Polski
Deutsch
Español
Français
Português
Română
Русский
繁體中文

Rafael, Dystrofia Mięśniowa | Historia Leczenia Komórkami Macierzystymi

Rafael został jako dziecko zdiagnozowany z dystrofią mięśniową. Podczas trwania leczenia komórkami macierzystymi zaobserwował zwolnienie postępowania choroby. W tym filmie przechodzi on trzecią procedurę kompleksowego leczenia komórkami macierzystymi w naszym szpitalu partnerskim. Jego codzienne czynności takie jak utrzymywanie w rękach szklanki, samodzielne jedzenie, kopanie piłki, pisanie na telefonie lub komputerze stały się prostsze, prowadząc do lepszej jakości życia.

Więcej filmów dla (DMD)

Referencje

  1. N. M. Vieira & E. Zucconi & C. R. Bueno Jr.et al. Human Multipotent Mesenchymal Stromal Cells from Distinct Sources Show Different In Vivo Potentialto Differentiate into Muscle Cells When Injected in Dystrophic Mice. Stem Cell Rev and Rep DOI 10.1007/s12015-010-9187-5.
  2. Thomas E. Ichim a, Doru T. Alexandrescu, Fabio Solano. et al. Mesenchymal stem cells as anti-inflammatories: Implications for treatment of Duchenne muscular dystrophy. Cellular Immunology 260 (2010) 75–82.
  3. Mirella Meregalli et al. Stem cell therapies to treat muscular dystrophy. Biodrugs 2010; 24(4): 237-247.