Polski
Deutsch
Italiano
Română
繁體中文

Beike Biotechnology i Szpital Better Being Potwierdzają Partnerstwo Rozpoczynając rok 2016

⏲️2 min czytaj

Na przełomie 2015 i 2016 roku odbyły się ważne spotkania pomiędzy kierownictwem Better Being Hospital (BBH), a dostawcą terapii komórkowej Beike Biotechnology. Czwarty kwartał 2015 roku rozpoczął się dla dr. Ice’a z BBH odwiedzinami w głównej siedzibie firmy Beike w Shenzhen w Chinach. Reszta personelu medycznego wraz z kierownictwem odwiedziła Shenzhen w grudniu, aby zobaczyć nowe akredytowane laboratoria w budynku Beike. Następnie, aby rozpocząć nowy rok, dyrektor operacyjny Beike, Enrico Bisello, odbył wycieczkę do Bangkoku, aby potwierdzić partnerstwo i długoterminowe zaangażowanie BBH w pomoc pacjentom.

W 2016 roku zarówno BBH, jak i Beike są zaangażowane w ciągłe doskonalenie procesów leczenia oraz procedur w celu poprawy jakości leczenia.

Szpital będzie kontynuował dodawanie nowych usług i infrastruktury w celu lepszego zaspokojenia różnych potrzeb pacjentów przyjeżdżających do Tajlandii, by poddać się leczeniu dorosłymi komórkami macierzystymi. Jednocześnie firma Beike będzie nadal wiodła wiodła prym w dziedzinie badań i innowacji w zakresie terapii komórkowej. BBH wprowadzi nawet nagrodę przysługującą działowi który najlepiej służy pacjentom. Zwycięski dział zostanie wybrany poprzez głosowanie wszystkich pacjentów którzy odwiedzą szpital w tym roku. Dział międzynarodowy Beike reorganizuje cały proces akceptacji, zostanie również zaktualizowana strona internetowa, celem usprawnienia obsługi pacjentów, jak również zapewnienia najlepszego źródła informacji dla osób zainteresowanych terapią komórkową. Dodatkowo, Beike będzie nadal utrzymywać w pełnym wymiarze godzin pracowników w Tajlandii, aby wspierać pacjentów z całego świata.

Jak zawsze, Beike Biotechnology jest prekursorem terapii komórkowej w Better Being Hospital.

Beikes COO Enrico Bisello besuchte die Patienten im BBH.
Dyrektor operacyjny firmy Beike, Enrico Bisello, odwiedza pacjentów w BBH

Better Being Hospital i Beike Biotechnology życzą dotychczasowym i przyszłym pacjentom udanego roku 2016.