Polski

May Otero, Ataksja| Komórki Macierzyste Leczenie, Referencja

W dniu 9 listopada, szwedzki pacjent z Ataksją May Otero przybyła do szpitala Shixin znajdującego się na obrzeżach Shenzhen, w Chinach. MAY cierpi na Ataksje od czerwca 2013 i poleciała do Chin w celu poddania się leczeniu komórek macierzystych. Przed leczeniem objawy pacjenta to trudności z równowagą, trudności z chodzeniem, niezdolność do wyrażania słów, podnoszenia tonu głosu, jak również zmniejszenie siły mięśniowej i energii. Po krótkim pobycie w szpitalu i specjalistycznej kompleksowej terapii leczenia która obejmowała 8 pakietówkomórek macierzystych z krwi pępowinowej (UCBSC) Pakiety podawane były dożylnie oraz poprzez punkcje lędźwiową ,Jak twierdzi MAY jej kondycja wróciła do jej dawnej formy.

Więcej filmów dla Ataksja

Pin It on Pinterest

Share This