Polski
中文繁體
Deutsch
English
Română

Myszy z chorobą Friedreicha (ataksja rdzeniowa dziedziczna) doświadczają naprawy komórek nerwowych po przeszczepach szpiku kostnego.

zdjęcie-lekarza-w-laboratorium

Badanie wykazało, że przeszczep szpiku kostnego może poprzez tworzenie nowych komórek nerwowych zregenerować uszkodzone komórki nerwowe u myszy dotkniętych Ataksją Friedreicha (FA), poprawiając ich zdolności ruchowe. FA jest zaburzeniem genetycznym spowodowanym mutacją genu FXN dla frataksyny. Frataksyna to rodzaj białka, które umożliwia prawidłowe funkcjonowanie mitochondriów w komórkach. Bez obecności frataksyny … Czytaj więcej