Polski
中文繁體
Deutsch
English
Español
Português
Română

May Otero, Ataksja| Komórki Macierzyste Leczenie, Referencja

W dniu 9 listopada, szwedzki pacjent z Ataksją May Otero przybyła do szpitala Shixin znajdującego się na obrzeżach Shenzhen, w Chinach. MAY cierpi na Ataksje od czerwca 2013 i poleciała do Chin w celu poddania się leczeniu komórek macierzystych. Przed leczeniem objawy pacjenta to trudności z równowagą, trudności z chodzeniem, niezdolność do wyrażania słów, podnoszenia tonu głosu, jak również zmniejszenie siły mięśniowej i energii. Po krótkim pobycie w szpitalu i specjalistycznej kompleksowej terapii leczenia która obejmowała 8 pakietówkomórek macierzystych z krwi pępowinowej (UCBSC) Pakiety podawane były dożylnie oraz poprzez punkcje lędźwiową ,Jak twierdzi MAY jej kondycja wróciła do jej dawnej formy.

Więcej filmów dla Ataksja