Polski
中文繁體
English
Español
Français
Português
Română
Русский

Florina, Uraz Rdzenia Kręgowego | Historia Leczenia Komórkami Macierzystymi

W 2011 roku Florina uczestniczyła w bardzo poważnym wypadku samochodowym, który spowodował u niej poważne uszkodzenie rdzenia kręgowego. Po latach fizjoterapii, Florina była w stanie wstać oraz odzyskać pewną dozę czucia. Obecnie, przybyła po jej pierwsze leczenie komórkami macierzystymi, z nadzieją na powrót do zdrowia bliską 100%

Więcej filmów dla Uraz Rdzenia Kręgowego