Polski
中文繁體
Deutsch
English
Español
Français
Português

Renzo, Porażenie Mózgowe | Świadectwo Leczenia Komórkami Macierzystymi

Renzo, został zdiagnozowany z porażeniem mózgowym. Początkowo dobrze sobie radził w walce z chorobą, ale nie był zupełnie samodzielny. Jego rodzice wiedzieli, że sama rehabilitacja nie stanowi gwarancji, że będzie mógł kiedyś być samodzielny. Natomiast jego życie się odmieniło po leczeniu komórkami macierzystymi.

Więcej filmów dla Porażenie Mózgowe