Polski
Deutsch
English
Español
Français
Português
Română

Uraz Rdzenia Kręgowego, Narine Bagdasaryan | Świadectwo Leczenia Komórkami Macierzystymi oraz Stymulacji Zewnątrzoponowej

Narine spędziła 3 miesiące w śpiączce i 7 lat bez używania jej dolnych kończyn w związku z tragicznym wypadkiem samochodowym który pozostawił ją z urazem rdzenia kręgowego i drobnym uszkodzeniem mózgu. Dzięki połączeniu komórek macierzystych i nowego rewolucyjnego urządzenia do stymulacji zewnątrzoponowej firmy Medtronic, Narine jest w stanie kontrolować swoje nogi. Narine jest pierwszą kobietą która otrzymała to urządzenie, piątą osobą w ogóle, i pierwszą osobą na świecie która otrzymała kombinację leczenia komórkami macierzystymi z tymże urządzeniem.

Więcej filmów dla Uraz Rdzenia Kręgowego