Polski
Deutsch
Español
Français
Italiano
Português
Română
Русский
繁體中文

Przezczaszkowa Stymulacja Magnetyczna

Badania wykazały, że Pozaczaszkowa Stymulacja Magnetyczna (TMS) może skutecznie leczyć objawy depresji, lęku, bólu neurologicznego, udaru, uszkodzeń rdzenia kręgowego, autyzmu i innych. Ta procedura jest bardzo prosta i nieinwazyjna. Podczas procedury, generator pola magnetycznego lub ”cewka” jest umieszczany w pobliżu głowy osoby poddanej leczeniu. Cewka wytwarza małe prądy elektryczne w obszarze mózgu tuż pod cewką poprzez indukcje elektromagnetyczną. To pole elektryczne powoduje zmianę w transbłonowym prądzie neuronu, co prowadzi do depolaryzacji lub hiperpolaryzacji neuronu i wyzwalania potencjału czynnościowego.