Polski
中文繁體
Deutsch
English
Español
Français
Português
Română
Русский

Pacjent Cierpiący na Pierwotne Stwardnienie Boczne Otrzymuje 3 Rundę Leczenia Komórkami Macierzystymi

Pacjentka z PLS Otrzymuje Trzecią Rundę Leczenia Komórkami Macierzystymi

Leczenie Pierwotnego Stwardnienia Bocznego Komórkami Macierzystymi Od momentu zdiagnozowania pierwotnego stwardnienia bocznego (PLS) w lutym 2016 roku Sylvie odbyła 3 wizyty do Tajlandii w celu otrzymania leczenia komórkami macierzystymi, kończąc ostatnim leczeniem w październiku 2018 roku. Przed otrzymaniem leczenia komórkami macierzystymi jej objawy obejmowały spastyczność w jej ramionach i nogach, a ona … Czytaj więcej

Leczenie Urazów Mózgu Przy Użyciu Komórek Macierzystych z Krwi Pępowinowej

Badanie wskazuje, że terapia komórkowa może naprawić uszkodzenia mózgu Badanie przeprowadzone na myszach wykazało, że komórki macierzyste krwi pępowinowej, mogą chronić komórki nerwowe przed uszkodzeniem powstałym przed urodzeniem. Wyniki tych badań sugerują pozytywne przekonanie o zwiększeniu zastosowania terapii komórkowych jako potencjalnych alternatyw terapeutycznych w leczeniu schorzeń neurologicznych spowodowanych urazami mózgu, … Czytaj więcej

Terapia Komórkami Macierzystymi w Przypadku Leczenia Choroby Crohna Zatwierdzona w Europie

zdjęcie wyposażenia laboratorium

Komisja Europejska zatwierdziła Alofisel, wcześniej znany jako Cx601, terapię komórkami macierzystymi, która leczy złożone przetoki okołoodbytnicze, jedno z najbardziej ograniczających powikłań choroby Crohna. Alofisel został opracowany przez belgijską firmę biotechnologiczną TiGenix i jest licencjonowany dla japońskiej firmy farmaceutycznej Takeda. Jest to pierwsza terapia komórkami macierzystymi stworzona poprzez komórki macierzyste dawcy … Czytaj więcej

Myszy z Ataksją Friedriecha Doświadczają Naprawy Komórek Nerwowych po Przeszczepie Szpiku Kostnego

zdjęcie-lekarza-w-laboratorium

Badanie wykazało, że przeszczepy szpiku kostnego mogą odnowić uszkodzenia komórek nerwowych u myszy z ataksją Friedreicha (FA), tworząc nowe komórki nerwowe i poprawiając ruch. FA jest zaburzeniem genetycznym spowodowanym przez mutację genu FXN dla frataksyny. Frataksyna jest białkiem, które pozwala mitochondriom w komórkach na prawidłowe funkcjonowanie. Bez frataksyny wytwarzanie energii … Czytaj więcej