na badania nad komórkami macierzystymi oraz zwiększające się wsparcie publiczne jest wyraźnie zauważalne w kilku ostatnich latach, a rzeczywistość wygląda tak, że to „przyszłe leczenie” jest już dostępne. Ostatnio jednak zwolennicy terapii komórkami macierzystymi wzywają amerykańskich prawodawców do przyjęcia ustawy o ponownej autoryzacji, która będzie kontynuowała finansowanie programów przeszczepiania komórek macierzystych, wykorzystując dorosłe mezenchymalne komórki macierzyste ze szpiku kostnego i krwi pępowinowej do badań i leczenia chorób przewlekłych w Stanach Zjednoczonych.

„Programy te są przykładem tego, jak Kongres może zainspirować innowacyjność, aby przynieść lekarstwa pacjentom w całej Ameryce”- powiedział jeden z świadków, Dr. Jeffrey W.Chell, dyrektor generalny programu National Marrow Donor. Chell i dr Joanne Kutzberg, profesor na Duke Univercity i dyrektor Carolina Cord Blood Bank, byli wśród tych, którzy zeznawali na odczycie zatytułowanym: „ Badanie prawodawstwa w zakresie zdrowia publicznego”, zwołanej 25 czerwca przez podkomisję zdrowia ds. Zdrowia Energetyki i Handlu.

Podkomisja objeła rozpatrzenie ustawy o ponownym zezwoleniu na Terapię Komórkami Macierzystymi oraz Badania Naukowe z 2015 roku, napisanej przez amerykańskiego członka Izby Reprezentantów Christa Smitha, R-New Jersey. On wraz z kolejnym członkiem IR Doris Matsui, D-California, wprowadzili ustawę tydzień wcześniej przy poparciu obu partii.

„Komórki macierzyste krwii pępowinowej i szpiku kostnego mają zastosowanie oraz potencjał, który został udowodniony i jest nieoceniony — dają obietnicę powstawania ratujących życie leków w zakresie wielu chorób. Program musi zostać przedłużony i oczekuję, że ustawa szybko przejdzie przez proces legislacyjny i podpisana stanie się obowiązującym prawem”. Powiedział Smith w oświadczeniu. Smith był także autorem miernika z 2005 roku, który stworzył program „National Cord Blood Inventory” i kontynuował program „C.W Bill Young Cell Transplantation”, który zapewnia wsparcie pacjentom potrzebującym potencjalnie ratującego życie przeszczepu szpiku kostnego lub krwii pępowinowej.

Program transplantacji komórek został nazwany na cześć kongresmana C.W Billa Younga. W 1986 roku poparł on starania o wzmocnienie rejestru „Be the Match” (Zostań Dawcą) Krajowego Programu Dawców Szpiku. To doprowadziło do powstania programu na cześć Younga, który zmarł w wieku 82 lat w 2013 roku.

Ustawa z 2015 roku umożliwiłaby ponowne zatwierdzenie środków finansowych od roku podatkowego 2016 do 2020, z kwotą 23 milionów USD rocznie dla „National Cord Blood Inventory” (Narodowy Zapas Krwi Pępowinowej) i o 30 milionów USD na program „C.W Bill Youg.

„Oba programy dokonały ogromnej różnicy w życiu tysięcu pacjentów”- powiedzial Kurtzberg. Pomiary Smitha z 2005 roku pomogły w zebraniu komórek krwi pępowinowej ze szpitali, które w innym przypadku by je odrzuciły, dzięki czemu komórki macierzyste pochodzące z nich mogłybyć użyte w celu przeprowadzenia badań i leczenia. Kutzberg zwrócił uwagę na sukcesy programu National Cord Blood Inwentory, wliczając w to sposób w jaki zapewniał on niezwiązane z krwią pępowinową darowizny na leczenie chorób takich jak niedokrwistość sierpowatokrwinkowa. „Niepowiązany” oznacza krew pępowinową pochodzacą od jednej osoby, ale wykorzystywaną u innego pacjenta”

Nawet Kościół Katolicki wspiera badania i terapie wykorzystujące dorosłe komórki macierzyste, które mogą rozwinąć się w różne wyspecjalizowane komórki, łagodząc choroby zwyrodnieniowe poprzez naprawę uszkodzonych tkanek. W ubiegłym roku papież Franciszek wysłał list rodzinie z Wenezueli dając im swoje błogosławieństwo i życząc im wszystkiego najlepszego podczas trwania ich leczenia upośledzenia wzroku za pomocą komórek macierzystych. Dorosłe komórki macierzyste są pobierane od żywych istot ludzkich, nie robiąc im krzywdy, jak również z krwi pępowinowej lub szpiku kostnego. Kościół sprzeciwia się wszelkim badaniom, które szkodzą ludzkiemu embrionowi.

Dorosłe komórki macierzyste Beike Biotechnology, międzynarodowej firmy zajmującej się terapią komórkową oraz dostarczaniem dorosłych komórek macierzystych z Shenzhen w Chinach, były używane u ponad 16 000 pacjentów. Według innych źródeł, w skali globalnej, ponad 60 000 pacjentów otrzymuje przeszczep komórek macierzystych.

Mówiła również o potencjalnym zastosowaniu terapii komórkowej krwii pępowinowej w leczeniu urazów mózgu.
„W ciągu ostatnich sześciu lat rozpoczęliśmy próby autologicznej krwi pępowinej (krwi pacjenta) u dzieci z asfiksją…porażeniem mózgowym, utratą słuchu i autyzmem.

„Dzisiaj jesteśmy w stanie leczyć pacjentów z rakiem i przed pojawieniem się raka, takiego jak białaczka, mielodysplazja i chłoniaki; zaburzeń szpiku kostnego, takich jak niedokrwistość aplastyczna i zespół niedoboru odporności; oraz chorób genetycznych, takich jak anemia sierpowata”- powiedział.

„Dorosłe komórki macierzyste znajdujące się w szpiku kostnym i krwi pępowinowej dają nadzieję nie tylko na leczenie znanych obecnie chorób, ale również dają fundamenty dla nowych leków w przyszłości” powiedział Smith, od 32 lat członek Congresional Pro-Life Caucus ( Grupy Pro-Life wewnątrz jednej z partii w Kongresie Amerykańskim). Podczas swojego pobytu w Izbie Reprezentantów pomagał współtworzyć kluby na rzecz Alzheimera, boreliozy i autyzmu.

Jest oczywiste, że takie programy są teraz potrzebne, a może nawet będą bardziej potrzebne w przyszłości, jeżeli w USA nie dojdzie do zmiany.
„Wzrasta potrzeba przeszczepów, szczególnie wśród starszych Amerykanów. Obliczone zapotrzebowanie niepowiązanego przeszczepu wzrosło od 2005 roku o 25%”, wynika z wypowiedzi Chell.

Pozostając obecnie bez wielu opcji dostępnych w USA i innych krajach zachodnich, pacjenci zwracają się do klinik za granicą, takich jak Better Being Hospital w Tajlandii, który wykorzystuje komórki i protokoły leczenia Beike Biotechnology w terapii nakierowanej na wyniszczające i zmieniające życie choroby. Badania i próby kliniczne, dodatkowe wsparcie terapeutyczne i wskaźnik sukcesu tych przeszczepów są decydującymi czynnikami w podjęciu takiej decyzji.

Wsparcie leczenia i badań nad dorosłymi komórkami macierzystymi jest dowodem na to, że nauka znajduje się na właściwej drodze do rozwiązania niektórych z głównych problemów zdrowotnych, z którymi boryka się społeczeństwo. Jeśli szukasz leczenia dorosłymi komórkami macierzystymi

przeczytaj więcej: //www.catholicfreepress.org/national/2015/07/06/advocates-urge-continued-funding-of-adult-stem-cell-research-treatment/

 

Share This