Polski

Trelle, Zanik Nerwu Wzrokowego | Świadectwo Leczenia Komórkami Macierzystymi

Po przebyciu leczenia komórkami macierzystymi w Chinach i zauważając lepszą percepcję światła, Trelle uznała, że potrzebna jest kolejna runda leczenia żeby widzieć ulepszenia.

Więcej filmów dla Optic Nerve Atrophy

Share This