Polski
Deutsch
Español
Français
Italiano
Português
Română
Русский
繁體中文

Stymulacja zewnątrzoponowa

Stymulacja zewnątrzoponowa pomogła naszym poprzednim pacjentom odzyskać część sprawności funkcji motorycznych. Technologia składa się z urzadzenia wszczepionego w przestrzeń nadtwardówkową, która nieprzerwanie dostarcza sygnały elektyczne do rdzenia kręgowego. Te sygnały elektryczne naśladują te, które są dostarczane przez mózg, aby dobrowolnie kontrolować ruchy ciała. Urządzenie do stymulacji zewnątrzoponowej zapewnia firma Medtronic.

1. Stymulacja rdzenia kręgowego:

Udowodniono, że niedawny przełom w stymulacji rdzenia kręgowego, za pomocą wszczepienia elektrycznego stymulatora zewnątrzoponowego, pomógł pacjentom odzyskać dobrowolną funkcję motoryczną. W tej technice urządzenie wszczepia się w przestrzeń nadtwardówkową (w pobliżu rdzenia kręgowego), która w sposób nieprzerwany dostarcza prąd elektryczny do rdzenia kręgowego. Ten prąd naśladuje impulsy elektryczne dostarczane przez mózg, wysyłane by pacjent mógł dobrowolnie kontrolować ruchy ciała, poprzez umożliwienie rdzeniowi kręgowemu samodzielne kontrolowanie ruchów ciała. Połączenie leczenia komórkami macierzystymi, medycyny funkcjonalnej, rehabilitacji i stymulacji rdzenia kręgowego sprawia, że leczenie dostarczane przez firmę Beikę jest unikalną, pierwszą na świecie tego typu formą kompleksowego leczenia.

Procedura generalna

Jednodniowe przyjęcie do lokalne szpitala, następnie powrót do placówki Beike- Better Being Hospital. 30-minutowa procedura z użyciem znieczulenia ogólnego 1 dzień odpoczynku pooperacyjnego, a następnie powrót do regularnego harmonogramu treningowego.

2. Czynnik komórek macierzystych:

Komórki macierzyste mogą zastąpić uszkodzone, chore lub utracone komórki, różnicujac się na komórki nerwowe oraz inne komórki. Ponadto komórki macierzyste odgrywają dodatkową rolę poprzez działanie parakrynne, w tym dostarczanie cząsteczek, takich jak czynniki wzrostu przysadki, czynniki angiogenne, czynniki wzrostu, czynniki naprowadzania komórek macierzystych i cytokiny. Te czynniki to:
  1. Modulowanie odpowiedzi immunologicznej w kierunku urazu;
  2. Indukowanie enzymów, aby zmniejszyły stan zapalny, bliznowacenie oraz aby promowały eliminację resztek komórkowych;
  3. Ograniczenie wtórnego urazu poprzez ochronę neuronów;
  4. Promowanie regeneracji endogennych komórek macierzystych;
  5. Promowanie angiogenezy poprzez większą ilość krwi, która jest wymagana do optymalnego powrotu do zdrowia;
  6. Poprawa gojenia się ran;
  7. Zapewnienie opartego na komórkach przekaźnika elektrycznego pomiędzy neuronami powyżej i poniżej urazu; aby ostatecznie złagodzić pogorszenie stanu klinicznego.
 

3. Czynnik rehabilitacyjny oraz czynnik medycyny funkcjonalnej:

  1. Medycyna funkcjonalna pomaga pacjentom zrozumieć, że czynniki modyfikowalne, takie jak dieta, ćwiczenia i suplementacja, mają decydujący wpływ na poprawę stanu pacjenta. Podczas gdy leczenie komórkami macierzystymi pomoże w regeneracji chorych i uszkodzonych komórek, medycyna funkcjonalna pomoże w stworzeniu odpowiedniego mikrośrodowiska, w którym komórki macierzyste będą działać. Ponadto, organizowane są specjalne programy szkoleniowe dla pacjentów o szczególnych potrzebach, takich jak integracja sensoryczna, terapia zajęciowa, fizjoterapia, aqua terapia wraz z zastosowaniem hiperbarycznek komory tlenowej i akupunktury.
  2. Rehabilitacja: Trening z użyciem masy własnego ciała był przez wiele lat wykorzystywany w rehabilitacji pacjentów po urazach rdzenia kręgowego. Uważa się, że ma on wpływ na reorganizację sieci lokomocyjnych wzdłuż rdzenia kręgowego, generując nowe wzorce aktywności mięśni. Zgłaszano również inne korzystne działania, takie jak stymulacja wzrostu włókien serotonergicznych po szeroko zakrojonej rehabilitacji. Ponadto, wykazano ostatnio, że wzmożona aktywność fizyczna prowadzi do zwiększenia proliferacji komórek wyściółki. Dane opublikowane na temat „kombinacji leczenia komórkami macierzystymi oraz ćwiczeń pacjentów z SCI) wykazały poprawę funkcji regeneracyjnej, jeżeli leczenie komórkami macierzystymi połączone jest z rehabilitacją.