Polski
中文繁體
Deutsch
English
Português
Română

Pacjentka z Ataksją Móżdżkowo-Rdzeniową Poddana Leczeniu Dorosłymi Komórkami Macierzystymi Poprawia Zdolność Mowy (Wideo)

⏲️3 min czytaj

Podobnie jak w przypadku wielu innych pacjentów z ataksją, postępująca utrata podstawowych funkcji motorycznych, mowy i równowagi przychodzi jako nagły wstrząs. Proste zadania które uznawane były za oczywiste, stały się codziennymi przeszkodami. Tak wyglądało życie Alexandry Neumann, dopóki nie odnalazła Beike Biotechnology i dorosłych komórek macierzystych, użytych przez Beike w leczeniu ponad 750 pacjentów cierpiących na ataksję.

W 2013 roku Alexandra została zdiagnozowana ataksją móżdżkowo-rdzeniową typu 1. Zmiany nastrojów, utrata równowagi i niewyraźna mowa były objawami, które ostatecznie doprowadziły ją do poszukiwania pomocy medycznej. Podczas gdy nadal trwają szerokie badania nad tych schorzeniem, niewiele wiadomo na temat różnych diagnoz ataksji. W przypadku Aleksandry wydaje się mieć podłoże genetyczne, ponieważ jej matka również cierpiała na tą chorobę. Wraz z brakiem informacji pojawia się poważny brak możliwości leczenia ataksji, pozostawiając leczenie dorosłymi komórkami macierzystymi najbardziej skuteczną do tej pory opcją leczenia.

Poniżej znajduje się historia leczenia komórkami macierzystymi Alexandry. Jest to krótki film dokumentalny nakręcony podczas jej pobytu w Bangkoku w Tajlandii. Chociaż leczenie komórkami macierzystymi nie jest lekarstwem na ataksję, to wideo pokazuje oczekiwany wynik dla pacjentów na nią cierpiących , wykazując poprawę równowagi, mowy i funkcji motorycznych.

WIDEO: Alexandra | Świadectwo [angielskie napisy]

Od momentu opuszczenia partnerskiej placówki Beike w Bangkoku, Alexandra nadal zauważała poprawę i nadal trzyma się zaleconej i rozpisanej jej fizykoterapii oraz terapii zajęciowej przewidzianej w programie leczenia komórkami macierzystymi. Bardzo poprawiło się jej chodzenie i przez cały dzień czuję się znacznie mniej zmęczona. Przestała brać leki podczas leczenia i informuje nas, że nadal ich nie potrzebuje.

Zapytana, co było dla niej łatwiejsze po powrocie do domu, odpowiedziała, że „wszystko, stało się łatwiejsze, ale w szczególności chodzenie po schodach.” Niektóre dni są jednak lepsze niż inne  i istotne jest, aby kontynuowała swoje zajęcia w zakresie fizykoterapii i terapii zajęciowej by w ten sposób wzmacniać efekty działania terapii komórkami macierzystymi, utrzymując zdrowy styl życia.

Ponieważ ataksja jest chorobą progresywną, oczekujemy, że Alexandra wróci do leczenia komórkami macierzystymi w przyszłości. Do tego czasu będzie kontynuować działania w ramach program Health Evaluation (Ocena stanu zdrowia) i zgłaszać wszelkie istotne zmiany których doświadcza. Jeśli Ty, lub osoba która kochasz poszukuje możliwości leczenia ataksji, zapytaj poniżej.