Polski
中文繁體
Deutsch
English
Français
Português
Română
Русский

Juliana – Po zabiegu z użyciem komórek macierzystych w leczeniu dystrofii mięśniowej

⏲️ 3 min czytaj Diagnoza Juliana z Brazylii została zdiagnozowana z dystrofią mięśni kończyn dolnych 2B, gdy właśnie skończyła 25 lat. Pierwszymi objawami były osłabienie kończyn dolnych, brak równowagi, powodujący ciągłe upadki i trudności we wspinaniu się po schodach. W miarę upływu lat Jej ograniczenia pogłębiały się, co doprowadziło Ją … Czytaj więcej