Polski
Deutsch
Español
Français
Português

Wrodzone Obniżone Napięcie Mięśniowe| Świadectwo Leczenia Komórkami Macierzystymi

Saif i jego mama, jak wiele innych rodzin, zostały pozostawione bez nadzieji po zdiagnozowaniu Saifa z wrodzonym obniżonym napięciem mięśniowym. Jest to choroba która osłabia pracę mięśni podobna do dystrofii mięśniowej. Lokalni lekarze nie mogli jej pomóc, więc szukali czegoś innego. Jest to już czwarte leczenie komórkami macierzystymi Saifa , gdzie można zaobserwować poprawę w sile i wytrzymałości po każdej z rund leczenia.

Więcej filmów dla Dystrofia Mięśniowa

Referencje

  1. N. M. Vieira & E. Zucconi & C. R. Bueno Jr.et al. Human Multipotent Mesenchymal Stromal Cells from Distinct Sources Show Different In Vivo Potentialto Differentiate into Muscle Cells When Injected in Dystrophic Mice. Stem Cell Rev and Rep DOI 10.1007/s12015-010-9187-5.
  2. Thomas E. Ichim a, Doru T. Alexandrescu, Fabio Solano. et al. Mesenchymal stem cells as anti-inflammatories: Implications for treatment of Duchenne muscular dystrophy. Cellular Immunology 260 (2010) 75–82.
  3. Mirella Meregalli et al. Stem cell therapies to treat muscular dystrophy. Biodrugs 2010; 24(4): 237-247.