Polski
中文繁體
Deutsch
English
Español
Français
Português
Română
Русский

Juliet, Ataksja Rdzeniowo Kregowa | Komórki macierzyste Leczenie

Ataksja spowodowała Juliet Govender czuć się zatrzymana w czasie. Poprzez leczenie komórkami macierzystymi czuje, że rozpoczyna nowe życie.

Więcej filmów dla Ataksja