Polski
Deutsch
Español
Português
Română
繁體中文

May Otero, Ataksja| Komórki Macierzyste Leczenie, Referencja

W dniu 9 listopada, szwedzki pacjent z Ataksją May Otero przybyła do szpitala Shixin znajdującego się na obrzeżach Shenzhen, w Chinach. MAY cierpi na Ataksje od czerwca 2013 i poleciała do Chin w celu poddania się leczeniu komórek macierzystych. Przed leczeniem objawy pacjenta to trudności z równowagą, trudności z chodzeniem, niezdolność do wyrażania słów, podnoszenia tonu głosu, jak również zmniejszenie siły mięśniowej i energii. Po krótkim pobycie w szpitalu i specjalistycznej kompleksowej terapii leczenia która obejmowała 8 pakietówkomórek macierzystych z krwi pępowinowej (UCBSC) Pakiety podawane były dożylnie oraz poprzez punkcje lędźwiową ,Jak twierdzi MAY jej kondycja wróciła do jej dawnej formy.

Więcej filmów dla Ataksja

Referencje

  1. Human Umbilical Cord Blood Derived Mononuclear Cell Transplantation Case Series of 30 Subjects with Hereditary Ataxia
  2. Hyun-Jung Park,Giyoon Bang, Bo Ra Lee, Hyun Ok Kim, and Phil Hyu Lee. Neuroprotective Effect of Human Mesenchymal Stem Cells in an AnimalModel of Double Toxin-Induced Multiple System Atrophy Parkinsonism. Cell Transplantation, Vol. 20, pp. 827–835, 2011.
  3. Zhongling Feng & Feng Gao. Stem Cell Challenges in the Treatment of Neurodegenerative Disease. CNS Neuroscience & Therapeutics 00 (2011) 1–7.
  4. You-Kang Chang, Ming-Hsiang Chen, Yi-Hung et al. Mesenchymal stem cell transplantation ameliorates motor function deterioration of spinocerebellar ataxia by rescuing cerebellar Purkinje cells.
  5. Kevin Kemp,Elizabeth Mallam, Kelly Hares, Jonathan Witherick, Neil Scolding, and Alastair Wilkins. Mesenchymal Stem Cells Restore Frataxin Expression and Increase Hydrogen Peroxide Scavenging Enzymes in Friedreich Ataxia Fibroblasts.