Polski
Deutsch
English
Español
Français
Română

(Wideo Uaktualnienie) Jack Pearce wraca do intensywnego programu leczenia komórkami macierzystymi

pacjent-BBH

Jak być może wiesz, latem 2015 roku Jack Pearce przeszedł rewolucyjną zwieńczoną dużym sukcesem stymulację zewnątrzoponową połączoną z programem leczenia komórkami macierzystymi. W ciągu kilku tygodni odzyskał zdolność wykonywania ruchów dowolnych, podobnie jak wszyscy inni, którzy wykorzystali tę przełomową technologię. Kluczowym czynnikiem w szybkości następującej poprawy w porównaniu do innych … Czytaj więcej

Pacjent z Urazem Rdzenia Kręgowego z USA Dokumentuje Swoją Terapię Komórkami Macierzystymi Połączoną ze Stymulacją Zewnątrzoponową

pacjent-BBH-pielęgniarka

Dotknięty porażeniem czterokończynowym Jack Pearce ma przejść nową procedurą medyczną, która jak żywi nadzieję, zmieni jego życie. Jack i jego żona Ellie przybyli do Bangkoku w Tajlandii 5 lipca 2015 roku w celu przeprowadzenia procedury roku w celu przeprowadzenia procedury w której wszczepiony został stymulator zewnątrzoponowy, umożliwiający pacjentom z urazami rdzenia … Czytaj więcej