Polski
Deutsch
Español
Français
Italiano
Português
Română
Русский
繁體中文

Mezenchymalne komórki macierzyste z pępowiny (UCMSC)

Opierając się na publikacjach i doświadzeniach badawczych, protokoły leczenia komórkami macierzystymi Beike, wykorzystują również mezenchymalne komórki macierzyste pepowiny (UCMSC) w przypadku odpowiadających takiemu leczeniu chorób autoimmunologicznych i stanów zapalnych.

Takie iniekcje zawierają wyższy proecent mezenchymalnych komórek macierzystych niż wstrzyknięcia komórek macierzystych krwi pępowinowej i bardzo przypominają tworzenie komórek macierzystych obecnych w szpiku kostnym pacjenta. Komórki te nie tylko wydzielają ważne cytokiny i czynniki wzrostu, takie jak czynnik neurotropowy pochodzenia mózgowego (BDNF), czynniki neurotroficzne pochodzenia glejowego (GDNF), transformujacy czynnik wzrostu beta 1(TGFβ1), rzęskowy czynnik neurotropowy (CNTF), neurotrofina 3 (NT-3), które mogą odgrywać rolę w neuroprotekcji; ale także są w stanie różnicować się na pożądane typy komórek. Ostatnim ale nie mniej ważnym faktem jest, że UCMSC mogą regulować układ odpornościowy, zmniejszając stan zapalny, bliznowacenie i śmierć komórek, w celu utrzymania narządów i całego ludzkiego ciała młodym i zdrowym oraz poprawę w przypadku chorób zwyrodnieniowych.

Mezenchymalne komórki macierzyste z pępowiny (UCMSC)