Polski
中文繁體
Deutsch
English
Español
Français
Português
Română

Salim, Porażenie Mózgowe | Świadectwo Leczenia Komórkami Macierzystymi

Salim został zdiagnozowany z porażeniem mózgowym krótko po porodzie. Do 17stego roku życia cierpiał na spastyczność, problemy z chodzeniem i problemy z funkcjami motorycznymi. W tym filmie, mama Salima opowiada o szczegółach leczenia komórkami macierzystymi, i jak to sprawiło, że polepszyła się jakość jego życia.

Więcej filmów dla Porażenie Mózgowe