Polski
Deutsch
Español
Français
Italiano
Português
Română
Русский
繁體中文

Komórki macierzyste krwii pępowinowej (UCBSC)

W szerokim zakresie schorzeń neurologicznych, takich jak choroby neurodegeneracyjne, uszkodzenia mózgu, zaburzenia widzenia, choroby neuronów ruchowych, dystrofie mięśniowe i utrata słuchu, Beike zaleca leczenie za pomocą komórek macierzystych krwi pępowinowej (UCBSC). Nasze komórki macierzyste krwi pępowinowej składają się z kilku podzbiorów komórek macierzystych, w tym hematopoetycznych komórek macierzystych (HSC), śródbłonkowych komórek progenitorowych (EPC), mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) i innych, które pozwalają na różnicowanie wszystkich linii komórkowych krwii, w tych komórek odpornościowych z wrodzonego i adaptacyjnego układu odpornościowego, jak również komórki nerwowe, włókna mięśniowe, komórki zwojowe siatkówki, komórki wątrobowe, chondrocyty (chrząstki) i osteocyty (kość).

Co więcej, ta kombinacja komórek macierzystych jest w stanie modulować układ odpornościowy ( w zależności od potrzebny zmniejszyć stan zapalny lub zwiększyć odpowiedź immunologiczną) uwolnić cytokiny i czynniki wzrostu, takie jak czynnik neurotropowy pochodzący z glej (GDNF), czynnik neurotropowy pochodzenia mózgowego (BDNF), czynniki wzrostu nerwów (NGF), neurotrofina 3 (NT-3), neurotrofina 4/5 (NT 4/5), a także stymulować własne komórki macierzyste pacjenta, co dodatkowo wspomaga regenerację. Na tym etapie badań nad komórkami macierzystymi uważa się, że większość korzyści dla pacjentów pochodzi z czynników wzrostu komórek i cytokin uwalnianych przez komórki macierzyste po ich podaniu.

Komórki macierzyste krwii pępowinowej (UCBSC)