Polski
中文繁體
English
Español
Français
Português
Română
Русский

Pacjentka z Udarem Debbie Zagone Poddaje się Leczeniu Dorosłymi Komórkami Macierzystymi (Wideo)

Pod koniec 2014 roku Debbie Zagone doznała udaru niedokrwiennego. Nie była zadowolona z konwencjonalnego leczenia, więc wraz z mężem zdecydowali się szukać alternatywnych metod leczenia i odkryli, że kompleksowa terapia komórkami macierzystymi Beike Biotechnology została zastosowana do leczenia ponad 21 000 pacjentów z różnymi przewlekłymi chorobami.

Przed przybyciem do Bangkoku w Tajlandii w celu poddania się terapii komórkami macierzystymi, Debbie przeszła zalecaną rehabilitację postudarową mózgu. Spędziła miesiąc w szpitalu rehabilitacyjnym, 1 miesięczna terapię HOPE i około 6 miesięczną terapię ambulatoryjną z wykorzystaniem fizykoterapii, terapii zajęciowej i logopedycznej. Z tego powodu jej mowa była prawie na 100% poziomie, podczas gdy jej zdolności poznawcze były na normalnym poziomie. Jednakże, pozostała sparaliżowane lewa strona ciała i bardzo ograniczoną możlwiość poruszania lewą ręką. Mogła poruszyć lewą ręką i palcami, ale z bardzo małą siłą. Miała również lekki paraliż po lewej stronie twarzy. Mogła poruszyć lewą nogą, ale nie miała czucia w lewej stopie. Mogła chodzić tylko za pomocą pasa do chodzenia oraz klamrą i to nie więcej niż 100 stóp naraz. Dodatkowo udar uszkodził również peryferyjne widzenie w lewym oku co doprowadziło do jego kompletnego zaniku po lewej stronie.

Na szczęście podczas 26-dniowego leczenia komórkami macierzystymi Debbie zauważyła dużą poprawę, w szczególności w zakresie jej wzroku, czucia i zdolności chodzenia.

Obejrzyj teraz: Debora Zagone Omawia Leczenie Dorosłymi Komórkami Macierzystymi w Przypadku Udaru

Podczas jej leczenia Debbie otrzymała osiem pakietów komórek macierzystych krwii pępowinowej (UCBSC) dodatkowo zastosowano tlenoterapię hiperbaryczną, terapię wodną, przezczaszkową stymulację magnetyczną, terapię zajęciową, fizykoterapię, akupunkturę, oraz odpowiednią dietę i plan żywieniowy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych protokołów leczenia komórkami macierzystymi w zakresie udaru mózgu, kliknij poniższy link.

Pin It on Pinterest

Share This