Polski
Deutsch
English
Español
Français
Português
Română
Русский

Porównanie Kosztów Oraz Jakości Leczenia Komórkami Macierzystymi

Informacje o leczeniu komórkami macierzystymi regularnie pojawiają się w wiadomościach na całym świecie. Tematy głównie koncentrują się wokół bezpieczeństwa, skuteczności i etyki. Jednakże ostatnio podkreślono także cenę tych zabiegów. Nasz dostawca komórek macierzystych, Beike Biotechnology, niedawno wydał nowy protokół z nadzieją zmniejszenia kosztów leczenia. Inni dostawcy takich usług w wiadomościach reklamowali ceny wahające się od 50 000 do 200 000 USD.

Pomimo tysięcy pozytywnych prac badawczych i badań klinicznych wykazujących skuteczność komórek macierzystych, leczenie nie jest łatwo dostępne w większości krajów, zwłaszcza za rozsądną cenę. Na przykład w Stanach Zjednoczonych można otrzymać terapię komórkami macierzystymi w przypadku stwardnienia rozsianego. Zła wiadomość polega na tym, że będzie to kosztować około 125 000 USD na pacjenta, nie uwzględniając żadnych leków ani terapii wspomagających. Dodatkowo, ten rodzaj terapii komórkowej (przeszczep komórek hematopoetycznych) „nie jest skuteczny w postępującym SM.”

Podobnie, mężczyzna z Nowej Zelandii ze stwardnieniem rozsianym odbywa podróż do Singapuru w celu leczenia hematopoetycznych komórek macierzystych. Koszt takiego leczenia wynosi 200 000 $. Ponadto, według profesora Bronwena Connor z Uniwersytetu Auckland, w odniesieniu do przeszczepów krwiotwórczych komórek macierzystych „międzynarodowe badania wykazały, że objawy mogą powracać po czasie oraz fakt kilku śmierci powiązanych z tą formą leczenia które były „wyższe niż byłoby dopuszczalne w praktyce klinicznej.””

Nasze leczenie, w szczególności nowy protokół leczenia od Beike Biotechnology, został opracowany z myślą o postępujących chorobach i wykorzystuje krew pępowinową oraz mezenchymalne dorosłe komórki macierzyste, które nie mają historii negatywnych skutków ubocznych w tysiącach badań klinicznych i terapii.

Kolejna nagłośniona historia dotyczyła pacjenta z uszkodzoniem rdzenia kręgowego (SCI), który zapłacił 50 000 USD za leczenie w Panamie. W tym czasie pacjent nie zauważył żadnej znaczącej poprawy.

Nasz zespół medyczny w przypadku SCI (Uraz Rdzenia Kręgowego) zaleca intensywną fizykoterapię i terapię zajęciową połączoną z leczeniem komórkami macierzystymi, które jest oferowane w naszym partnerskim ośrodku leczenia Better Being Hospital. Nasz protokół leczenia komórkami macierzystymi zawiera 6 zastrzyków mezenchymalnych pępowinowych komórek macierzystych w ciągu 25 dni wraz z intensywną rehabilitacją, co stanowi prawie połowę kosztów leczenia w Panamie -31 000 USD.

Stwierdzono także, że pod koniec ubiegłego roku stymulacja zewnątrzoponowa kręgosłupa, w połączeniu z terapią komórkami macierzystymi, stanowi bardzo skuteczną metodę leczenia urazów rdzenia kręgowego, umożliwiając pacjentom poruszanie ich sparaliżowanymi kończynami zgodnie z ich wolą. Generalnie, nasze kompleksowe leczenie stymulacją zewnątrzoponową i komórkami macierzystymi wynosi mniej niż 80 000 USD w przypadku 45-dniowej intensywnej rehabilitacji.

Nasze kompleksowe leczenie komórkami macierzystymi zaczyna się od 19 000 USD. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące naszych pakietów leczenia

Share This