Polski
Deutsch
Español
Français
Português

Gabriela, Zespół | Świadectwo Leczenia Komórkami Macierzystymi

Po zdiagnozowaniu Zespołu Downa przy porodzie, rodzice Gabrieli wiedzieli, że muszą znaleść sposób by pomóc osiągnąć ich córce lepszą jakość życia. Po otrzymaniu drugiej rundy komórek macierzystych, Gabriela zauważa poprawę napięcia mięśniowego, zdolności poznawcze i zdolności motoryczne. Dziewczynka ma więcej energii i konsekwentnie zmierza ku swojemu celowi- samodzielności.

Więcej filmów dla (DS)