Polski
中文繁體
Deutsch
English
Español
Français
Português
Română
Русский

Dystrofia mięśniowa pacjent powraca na 6 leczenie komórkami macierzystymi

Saif podczas sesji fizjoterapii

⏲️ 3 min czytaj Saif, 15-letni chłopiec ze Stanów Zjednoczonych wraca na 6-tą terapię z Beike Biotech. Jego mama, zgodziła się odpowiedzieć na serię pytań i odpowiedzi na temat naszego leczenia komórkami macierzystymi. Wybraliśmy Beike po szczegółowym rozeznaniu i była to jedna z najlepszych decyzji, jakie podjęliśmy. Opowiedz nam o … Czytaj więcej