Polski
中文繁體
Deutsch
English
Español
Français
Português
Română
Русский

Lucas, Dystrofia mięśniowa Duchenne’a | Komórki macierzyste Leczenie

Po zapoznaniu się z niesamowitymi wynikami dwóch innych brazylijskich pacjentów, Rodrigo postanowił spróbować leczenia się komórkami macierzystymi. Po przybyciu do „Better Being Hospital”, jego syn Lucas już widzi poprawę siły i równowagi. Ich podróż dopiero się zaczyna, ale jest nadzieja na jeszcze lepsze rezultaty.

Więcej filmów dla DMD