Polski
Deutsch
English
Español
Français
Português

Wrodzone Obniżone Napięcie Mięśniowe| Świadectwo Leczenia Komórkami Macierzystymi

Saif i jego mama, jak wiele innych rodzin, zostały pozostawione bez nadzieji po zdiagnozowaniu Saifa z wrodzonym obniżonym napięciem mięśniowym. Jest to choroba która osłabia pracę mięśni podobna do dystrofii mięśniowej. Lokalni lekarze nie mogli jej pomóc, więc szukali czegoś innego. Jest to już czwarte leczenie komórkami macierzystymi Saifa , gdzie można zaobserwować poprawę w sile i wytrzymałości po każdej z rund leczenia.

Więcej filmów dla Dystrofia Mięśniowa